Sida:Östgötars minne.djvu/243

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2636—2646
1743

2636. Christopher Henrik Braad. F. i Sthlm 1728 305; fad. Paul, handlande o. fabrikör (af dansk härkomst) i Norrköping. Auskult. i Kommerskolleg. o. Manufakturkontoret 45; skeppsskrifvare vid Ostindiska kompaniet 48; förste assistent 53; superkargör 60—62; tit. assessor 64. Medarb. i »Norrköpings Tidningar» 67—68. Landtbrukare o. egare af Kårsäter i Västra Husby. D. i Norrköping 1781 1110.

Under sin anställning vid Ostindiska kompaniet giorde B. fleråriga resor till Indien, Kina m. fl. länder och förvärfvade sig därigenom rika erfarenheter, men var äfven utsatt för många faror; med stor nöd lyckades han rädda sitt lif vid skeppsbrott på irländska kusten 1758. De senare åren framlefde han i familjelifvets lugn, sysselsatt med literära arbeten. Sina personalhistoriska och bibliografiska anteckningar sammanfattade han i det bekanta verket Ostrogothia literata (5 digra, fint handskrifna och präktigt inbundna volymer), hvilket af honom donerades till Linköpings stiftsbibliotek och som alltid skall bära vittne om hans arbetsamhet, urskilning och kunskaper. Det utgör ock en af de förnämsta källskrifterna till föreliggande arbete. Se vidare Biogr. lex.

2637. Nils Reinhold Broocman. F. i Norrköping 1731 111; fad. Adam, tobaksfabrikör. Stud. i Lund 45; fil. doktor 51. Jur. docent i Lund 58; auskult. i Göta hofr. 58; kanslist i Antikv.-arkivet 60; assessor där 62; translator 62. D. 1770 255.

I sin grafskrift öfver B. yttrar Samuel Älf: »Impiger in studio fugitivi temporis egit officii potius qvam memor ille sui.» Br.

2638. Benjamin Hulthin. F. i Rinna 1720 221; fad. kyrkoherde [1655]. Stud. i Lund 51; fil. doktor i Greifswald 57; prv. 63. Kollega i Linköping 57; kyrkoherde i Vikingstad 69. D. 1782 213.

2639. Per Grevillius. F. i Nykil 1721 89; fad. kyrkoherde [1765]. Stadsfiskal i Helsingfors 50; rådman där 52 o. kämn.-präses 64. Tf. 52, ord. sekreterare vid Fästningsbvggn.-deputationen 60. D. efter 1779.

2640. Peter Knöppel. F. 1721; fad. Johan. Prv. 50. Pastorsadjunkt i Högbv 50. D. där 1754 145.

2641. Truls Vestberg. F. i Västervik 1716 208; fad. Truls, skomakare. Stud. i Lund 37; prv. 56. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Vallerstad 76; tj:fri de senare åren. Pädagog i Västervik. D. där 1784 84.

2642. Johan Valdemar Rodde. F. i Målilla 1720; fad. Johannes, kronolänsman. Auskult. vid Gen.-tullarr.-societeten. Silkesfärgare i Sthlm, tit. fabrikör. D. i Sthlm 1781 före 1712.

2643. Gabriel Torpadius. F. i Rogslösa 1724 269; fad. kyrkoherde [1456]. Auskult. i Göta hofr. 46; v. hhöfd.; tit. häradshöfding 62. Bosatt utan tjänst i Åby i Stora Åby. D. där 1786 311.

2644. Petrus Könsberg [Königsberg]. F. i Härbärga 1725 ?11; fad. kyrkoherde [1784]. Prv. 60. S. m. adjunkt, anst. i Tuna 60, i Västra Tollstad 60. D. där 1766 135.

2645. Erik Vetterblom. F. i Vadstena 1720; fad. Magnus, militär. Fabrikör; direktör vid Drottningholms finsmidesfabrik; trol. tillika förvaltare vid Svartsjö slott. Godsegare å Svartsjölandet, Sthlms län. D. 1792 219.

2646. Zacharias Livin. F. i Säby 1726 23; fad. prost [1543]. Korpral vid Smål. dragonreg. 44; kvartermästare 51; kornett vid Blå husarerna 58; löjtn. 59; ryttm. vid Smål. dragonreg. 68; afsk. m. tit. major 71. Vitterhetsidkare. D. i Säby 1788 412.

Blef 1768 enhälligt vald af Stockholms borgerskap till stadsmajor i hufvudstaden. Sysselsatte sig under sitt sista år med upprättande af en frikår, med hvilken han ville

— 201 —