Såleds är vår kyrkogång

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Såleds är vår kyrkogång
av Hartmann Schenck
Översättare: Petrus Lagerlöf
Tyska originaltieln Nun, GOTT lob, es ist vollbracht översatt svenska av Petrus Lagerlöf. Publicerad i 1695 års psalmbok som nr 235 under rubriken Böne Psalm efter Predikan. På Wikipedia finns en artikel om Såleds är vår kyrkogång..


1.
SÅledz är wår kyrkiogång,
Thenna stunden wäl förfluten;
Gudz Ordz lär/ böön och sång
Är i HErrens Namn besluten.
Gudh han ware ewigt prisad/
Som oss haar så härligt spisat :/:

2.
Wij gåm heem hwar til sitt boo/
fv Gudz helga gåfwor glade;
Finne nu wår själaroo/
Hwar til wij stoor längtan hade.
Gudh oss framgent så ledsage/
At wij honom wäl behage :/:

3.
Gudh wår vthgång salig giör/
Wåra brister nådigt hela;
Och all Satans list förstör;
Dagligt brödh låt oss ej fela.
Låt oss wäl wår wandring ända/
Och til tigh i Himlen lända :/: