Sida:Östgötars minne.djvu/342

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
3793—3805
1788.

3793. Fredrik Rudberg. F. i Norrköping 1767 19; fad. stadsfysiker [2615]. Auskult. i Svea hofr. 88; e. o. kanslist 89; e. o. notarie 89; notarie i Öfverståth.-ämb:s kansli; tit. sekreterare 99; tit. assessor 1808; kst. vice fogat 08; Konungens fogat 11; afsk. 12. D. i Sthlm 1826 2912.

3794. Nils Anders Lönroth. F. i Eksjö 1768 135; fad. Johan, skräddare. Stud. i Åbo 91; med. lic. 95; med. doktor 1802; kir. mag. 03. Prov.-läkare i Tavastehus 1795; reg.-läkare vid Nylands reg. 1807; sjukhusläkare under kriget 08; afsk. ur svensk tjänst med tit. assessor 10; prov.-läkare i Tammerfors 12; afsk. 28. D. i Tavastehus 1841 277.

3795. Magnus Vizelius. F. i Södra Vi 1762 1411; fad. Olof bonde. Prv. 89. Komminister i Västra Stenby 98. D. 1808 212.

3796. Adolf Fougberg. F. i Rönö 1768 412; fad. Olof, fabrikör. Fil. kand. 94; fil. doktor 94; prv. 95. Rektor i Vimmerby 99, i Söderköping 1807; kyrkoherde i Törnevalla 08, i Asby 15; prost 14. D. 1821 512.

3797. Daniel Ullgren. F. i Göteborg 1768 2312; fad. Olof, handlande. Prv. 94. Hofpräd. 94; tjg. e. o. hofpräd. 96; ord. hofprädikant 1800; tillika kyrkoh. Lofö, Upps. stift, 02; prost 08; kyrkoherde i Söderala 12; kontr.-prost 12. D. 1822 204.

3798. Jon Vistelius. F. 1766 304; fad. Johan, byggmästare i Linköping. Fänrik vid Ölands frikår 90; underlöjtnant vid Artilleriet 90.

Lärer sedermera fått anställning i franska republikanska armén under namnet Vigelstein.

3799. Erik Tiburtz Borgström. F. i Rystad (Näsby) 1767 106; fad. Fredrik, kamrer. Rustmästare vid Sandels kår; fältväbel. D. i Finland 1790.

3800. Olof Roselius. F. i Västervik 1768 1012; fad. kyrkoherde i Gryt. Persedelbokhållare i Krigskolleg. 92; revisor 93; styresman vid Söderhamns gevärsfaktori, å Krigskolleg. tyg- o. ammunitionsstat, 1807; tit. kamrer. D. i Karl Gustafs stad, Söderm. län, 1824 196.

3801. Per Adolf Nordströmer. F. 1766 3112; fad. inspektor i S:t Anna. Auskultant i Svea hofr. 91; gardist vid Göta lifgarde 91; skrifvare hos en auditör i Sthlm 96. D. i Norrköping 1813 196.

3802. Sven Ringström. F. 1759 13; fad. bonde i Drothem. Auskult. i Svea hofr. 95; landskanslist i Upps. län 1803 till 16.

Tog afsked från tjänsten eller dog sistnämnda år.

1788.

3803. Jakob Sundevall. F. i Vadstena 1769 2712; fad. borgmästare [2336]. Hofr.-auskult. 90; v. notarie. Förvaltare vid Piperska godsen i Skåne 93—1841; tit. sekreterare. Egare af hemman i Söderto, Malm. län. D. i Sthlm 1846 106.

3804. Carl Axel Lejonflycht. F. 1772 2511; fad. landtbrukare i Österåker, Sthlms län. Kansliex. 91. Kopist i Inr. civilexped. 92; afsk. — Landtbrukare o. trol. egare af Dyvik, Sthlms län. D. i Västerås 1848 510.

3805. Gustaf Adolf Hane. F. 1774 279; fad. hofmästare på Tuna, sed. slottskamrer vid Svartsjö. Handelsbokhållare i Sthlm; lärftskramhandlare där (96).


— 300 —