SOU 1940:12/Vaxholm

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Förteckning över kronoegendomar under domänstyrelsens förvaltning, tänkbara som friluftsallmänningar
SOU 1940:12

Betänkande med utredning och förslag angående inrättande av fritidsreservat för städernas och de tättbebyggda samhällenas befolkning
avgivet av fritidsutredningen.


[ 286 ]

Bilaga 4.

Förteckning över Kronan tillhöriga till försäljning föreslagna områden inom Vaxholms fästning.

Fastighetens namn Socken Areal, hektar Inköpt år Inköpspris kr. Området avsett för Taxeringsvärde kr. Saluvärdering, kr. Anteckningar Dispositionsurkund för marinen
1. Getholmen (eller Västra Lagnö 1112) Ljusterö 4,7900 1917 4,500[1] Mätstation 3,500 6,500 Förefintlig mätstation må få kvarbliva och Kronan förbehålles rätt att vid behov disponera denna jämte tillhörande telefonkablar o. d., som icke förstöras. K. Br. 9/3 1917
2. Klubben (eller Klubben 11) Ljusterö 2,1300 1916 3,200[2] Batteri [3]_ 6,000 K. Br. 25/9 1915
3. Korshamnsområdet (eller del av lägenheten Korshamn 11) Värmdö 106,6700 1915 28,500[4] Mätstationer [3]_ 45,000 D:o (förefintliga tvenne mätstationer) må få kvarbliva och Kronan förbehållas rätt att vid behov disponera denna jämte tillhörande telefonkablar o. d., som icke få förstöras.
Korshamnsområdet önskas inköpas av ägaren till Fågelbro säteri, samt Korsholmen och det söder därom liggande skäret förvärvas av föreningen flottans män.
Beträffande Franska Stenarna bör förbehåll göras ang. lotsstyrelsens nyttjanderätt för blinkfyrsanläggning.
K. Br. 27/11 1915
4. Klockaruddsholmen (eller Djurö 131) Djurö 1,0000 1916 1,000 Batteri 1,000 [5]4,000 Förhyres f. n. av Stockholms frivilliga motorbåtsflottilj. Önskas överlåtet till flj utan ersättning eller alternativt inköpas för omkring 1,000 kronor. K. Br. 18/2 1916
5. Klubbudden (eller Stafsnäs 1128) Djurö 1,2920 1918 1,500 Batteri 1,500 4,000 K. Br. 9/8 1917
6. Mörtviksberget (eller Enkärret 13) Ingarö 2,1100 1917 1,688 Mätstation 1,200 1,800 Nuvarande arrendator önskar köpa området. K. Br. 12/5 1917
7. Fällströmsberget (eller Fällström 12) Ingarö 1,1850 1922 1,440 Mätstation 1,200 3,000 Kronan bör förbehålla sig tillträdesrätt till området för reparation av militärtelefonledning, vilken icke få förstöras. K. Br. 12/5 1917
8. Skansholmen (eller Skansholmen 11) Mörkö 3,8500 1904 5,000 Batteri 5,000 8,500 Ev. åter till stamfastigheten, Hörningsholm n:r 1 m. fl. Materialet uti på ön befintlig grusås kommer mfn att låta undersöka. K. Br. 4/12 1903
[6]
  1. För området betingades 4,500 kr., varvid Kronan som gåva av ägaren erhöll 1,000 kr.
  2. Inköptes tillsammans med Kyrkogårdsön (4,5 har) för 10,000 kr.
  3. 3,0 3,1 Uppgift saknas.
  4. Inköptes tillsammans med Örsundsområdet (c:a 12,0000 har) och det avstyckade Sandskär (3,6100 har) för 32,900 kr.
  5. Dessutom tillkommer 1,000 kr., utgörande värdet av förbättringar och anläggningar, utförda av Stockholms frivilliga motorbåtsflottilj.
  6. Verkställd genom Domänstyrelsens försorg.