Sida:Östgötars minne.djvu/173

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1737—1750
1712.


1737. Johan Viman. F. i Styrestad 1687 2510; fad. Lars, kronolänsman. Prv. 1717. Kollega i Söderköping 13; hosp.-syssloman där 16; kyrkoherde i Tingstad 21; kontr.-prost 38. D. 1747 298

1738. Anders Löngren. F. i Vimmerby 1686 11; fad, Per, borgare. Prv. 1715. Komminister i Västra Eneby o. Kisa 16. D. 1775 225.

L. var en from, nitisk och hederlig man, ehuru något långrandig i sina prädikningar. En gång, då alla åhörarne tröttnat och aflägsnat sig från kyrkan, fick han ensam med kyrkobetjäningen afsluta gudstjänsten. R.

1739. Per Lorin. F. i Frödinge 1687; fad. Lars, bonde. Prv. 1718. Komminister i Östra Ed 20. D. 1730 112.

1740. Johan Redelius. F. i Grebo 1690 206; fad. Germund, bonde. Prv. 1715. Krigspräst 15; kommin. i Hällestad 18; kyrkoherde i Skeppsås o. Älfvestad 38. D. 1757 107.

Var som krigspräst med i krig och hemkom 1716.

1741. Jonas Segersteen. F. i Hof 1690 53; fad. Johan, bonde. Fil. doktor 1722; prv. 24. Kyrkoherde i Virserum o. Järeda 28; kontr.-prost 42. D. 1751 155.

Stamfader för ännu fortlefvande ätten Segersteen. Hans farbrors båda söner, den ene gen.-löjtnant, blefvo adl. Stenflycht.

1742. Per Hagman. F. i Oppeby 1688 1111; fad. kyrkoherde i Hägerstad. Prv. 1715. Hospitalsprädikant i Vadstena 30; tj:fri 49. D. 1754 246

H. var en »positiv herre.» Blef 1744 allvarligen varnad af konsist. att ändra det otydliga talesätt han medelst oskickligt krystande och uttalande hittills brukat i mässande och prädikande, så vida han ville undgå att såsom otjenlig blifva afsatt. På grund af sinnes- och kroppssvaghet blef han dock några år senare försatt ur tjänstgöring. Nic.

1743. Jonas Edman Nilsson. F. i Stora Åby 1693, döpt 151; fad. bonde. Auskult. i Göta hofr.; hofr.-kommissarie 1718; likvid.-kommissarie i Göteborg; kämnär 35; rådman. D. 1736.

1744. Jonas Berggren. F. i Ödeshög 1691; fad. Jonas, bonde. Prv. 1717. Komminister i Lofta 18. D. 1742 123.

1745. Erik Hummer. F. i Linköping 169.; fad. rådman o. handlande [1062]. Dragon 1716; löjtnant; afsk. 17. — Stud. i Lund 17. Rådman i Linköping 21. D. där 1729 1.

Som student kom han till Vadstena för att se konung Carl XII, af hvilken han blef gjord till dragon och bivistade norska fälttåget, därunder han »i ett steg.» d. v. s. med öfverhoppande af mellangraderna, befordrades till löjtnant, men insjuknade och hemfördes 1717 på hängbår, då vid hemkomsten till Linköping faderns lik möttes. Nic.

1746. Per Trysén [Trysenius]. F. i Borg (Löt) 1689 221; fad. komminister [1102]. Fil. doktor 1722; prv. 24. Kommin. i Borg o. Löt 25; kyrkoherde där 35; kontr.-prost i Memming 50. D. 1771 253

En försvarligen lärd man; har författat och öfversatt åtskilliga skrifter i teologiska och andra ämnen. Br.

1747. Daniel Ekmark [Väström]. F. i Eksjö landsf. 1687 74; fad. Per, bonde. Prv. 1718. Hosp.-präd. i Norrköping 28; kyrkoherde i Törnevalla 38. D. 1764 186.

1748. Carl Hultander. F. 1688; fad. Börje, bonde i Edshult. D. som stud. i Uppsala 1720 216.

1749. Bengt Lidbergius. F. i Vadstena 1688; fad. Lars. Prv. 1714. Kommin. i Eksjö 16; kyrkoherde i Östra Tollstad o. Sya 22. D. 1729 111.

1750. Carl Coliner [Collander]. F. i Älfvestad 1697 299 fad. prost [1313].

Förare vid Lifgardet; fänrik för grenadiererna vid Vadstena komp. af Östg.

— 131 —