Sida:Östgötars minne.djvu/356

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
3962—3973
1794.

3962. Claës Erlandz (Råström). F. i Herrestad 1772 98; fad. Samuel, kronolänsman. Prv. 97. Komminister i Törnevalla 1807, i Vinnerstad o. Motala 10. D. 1827 255.

Af sinnessvaghet drunknad i en källa».

3963 Johan Törnblom. F. i Törnsfall 1769 2512; fad. Sven; bonde. Prv. 96. Komminister i Hägerstad o. Oppeby 1809; v. pastor 31. D. 1845 27.

Lefde ungkarl på sin lilla komministratur, men uppfostrade fyra af sina syskonbarn, nr. 5092, 5127, 5128, 5505. S.

3964 Nils Petter Elgerus. F. i Linköping 1773 155; fad. Daniel, handelsman. Auskult. i Kommerskolleg. 9.; landskontorist i Österg. län 1807; auktionsnotarie i Linköping 11. D där 1825 225.

3965. Johan Petter Kjellberg. F. i Norrköping 1768 292; fad. Samuel, snickare. Handelsbokhållare i Västervik 97; inspektor vid Kasimirsborgs glasbruk i Gamleby 1802; grosshandl. i Västervik 04; inspektor vid Cederbärgs glasbruk i Vist 13; tit. notarie. Lärare vid Ebersteinska skolan o. Gustav. barnhusskolan i Norrköping 26. Vitterlekare. D. i Norrköping 1832 173.

Några hans skämtedikter jämte Ett gammalt manuskript, märkvärdigt bland forna Norrköpings minne, utgåfvos 1828.

3966. Samuel Hadorph. F. i Björkebärg 1774 262; fad. Carl. löjtnant. Prv. 99. Komminister i Asby 1809, i Ingatorp o. Bällö 12, i Målilla o. Gårdveda 20. D. 1843 3112.

3967. Andreas Norling. F. 1770 21; fad. mjölnare i Motala. D. som stud. i Uppsala 1794 412.

3968. Lars Fredrik Platin. F. i Linköping 1776 232; fad. rådman. Auskult. i hofr. 97; e. o. kanslist 98; e. o. notarie 98; v. notarie 1800. Länsbokhållare i Söderm. län 1801; kronofogde i Jönåker, Rönö o. Hölebo 02; tit. assessor 10. Bosatt å Ekeby vid Nyköping. D. 1843.

3969. Zacharias Lindbergh. F. i Linköping 1776 910; fad. fabrikör o. handelsman. Hofr.-ex. 1804. Kanslist i Statskontoret 05; afsk. 13. V. hhöfd.; notarie vid Sthlms poliskammare 09; tit. häradshöfding 11; tillika stadsnotarie 15; rådman i Sthlm 19; tit. lagman 31; afsk. 51. Led. i Stora sjötullsrätten 19—20; ordf. i Sthlms stads posträtt 30—36. D. 1851 812.

3970. Philip Verner von Schwerin, grefve. F. 1777 76; fad. kammarherre o. godsegare på Idingstad o. Stegeborg. Fänrik vid Lifgr.-reg. 87; afsk. 1800. Auskult. i Svea hofr. 1797, i Göta hofr. 99; v. hhöfd. 1802; tit. häradshöfding 02; assessor i Göta hofr. 05; afsk. 12. Kammarjunkare 02. Egare af Stegeborg i Skällvik. D. där 1859 233.

3971. Petrus Rejner [Regnström, Rengström]. F. i Skedevi 1773 233; fad. Per Larsson, bonde. Prv. 99. Komminister i Simonstorp 1805, i S:t Johannes 16. D. i Norrköping 1844 101.

R. är stamfader för släkten Rejner.

3972. Daniel Segersteen. F. i Målilla 1775 2510; fad. prost [2989]. Auskult. i Svea hofr. 97; v. hhöfd.; rådman i Västervik 1804; tillika kämn.-präses: afsk. 47; tit. häradshöfding. D. i Västervik 1849 2112.

3973. Hans Fredrik Harald Strömfelt, grefve [1799; förut frih.]. F. i Sthlm 1779 35; fad. landshöfding i Österg. län. Auskult. i Svea hofr. 96; e. o. notarie 97; v. notarie 1800; hhöfd. 02; tit. häradshöfding 02; prot.-sekreterare i Just.-rev.-exped. 05; lagman i Värmland 06; v. landshöfding i Österg. län 09; justitieråd 17; afsk. 30. Kammarjunkare 02; kammarherre

— 314 —