Sida:Östgötars minne.djvu/242

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2624—2635
1743.

köping. Auskult i Kommerskolleg. 58, vid Norrköpings rådsturätt 58; rådman i Norrköping 68; tillika direktör vid auktionskammaren. D. i Norrköping 1802 311.

2624. Augustin Ludvig von der Burg. F i Linköping 1724 1312; fad. Johan, rådman. Bruksbokhållare i Dannemora, Upps. län; kronogruffogde där. D. 1806 63.

2625. Samuel Kindgren [Jonsson]. F. i Linköping 1722 3110; fad. Jonas, borgare. Auskult. vid Sthlms rådsturätt; landskanslist i Österg. län 45; landsfiskal; rådman i Linköping 56. D. där 1778 134.

2626. Magnus Sjöberg. F. 1722 95; fad. Måns. Prv. 51. Komminister i Ringarum 64. D. 1776 267.

2627. Johan Axel Ekerman. F. i S:t Lars 1726 255; fad. polit.-borgmästare i Norrköping [1866]. E. o. notarie i Göta hofr.; tit. sekreterare. Landtbrukare å Blästad i S:t Lars, sed. egare af Karstorp i Slaka. D. där 1811 169.

2628. Bengt Edvard Ekerman. F. 1728 222; fad. polit.-borgmästare i Norrköping [1866]. Page vid svenska ambassaden till Ryssland. 44; underofficer vid Östg. kav.-reg. 45; lifdrabant 49; löjtnant vid öfverste Putbus husarreg. 58 afsk. m. tit. ryttmästare 61. D. i Norrköping 1785 123.

Begärde afsked i anledning af en kroppsskada, som han ådragit sig under pommerska kriget.

2629. Erik Gustaf Ekerman. F. 1729 2512; fad. polit.-borgmästare i Norrköping [1866]. Volontär vid Östg. kav.-reg. 48; korpral 49; fänrik vid Västerbottens reg. 49; löjtnant 53. D. i Pommern 1758.

2630. Otto Fredrik Ekerman. F. i Norrköping 1731 231; fad. polit.-borgmästare [1866]. E. o. kammarskrifvare i Manuf.-kontoret 49; stadsfiskal i Norrköping 54; justitierådman där 62 o. kämn.-präses 67; justitieborgmästare 85; afsk. 97; tit. assessor 89; tit. lagman 90. Egare af Kättsäter i Borg. D. i Norrköping 1800 84.

E. stiftade 1795 Kättsäters egendom till fideikommiss för medlemmar af sin ätt.

2631. Sven Hedelius. F. i Törnsfall 1720 1611; fad. komminister. Prv. 45. Komminister i Törnsfall 48. D. 1785 109.

H. efterträdde sin fader; de voro präster i Törnsfall mer än 80 år.

2632. Jakob Uhlin [Ullin]. F. 1720; fad. Johan, vaktmästare i Norrköping. Pädagog där. Sinnessjuk 49. D. i Norrköping 1773 19.

2633. Petrus Sjöstedt. F. i Höreda 1722 197; fad. prost. Fil. doktor i Greifswald 48; prv 50. Komminister i Mogata o. Borrum 62. D. 1789 297.

1743.

2634. Jakob Runberg. F. i Östra Skrukeby 1723 113; fad. Magnus, inspektor. Fil. doktor 49; prv. 52. Kollega i Linköping 52; gymn.-adj, 56; kyrkoherde i Lönnbärga 60; kontr.-prost 60. D. 1767 288.

»Oaktadt kort tjänstetid och utan arf lemnade han konsiderabel egendom efter sig; var i öfrigt försvarligt lärd och drifvande i ämbetet » Br.

2635. Samuel Bogman. F. i Östra Skrukeby 1725 912; fad. kyrkoherde. Prv. 52: fil. doktor i Greifswald 57. Pastorsadjunkt i Östra Skrukeby 52; tillika huspräd. å Stafsäter i Vist 54. D. där 1758 118.


— 200 —