Sida:Östgötars minne.djvu/376

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


4173 — 4182

1802

v. civilnotarie 04; kanslist 12: notarie 16. V. adv.-fiskal i Allm. magasinsdirektionen 06 till tjänstens indragning 19. Kst. fältaktuarie vid kustarméns Gen .-krigskommissariat 09; fältadv.-fiskal där 09; fältsekreterare; tit. häradshöfding 23. V. notarie i Öfverståth.-åmb. 27—34. D. i Sthlm 1836

V. var adjungerad ledamot i Svea hofrätt första gången 1822 och sedermera; uppfördes på förslag till assessorsbestållning 1823 och därefter flere gånger; förordnades att förrätta lagmansting 1830.

4173. Lar8 Gustaf Ålund. F. i östra Husby 1778 *7i2; fad. slottsvaktmästare i Linköping. Stud. i Lund. 98; hofr.-ex. i Upps. 1805. Kanslist i Svea hofr. 11; borgmästare i Örebro 13. D. dår 1838 *%•

4174. Joachim Dahlström. F. i Vadstena 1786 9i; fad. kamrer o. hospsyssloman. Stud. i Lund 98; hofr.-ex. i Upps. 1802; åter stud. i Lund 03. Auskult. i Bärgskolleg. 05; kanslist i Kammarkolleg. 08; notarie 13; tit. fältsekreterare 16; kronofogde i Åker, Daga o. Selebo, Söderm. län, 18; tit. assessor 25. D. i Strängnäs 1854 14i.

4175. Lar8 Alger Planander. F. i Söderköping 1783 26i«; fad. rektor [3221]. Stud. i Lund 1801, i Upps. 03; fil. doktor 06; prv. 13. Kommin. i Vikingstad 23; v. pastor 27; kyrkoherde i Vikingstad 49. D. 1866 7u.

P. »hade stor beläsenhet, men var dock föga lämplig vare sig såsom lärare vid skolan eller vid församlingen. På ålderdomen kunde han i anseende till sin nästan totala döfhet icke sjålf bestrida ämbetet.» Pti.

417 6. Olof Ulrik Burén. F. i Hällestad 1783 s%; fad. brukspatron [316 3]. Stud. i Lund 01. Landtbrukare o. egare af Grenabo, Skarab. län, på 1830-talet; tit. brukspatron. D. i Mariestad 1842 l4/*.

417.7. Nils Johansson Fick. F. i Kristianstad 1785 lsi; fad. Kristian, smed. Stud. i Lund af Blek. nationen 1801, i Upps. 08; prv. 10. Husprädikant på Vidarp, Malm. län, 10. D. å övedskloster där 1822 31i.

4178. Per Vilhelm Zetterstedt. F. i Torpa 1783 7s; fad. komminister [310 3]. Stud. i Lund 1801, i Upps. 05; fil. doktor 09. Lidénsk aman. vid Upps. univ. bibliotek 10; docent 15; gymn.-adjunkt i Linköping 22; afsk.

36. D. i Linköping 1867 18i2.

Z. var en lärd och rikt begåfvad man samt känd för sina kvicka, ofta satiriska infall.

1802.

4179. Carl Ander8 Nordell. F. 1789 /lo; fad. Anders Lorents, häradshöfding i Sthlm. Stud. i Greifswald 1801. Kammarskrifvare vid Sthlms eskader af arméns flotta 11; tillika tf. bokhållare vid Hofjaktvarfvet 17—20; kassör vid flottan 20 D. i Sthlm 1821 *%•

4180. Adolf Strandberg. F. 1781 Va; fad. bruksbokhållare i Godegård. Hofr.-ex. 1804.

I en gammal skolkatalog med anteckningar nämnes han »skrifvare.»

4181. Erik Reinhold Havton. F. i Hjorted 1779 6io; fad. Olof Hane, sjötullsbesökare i Västervik. Dykeriinspektor vid Kalmar; dykerikommissa rie i Västerviks distr. 1817, först bosatt å Vindö i Östra Ed, sed. i Västervik; rådman där efter 36. D. i Västervik 1848 **fi.

H. var medlem af »Vitterhetens vänner» i Uppsala och har fått plats i Glas Livijns »Xenier.» Egde en vacker boksamling, som donerades till läroverksbiblioteket i Västervik.

4182. Bengt Johan Törneblad. F. i Törnsfall 1782 25/<>; fad. bonde. E. o. kanslist i Pommerska fältkontoret 1808; handelskontorist i Sthlm 09;

— 334 —