Sida:Östgötars minne.djvu/245

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


\

1744. 26 56 — 2ti 6

2656. Anders Fredrik Iggeström. F. i sthlm 1728 18/r>; fad. landskamrer, tit. assessor, i Linköping. Auskult. i_ Svea hofr. 51; e. kanslist vid Amir.- kolleg. 51; v. auditör vid Amiralitetet; sekreterare o. auditör dar; landskamrer i österg. län 61; handels- o. polit.-bor g mästare i Norrköping 84; tit. kommers rad 92. 1). 1794 29/9.

»En man med godt hjärta och lyckliga umgängesgäfvor.» Sds.

26 57. Nils Björnlund. F. i Linköping 1723 M/it; fad. kyrkoherde i Rystad. I). som stud. i Nyköping 1745.

2 6 58. Per Lorents Sundberg. F. i Västra Rvd 1725 15/»; fad. Samuel; kaptenlöjtnant. Stud. i Åbo 49; fil. doktor 51; "prv. 53. Kyrkoherde i Vikingstad 64. 1). 1767 W/H.

»Väl grundlärd i teologi och ej främmande i andra vetenskaper, särdeles historia. > Nic. — »Trogen och nitfuil i ämbetet, exemplarisk i sin vandel, hjälpsam mot nödlidande. Br. — Under hans tid sammanbygdes Vikingstads och Rakereds kyrkor.

26 5 9. Ander8 Ekstrand. F. i Tirserum 1725 2/a; fad. kyrkoherde i Sund. Fil. doktor 52; prv. 53. Kyrkoherde i Björkebärg o. Ledbärg 63. D. 1770 24/f>.

2660. Jonas Sundelin. F. i Linköping 1721 2s,/7; fad. Jonas, sadelmakare. Stud. i Lund 40; prv. 47. Hosp.- o. slottspräd. i Linköping 53; kyrkoherde i Östra Stenby 62; prost 84; kontr.-prost 89. 1). 1805 9/*.

2661. Anders Utterbeck. F. i Åtvid 171 9 27/io; fad. kvartermästare. Kontorsskrifvare vid Sthlms postkontor 54; kassör; bokhållare; kontrollör 82. 1). i Sthlm 1787 38/o.

266 2. Gudmund Appelberg Pettersson. F. 1722 18/ä; fad. mätare i Norrköping. Auskultant vid Sthlms rådsturätt o. vid Tullverket. 1). 1760 l:\h.

2663. Johan Peter Hallenberg. F. i Dagsbärg 1720 4/i: fad. kyrkoherde. Landtbrukare i Dagsbärg; klockare där. I), dar 1771 r,/r,.

266 4. Fredrik Adolf Falck. F. i Sjögestad 1722 Vi; fad. Gustaf, löjtnant. Auskult. i Svea hofr. 48; i Göta hofr. 48; sekreterare hos generalen gref Horn pa Tuna; v. hhöfd. 55; tit. assessor 70. Egare af Loddby i Kvillinge 67, af Bosgård i Drothem omkr. 83; sedan bosatt på Högbv i Vreta kloster. I). där 1805

266 5. Anders Stjerna. F. i Linköping 1723 2I>/7; fad. Erik, kapten. Kontorsskrifvare vid Sthlms postkontor 50; kontrollör 65; postinspektor i Linköping 68; afck. 95. I), i Linköping 1802

2666. Anders Ringman. F. i Ringarum 1721 Ä3/*; fad. ryttare. Sjöman; tapetvåfvare i Sthlm.

266 7. Herman Rudolf Carell. F. i Linköping 1726 V-.; fad. rådman o. handlande. E. o. kanslist i Slottskansliet i Sthlm. Anst. vid Amiralitetet; styrman på skeppet "Lovisa Ulrika^ till Ostindien 71. Språklärare. 1). i Linköping efter 1797.

För skuld och förfalskning rymde han från Stockholm till Frankrike 1749. Synes cfler skiftande öden slutligen hamnat i födelsestaden, där han *lefde i usel het.

2668. Erik Fredrik Groos. F. 1725; fad. trädgårdsmästare i S:t Lars. I). som stud. i Sthlm 1753.

1744.

2669. Martin Gröndahl [Tingstedt]. F. i Tingstad 1726; fad. Martin, bonde. Provin sia lschä fe r i Dalarne 52.

— 203 —