Sida:Östgötars minne.djvu/146

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
1374—1389
1693.


1374. Jacobus Jacobi Stockengren. F. trol. i Linköping, stud. i Åbo 1689.

1375. Jonas Erici Cronstrand [Krönstrand]. F. 1670 37; fad. kyrkoherde i Södra Vi [335]. Prv. 99. Kommin. i Risinge 1702; kyrkoherde i Hvarf o. Styra 22. D. 1747 69.

1376. Isacus Isaci Parmand [adl. tillika med fadern 1698; förut [Parmander]. F. 1683; fad. krigsråd, bror till n:r 570. Konduktör vid Fortifikationen 1701; löjtnant 04. D. före 1714.


1693.

1377. Benedictus Laurentii Trozelius. F. i Lofta 1671; fad. bonde. Prv. 1702. Kommin. i Lofta 02; kyrkoherde i Lofta o. Loftahammar 16. D. 1721 43.

1378. Andreas Jonæ Våhlin. F. i Vårdnäs 1661 242; fad. bonde. Prv. 94. Kommin. i Västra Eneby o. Kisa 95; kyrkoherde i Östra Stenby 1710. D. 1725 128.

1379. Magnus Olavi Egbelius. F. i Ekeby 1669. Prv. 97. Komminister i Hagebyhöga o. Fifvelstad 98. D. 1730 31.

1380. Fredericus Hemmingi Schorelius. F. i Rappestad 1672; fad. komminister Kollega i Norrköping 97. D. 1705, begr. 145.

»Vir doctus sed vagans.» Bj.

1381. Andreas Petri Staaf. Stud. i Upps. »7 månader.» Pädagog för 4 barn i Maria förs. i Sthlm 1694. D. där 1694.

»Bör examineras och förbudas flere barn att mottaga» — säges i Stockholms stads konsist.-protokoll.

1382. Ericus Jonæ Kinnander. Prv. 1704. Apolog. i Västervik 1699; kollega 1701; komminister i Ekeby 06. D. 1716.

1383. Johannes Johannis Våhlbom. F. i Vårdnäs trol. 1671. Prv. 1705. Kollega i Linköping 04; komminister i Ödeshög 06. D. i pästen 1711 122.

1384. Martinus Caroli Brytzenius. F. i Gryt 1670; fad. torpare. Fil. kand. 1702; prv. 03; fil. doktor i Greifswald. Krigspräst vid Östg. inf.-reg. 03; rektor i Vadstena o. kyrkoh. i Orlunda 07; kyrkoherde i Vinnerstad o. Motala 11; kontr.-prost 25; afsatt 29. D. i Sthlm 1736 el. 38.

Sökte 1703 genom förfalskning åtkomma Västra Tollstads pastorat. Öfvergaf armén utan tillstånd. Suspenderades för sturskhet och ämbetsfel 1719. Grof fritänkare i religionen, hvilket förorsakade hans afsättning. Reste till Hamburg 1735 under förhoppning att bli professor vid någon utländsk akademi. Se vidare Håhl.

1385. Johannes Johannis Palm. F. 1673; fad. kyrkoherde i Rök. D. som stud. 1698.

1386. Ericus Erici Löfgren [Simonius]. F. i Vadstena 1676, döpt 74; fad. prost [436]. Kanslist i Sthlm; reg.-kommissarie. D. i Ukraine 1708.

1387. Germundus Magni Limnelius. F. i Linköping 1668. Prv. 97. Kollega i Vimmerby 98—99; komminister i Linderås 1707. D. 1726 288.

1388. Folcherus Erici Örberg. F. i Örtomta 1664, döpt 412; fad. bonde. Prv. 1704. Apolog. i Norrköping 1697; komminister i Tjällmo 1705. D. 1709 910.

1389. Ericus Erici Finke. F. i Bjälbo 1672, döpt 52; fad. hosp.-rättare.

— 104 —