Sida:Östgötars minne.djvu/355

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
3949—3961
1794.

3949. Anders Löfgren. F. i Linköping 1771 311; fad. bränneriuppsyningsman. E. o. kanslist i Kommerskolleg. 98. »Inspektor vid Gripsholm;» kronoinspektor vid Ladugårdslands kronobränneri i Sthlm. D. där 1827 2411.

3950. Sven Christian Camén [Cammarstedt]. F. 1767 910; fad. linhandlare i Norrköping. D. som stud. på Öfverstad i Askeby 1795 239.

Ämnade bli präst.

3951. Sven Magnus Blohm. F. 1774 111; fad. brukspatron i Kråkshult, Jönk. län. Auskult. i Göta hofr. Brukspatron på Kvill, Jönk. län.

3952. Johan Marberg. F. i Sjögestad 1770 131; fad. bonde. Kronolänsman i Valkebo, bosatt i Vikingstad; likvid.-kommissarie; afsatt D. i Uddarp i Sya 1831 132.

3953. Gustaf Johan Funck, frih. F. 1775 1110; fad. bärgsråd i Tåby. Fänrik vid Västm. reg. 80; afsk. 92. Auskult. i Bärgskolleg. 95; e. o. notarie där. Godsegare o. landtbrukare på Bolltorp i Skönbärga samt egare af Haddorp i Slaka. D. på Bolltorp 1852 164.

Landtbrukare sedan slutet af 1700-talet, var han vid sin död en af provinsens mest erfarne och aktade mån. Gagnande och verksam inom sin ort, åtnjöt han ett oinskränkt förtroende och fick därigenom öfver allmogen råda.

1794.

3954. Carl Gustaf Huldt. F. 1778; fad. Anders Georg, bankkommissarie i Sthlm. Sjökapten; ombudsman vid Sthlms sjömanshus. D. i Sthlm 1839 232.

3955. Abraham Leonhard Leijonhufvud, frih F. 1779 311; fad. kammarherre o. löjtn. i Norrköping. Fänrik vid Arméns flotta 86, vid f. d. Sprengtportenska reg. 95; kornett vid Adelsfanereg. 1805; löjtnant; afsk. D. i Linköping 1839 308.

3956. Öjar Nylander. F. i Nykil 1770 239; fad. Abraham, bonde. Stud. i Greifswald 1801; fil. doktor 01; prv. 01. Kommin. i Pelarne 06; kyrkoherde i Ulrika 17. D. 1837 241.

3957. Lars Christofer Ekmark. F. i Norrköping 1776 1312; fad. kyrkoherde i Ekeby. Fil. kand. 1800; fil. doktor 1800. Docent i Upps. 07. D. där 1808 114.

3958. Johan Anders Adlerz [Adelgren]. F. i Linköping 1772 1510; fad. Adolf Fredrik, skräddare. Prv. 97. Brukspräd. vid Öfverum 1801—04; kommin. i Söderköping 09; tillika brunnspräd. där 09; kyrkoherde i Gryt 25. D. 1827 39.

3959. Lars Lagerling. F. i Tjällmo 1770 2810; fad. Anders, torpare. Prv. 96. S. m. adjunkt, anst. i Misterhult 96. D. där 1804 272.

3960. Per Abraham Lingmark. F. i Gammalkil 1777 1812; fad. Jonas, reg.-skrifvare, tit. kamrer. Regementskommissarie vid Lifgr.-reg:s rotehållsdivision. Landtbrukare o. egare af Stora Broby frälsegård i Gammalkil. D. där 1828 119.

3961. Samuel Vistenius. F. Tjällmo 1774 126; fad. kyrkoherde [2614]. Skeppsskrifvare vid Ostind. kompaniet 96; assistent 1800; superkargör 03. D. i Kanton 1805.


— 313 —