Sida:Öfwersättning af de Artiklar emellan Konungarne af Swerige og Dannemark.djvu/7

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

Krigsskepp hörande til Swenska eller Danska Flottorna äfwensom Paketbåtar skola utan hinder kunna öfwerföras ifrån Pomern och Norrige, så snart årstiden det medgifwer.

Tjugondesjette Artikeln.

Hwarje Embetsman i Norrige, Dansk eller Norrman, skal utan swårighet erhålla afsked från sin innehafwande Tjenst, om han begär det under loppet af et år efter Ratificationen af denna Traktat.

Denna Artikel gäller likaledes för Norrske Män, som innehafwa Embeten i Danemark, och skola de icke wara utsatte för någon misshandling eller förebråelse derföre at de begära afsked.Fahlun tryckt hos P. O. Axmar, 1814.