Sida:Östgötars minne.djvu/245

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2656—2669
1744.

2656. Anders Fredrik Iggeström. F. i Sthlm 1728 185; fad. landskamrer, tit. assessor, i Linköping. Auskult. i Svea hofr. 51; e. kanslist vid Amir.-kolleg. 51; v. auditör vid Amiralitetet; sekreterare o. auditör dar; landskamrer i Österg. län 61; handels- o. polit.-borgmästare i Norrköping 84; tit. kommersråd 92. D. 1794 299.

»En man med godt hjärta och lyckliga umgängesgåfvor.» Sds.

2658. Nils Björnlund. F. i Linköping 1723 1612; fad. kyrkoherde i Rystad. D. som stud. i Nyköping 1745.

2658. Per Lorents Sundberg. F. i Västra Ryd 1725 159; fad. Samuel; kaptenlöjtnant. Stud. i Åbo 49; fil. doktor 51; prv. 53. Kyrkoherde i Vikingstad 64. D. 1767 168.

»Väl grundlärd i teologi och ej främmande i andra vetenskaper, särdeles historia.» Nic. — »Trogen och nitfuil i ämbetet, exemplarisk i sin vandel, hjälpsam mot nödlidande. Br. — Under hans tid sammanbygdes Vikingstads och Rakereds kyrkor.

2659. Anders Ekstrand. F. i Tirserum 1725 23; fad. kyrkoherde i Sund. Fil. doktor 52; prv. 53. Kyrkoherde i Björkebärg o. Ledbärg 63. D. 1770 245.

2660. Jonas Sundelin. F. i Linköping 1721 297; fad. Jonas, sadelmakare. Stud. i Lund 40; prv. 47. Hosp.- o. slottspräd. i Linköping 53; kyrkoherde i Östra Stenby 62; prost 84; kontr.-prost 89. D. 1805 92.

2661. Anders Utterbeck. F. i Åtvid 1719 2710; fad. kvartermästare. Kontorsskrifvare vid Sthlms postkontor 54; kassör; bokhållare; kontrollör 82. D. i Sthlm 1787 289.

2662. Gudmund Appelberg Pettersson. F. 1722 132; fad. mätare i Norrköping. Auskultant vid Sthlms rådsturätt o. vid Tullverket. D. 1760 157.

2663. Johan Peter Hallenberg. F. i Dagsbärg 1720 47; fad. kyrkoherde. Landtbrukare i Dagsbärg; klockare där. D. där 1771 55.

2664. Fredrik Adolf Falck. F. i Sjögestad 1722 11; fad. Gustaf, löjtnant. Auskult. i Svea hofr. 48; i Göta hofr. 48; sekreterare hos generalen gref Horn på Tuna; v. hhöfd. 55; tit. assessor 70. Egare af Loddby i Kvillinge 67, af Bosgård i Drothem omkr. 83; sedan bosatt på Högby i Vreta kloster. D. där 1805 512.

2665. Anders Stjerna. F. i Linköping 1723 297; fad. Erik, kapten. Kontorsskrifvare vid Sthlms postkontor 50; kontrollör 65; postinspektor i Linköping 68; afck. 95. D. i Linköping 1802 196.

2666. Anders Ringman. F. i Ringarum 1721 238; fad. ryttare. Sjöman; tapetväfvare i Sthlm.

2667. Herman Rudolf Carell. F. i Linköping 1726 19; fad. rådman o. handlande. E. o. kanslist i Slottskansliet i Sthlm. Anst. vid Amiralitetet; styrman på skeppet »Lovisa Ulrika» till Ostindien 71. Språklärare. D. i Linköping efter 1797.

För skuld och förfalskning rymde han från Stockholm till Frankrike 1749. Synes efter skiftande öden slutligen hamnat i födelsestaden, där han »lefde i uselhet».

2668. Erik Fredrik Groos. F. 1725; fad. trädgårdsmästare i S:t Lars. D. som stud. i Sthlm 1753.

1744.

2669. Martin Gröndahl [Tingstedt]. F. i Tingstad 1726; fad. Martin, bonde. Provinsialschäfer i Dalarne 52.

— 203 —