Sida:Östgötars minne.djvu/282

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
3102—3113
1760.

3102. Samuel Johan Chierlin. F. i Mjölby 1742 281; fad. Anders, mönsterskrifvare. Notarie vid Stora sjötullsrätten i Sthlm 66; tillika notarie i Kommerskolleg. 67 samt v. adv.-fiskal där 76; adv.-fiskal; assessor 90; kommersråd 1805; afsk. 12. Led. i Magasinsdirektionen till 12. Egare af Oppeby i Nikolai s:n, Söderm. län (16). D. där 1828 139.

3103. Anders Lorens Zetterstedt. F. i Norrköping 1738 2710; fad. Petter, kamrer i Mjölby. Prv. 64. Past.-adj. på flere ställen; tj:fri o. bosatt på sin gård i Torpa 75—80; adj. i Sund 80; komminister i Västra Ryd o. Svinhult 91. D. 1793 145.

3104. Johan Fredrik L'Orange. F. 1738 2412; fad. François, språkmästare (fransman)på Boxholm. Auskult. i Svea hofr. 64; v. häradshöfd. 69; borgmästare i Gränna 73. D. där 1803 217.

3105. Carl Gustaf Ekmanson. F. i Veta 1744 89; fad. prost [2079]. Fil. doktor 67; prv. 68; teol. doktor 1800. Kommin. i Örtomta 1776; kyrkoherde i Veta o. Viby 83, i Stora Åby o. Ödeshög 1805; prost 1786; kontr.-prost 93. Riksdagsman 86, 1800. D. 1812 145.

E:s »Predikningar och skriftetal» (1795), hvilka utmärka sig för kristligt allvar och vårdad stil, hafva ända i senaste tider varit en bland den svenska allmänhetens mest omtyckta uppbyggelseböcker; 12:e upplagan utkom 1874. N. fbok. — Införde i »Norrköpings Veckoblad» 1767 en uppsats med titel »Tiggaretröja eller kritiska anmärkningar öfver de oförgripliga frågor öfver ingenting.» Br.

3106. Anders Fogelstrand. F. i Vreta kloster 1742 27; fad. Anders, kronolänsman. Fil. doktor 67; prv. 67. Domk.-syssloman i Linköping 69; tit. hofprädikant 79; kyrkoherde i Normlösa o. Härbärga 83; prost 87. D. 1805 94.

F. kan sägas ha erhållit pastoratet af sin broder; se n:r 3064.

3107. Johan Norström. F. i Ljung 1734 184; fad. Per, torpare. Prv. 66. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Valierstad 72. D. där 1775 91.

3108. Anders Brandelius. F. i Västervik 1739 228; fad. kyrkoherde [1841]. E. o. kanslist i Kammarkolleg. Bryggare i Sthlm; klädmäklare där.

3109. Markus Vallenberg [Vallberg]. F. i Viby 1744 306: fad. Jakob, kronolänsman. Fil. doktor ult. 67; prv. 75. Konsist.-amanuens Linköping 68; Konsist.-notarie 72; lektor 83; tillika kyrkoherde i Slaka 91. D. 1799 69.

Från honom härstammar ännu fortlefvande ätten Vallenberg.

3110. Anders Hagberg. F. i Norrköping 1737 123; fad. Johan, stadsfogde. Skollärare i Norrköping.

Hypokondrisk. »Incertus vitæ». Bj. — »Vistas i Norrköping utan publik syssla.» Nic.

3111. Anders Qvillén. F. i S t Lars 1740 215; fad. Anders, organist. Kanslist i Kammarkolleg.; mantalskommissarie i Roslagen; afsk. Bosatt å Eggeby i Dagsbärg (1806), sed. i Norrköping. D. där 1815 91.

»Gifte sig och afreste till Ryssland med sin hustru; konditionerade i Petersburg: återkom efter 15 år med en ansenlig förmögenhet och bodde sedan i Norrköping.» Matr.

3112. Peter Brunman. F. i Simonstorp 1739 301; fad. komminister. Landskanslist i Österg. län. D. i Linköping 1768 223.

3113. Jonas Dubb. F. i Västra Husby 1739 114; fad. Sven, inspektor. Prv. 66; fil. kand. 72; fil. doktor primus 73; teol. kand. 74; teol. doktor 79. Ord. hofprädikant hos enkedrottn. Lovisa Ulrika 74; kyrkoherde i Västra

— 240 —