Scen från österlandet

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Jenny Lind i himmelen
Eldbränder och gnistor
av Henrik Bernhard Palmær Arvid Ahnfelt

Scen från österlandet
Rysslands och Sveriges vapen  →


[ 122 ]

Scen från österlandet[1].


Den som ej närmare känner naturen af orientalisk despotism och dess väsentliga olikhet med den europeiska, blir öfverraskad, då han förnimmer, med hvilken frihet den ringaste innevånare i en persisk stad yttrar sig öfver sina förmän och öfver sjelfva Schahens heliga person. Hadschi Ibrahim, premierminister på den tid, då general Malkolm besökte landet, berättade för engelsmännen följande, för att gifva dem begrepp om hans landsmäns frimodighet.

Då Ibrahims broder, guvernör i Ispahan, hade lagt en utomordentlig skatt på all rörelse, armbågade sig en fruktmånglare fram till stället, der guvernören gaf offentlig audiens, och ropade, att han alldeles icke vore i stånd att betala den pålagda taxan. Svaret blef: “Du måste betala den eller lemna staden.“ — “Jag kan icke betala,“ sade mannen “och hvart skall jag taga vägen?“ — “Du kan resa till Schiras eller till Kaschan, om dessa städer bättre behaga dig, än denna,“ sade guvernören. “Er bror,“ svarade fruktmånglaren, “är guvernör i den ena staden och er systerson i den andra; hvad hjelp har jag der att vänta?“ “Nå så kan du begifva dig till hofvet och klaga hos Schahen, om du tror att jag gjort dig orätt.“ — “Er bror, Hadschi, är premierminister,“ svarade mannen. “Så gå till helvete!“ ropade guvernören, som blifvit ond, “och oroa mig ej längre.“ — “Der torde jag träffa er aflidne fader,“ svarade fruktmånglaren, som ingalunda förlorat koncepterna. Alla närvarande logo, och guvernören, som ej heller kunde hålla sig allvarsam, bad honom gifva sig tillfreds och lofvade ställa allt till rätta.
  1. Ur Östgöta korrespondenten 1839.