Sida:Östgötars minne.djvu/147

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
1390-1400
1694.

Prv. 1703. Kollega i Linköping 01; kommin. i Eksjö 05; kyrkoherde i Östra Ny o. Hönö 15. D. 1723 284.

1390. Nicolaus Abrahami Aschanius. F. i Askeby 1674 73; fad. prost [660]. Prv. 1702. Kommin. i S:t Johannes 06; kyrkoherde i Örtomta 10; kontr.-prost 24. D. 1749 283.

En afton i december 1698 voro A. och några andra äldre landsmän tillsammans hos barberaren Holms enka och roade sig där med öldrickande och vexation å tillkallade novitier. A. gaf då Nic. Lindelius [1455] några örfilar, hvaraf näsan blödde, samt tillstälde därpå en »capucinerdantz, hafwandes novitierna i rad effter sig, och då han understundom stadnade i dantzen. slog han den närmaste in till sig en örflil, hwilcken gick ända uthföre» och så omigen. A. förliktes sedermera med I,, mot penningersättning, fick varning af rektorn och måste gifva till de fattige 6 daler kmt. K.-prot.

1391. Nicolaus Petri Corylander. F. i Norrköping 1675 252; fad. kyrkoherde [970]. Prv. 1706. Kollega i Norrköping 03; kyrkoherde i Styrestad 09; kontr.-prost 35. D. 1736 2911.

1392. Benedictus Johannis Järling. F. i Järstad; fad. bonde. Prv. 1695. Komminister i Hogstad 95. D. i pästen 1710.

1393. Andreas Petri Sydelius. F. i Sva 1667; fad. bonde. Prv. 1711. Kollega i Linköping 08; komminister i Slaka 12; afsk. 36. O. 1738 311.

1394. Samuel Jonæ Frodelius. F. 167.; fad. kyrkoherde i Västra Ny. Fältväbel. D. i Polen.

»Ville blifva präst och hjälpa fadern, men var oskicklig och gick tillbaka i prästexamen 1696.» Nic. — Nämnes som fadder å »Janssons barn i Rösjötorp, Maria», 1696 och ett par år därefter står han äfven antecknad som fadder i Västra Ny dopbok.

1395. David Jonæ Frodelius. F. 167.; fad. kyrkoherde i Västra Ny. Militär. D. i Polen.

»Improberades. då han sökte ven. conc.. ty han var för ung och klen i studier.» Bl.

1396. Jonas Olavi Normander. F. i Härberga 1671, döpt 2611; fad. komminister . Prv. 1700. Komminister i Stora Åby 03. D. 1705 204.

1694.

1397. Nicolaus Jonæ Cantell. F. i Tveta 1671; fad. bonde. Stud. i Lund 93; prv. 1702. Kommin. i Mörlunda o. Tveta 02; kyrkoherde i Målilla o. Gårdveda 14. D. 1737 88.

1398. Amundus Danielis Rising. F. i Risinge 1664; fad. komminister. Skolmästare vid Gusums bruk i Ringarum 1700. D. där 1731 58.

Inkallades till prästexamen 1699, men var ganska klen i studier. Nic.

1399. Johannes Hermansson [Biberg], F. i Sthlm 1679 239; fad. fackelmakare (af östg. bondsläkt). Jur. stud. utan ex. Jur. adjunkt i Upps. 1707; professor i Lund 15; skytteansk professor i Upps. 17; tit. lagman. D. i Uppsala 1737 92.

Som universitetslärare utöfvade H. en ärofull och gagnande verksamhet samt åtnjöt anseende som en af sin tids störste vältalare på latinska språket. Frukterna af sina forskningar nedlade han i 215 akademiska disputationer. — Hans barn blefvo på grund af faderns förtjänster adlade, och blef han därigenom stamfader för den ännu lefvande ätten von Hermanson. Se vidare Biogr. lex.

1400. Olavus Svenonis Nordahl. Stadsfiskal Norrköping 1704. D. i

pästen 1710.

— 105 —