Samuel Klingenstiernas levnad och verk/Litteratur

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
[ 87 ]

LITTERATUR.

1. Brev och dokument rörande Klingenstierna
a) i Uppsala Observatorii manuskriptsamling, förvarad i universitetets bibliotek, och
b) i den Klingenstiernska familjens ägo och godhetsfullt ställda till vårt begagnande.
2. Claes Annerstedts handskrivna samlingar till Upsala Universitets Historia i Uppsala universitets bibliotek:
U. 40, 48, Biografier.
» » 65, Vetenskapernas historia.
» » 69 o. 205, Fysiska institutionen.

[ 88 ]

3. Claes Annerstedt: Upsala Universitets Historia
bd III, 1, sid. 134, 148, 269,
» III, 2, sid. 456.
4. Mårten Strömer: Åminnelsetal över S. Klingenstierna, K. Vetenskaps-Akademiens Åminnelsetal, 3 del., 1763—68.
5. Vita Samuel. Klingenstierna (C. Aurivillius). — Nova Acta Reg. Soc. Scient. Ups., vol. III. Uppsala MDCCLXXX.
6. K. G. Nordins minnesteckning över Klingenstierna. Svenska Akademiens Handlingar efter 1786. N:o V, 1813.
7. Anrep: Svenska Adelns Ättartaflor.
8. Klingenstiernas disputationer.
9. Hans handskrivna vetenskapliga arbeten, bd. I—V, i K. Vetenskapssocietetens bibliotek.
10. Nils Erdmann: Gustaf III. De första bladen i hans lif. Sthm. 1907.
11. Fritz Arnheim: Luise Ulrike. Ungedruckte Briefe. Gotha, I. 1909, II. 1916.
12. H. Schücks inbjudningsskrifter till Granqvists installation 1910 och Bergstrands 1911.
13. K. Vetenskapsakademiens Handlingar 1753, 1754, 1760, 1765, 1771.
14. Begängelseakt då framledne Hofcanceleren m. m. Herr Olof von Dalin och Stats-Sekreteraren m. m. Herr Samuel Klingenstierna lades i hög tillsammans på Lof-ön d. 17 Augusti MDCCLXIX. Stockholm 1769.
15. Newton: Traité d’Optique. Paris 1722.
16. Philosophical Transactions. London 1758, 1762.
17. Petersburger-Akademiens Handlingar 1762.
18. Mémoires de l’Académie Royale des Sciences. Paris 1756, 1757.
19. Philosophical Magazine 1798, II.
20. Arvid Odencrants: Klingenstierna eller Chester More Hall. Naturvetenskaplig Revy, 1913.
21. Biografiska Lexica.
22. Sigrid Leijonhufvud: Omkring Carl Gustaf Tessin, I, II, Stockholm 1918.