Sida:Östgötars minne.djvu/125

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1090—1104
1680.

1680.

1090. Gustavus Haqvini Kylander. F. i Vist; fad. kyrkoherde [240]. Tf. expeditionsläkare på örlogsflottan; föll i rysk fångenskap och vistades senare i Moskva.

1091. Petrus Jonæ Schening. F. i Vimmerby; fad. kyrkoherde [541].

1092. Johannes Danielis Dreffling. F. i Marbäck 1665 207; fad. kronobef.-man. Stud. i Lund 76. Notarie i Göta hofr.; kronofogde; landssekreterare i Jönk. län 9; häradshöfding i Östbo h:d 92. .Egare af Vallerstad där. D. i Mölna, Jönk. län, 1701 138.

D. anhöll 1700 hos Konungen att blifva naturaliserad svensk adelsman såsom varande af utländsk adlig härkomst, men dog innan saken hunnit afgöras.

1093. Johannes Svenonis Vallin. F. i Hycklinge 1654 128; fad. bonde. Prv. 85. kyrkoherde i Odensvi 97; prost 1718. D. 1728 712.

Måste en tid afhålla sig från ämbetet, enär han yttrat sig ohöfviskt om domkapitlet.

1094. Petrus Erici Knoop. F. 1655 184; fad. komminister i Tjällmo. Prv. 85. Kommin. i Tjällmo 85. kyrkoherde i Skeppsås o. Älfvestad 95. D. 1733 221.

1095. Nicolaus Gudmundi Betulin. Mönsterskrifvare vid Östg. inf.-reg. 1686; afsk. 1716.

1096. Johannes Benedicti Palin [Palunander]. F. i Skeda 1657 3; fad. bonde. Prv. 89. Kyrkoherde i Östra Ny o. Rönö 99. D. 1715 32.

Stamfader för adl. ätten Palin.

1097. Johannes Andreæ Algier. F. i Kaga 1656; fad. bonde. Prv. 83. Rektor på Visingsö 88; kyrkoherde i Frödinge 97. D. 1711 2110.

1098. Nicolaus Laurentii Bröms. Fad. fanjunkare i Skeppsås. Sjöman (?).

»Nauta bibax, turbulentus et miser.» Bl. — Andra källskrifter låta denna anteckning gälla nästföljande n:r 1099.

1099. Johannes Kjellman.

Denne kan vara son af Petrus Jonæ Kiällman, kyrkoherde i Hallingebärg, död 1678. — En Johan Kiällman blef rådman i Stockholm 1700 och afled 1710 11; möjligen ofvanstående.

1100. Petrus Petri Hjorter [Hjort]. Fad. kyrkoherde i Tuna. Auditör vid Jämtl. reg.; kontrollör. D. 1731.

1101. Esbernus Petri Platin [Vekelund]. Fad. bonde i Ödeshög. Organist o. klockare i Gamla Uppsala. D. i Uppsala 1700.

Rekommenderades 1691 såsom särdeles skicklig till organist och subkantor i Linköping. — Relegerades från universitetet 1694. Var möjligen endast någon tid tjänstförrättande i G:la Uppsala.

1102. Nicolaus Olavi Trysenius. F. i Söderköping 1654 119; fad. o. Vigius, kyrkoherde i Tryserum. Prv. 85. Komminister i Löt 86, tillika i Borg 93. D. 1699 32.

1103. Benedictus Olavi Trysén [Trysenius]. F. i Tryserum 1669 912; fad. O. Vigius, kyrkoherde. Prv. 90. S. m. adjunkt, anst. i Tryserum 90. D. 1708.

»Epilepsia laborans, in ignem infelici fato absentibus aliis prolapsus, miserrime vitam finiit.» Sn.

1104. Andreas Davidis Corylander. F. i Normlösa 1662, döpt 1210;

— 83 —