Sida:Östgötars minne.djvu/394

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


4329 — 4341 1807.

432 9. Jona8 Hollertz. F. i Ringarum 1786 s%; fad. bonde. Hofr.-ex. Auskult. i Svea hofr. E. o. tj:man i Riksbanken 1810; kontorsskrifvare 16; bokhållare 24; kassör 34. Kanslist i Förvaltn. af sjöärend. 17; afsk. 34. D. i Söderköping 1840 4s.

4 3 30. Per Emanuel VigiU8. F. i Våstra Husby 1787 **/i; fad. komminister r3 213]. Prv. 1810. Huspräd. på Forsby i Västra Ed 10; s. m. adjunkt, anst. i Odensvi 15. D. där 1815 22i*.

43 31. Ander8 Carlon. F. i Ringarum 1787 *%; fad. Anders östensson, bonde. Prv. 1810. Komminister i östra Ed 24. D. 1828 169.

4332. Nil8 Fredrik Trolle. F. i S:t Johannes 1785 Vi; fad. kyrkoherde [3 4 8 9]. Prv. 1810. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Gärdserum 18; tj:fri o. bosatt i Linköping 18. Sinnessjuk o. intagen på Vadstena hospital. D. där 1842 8s.

Suspenderades på 6 månader »för fylleri och dryckenskap» 1821.

4333. Elia8 Ekeroth. F. i Östra Eneby 1789 */«; ffld. prost [3415]. Med. stud.; relegerad 1810; stud. i Lund 11; »därifrån drifven» 12; sedan stud. i Kristiania. D. i Sthlm 1829 15io.

»Lefde i elände ganska länge i Stockholm.»

4334. Jona8 Tigneil. F. 1787; fad. bonde i Tingstad. Relegerad 1810. Hofrkommissarie; landtbrukare, trol. på Restad i Tingstad. D. dår 1827 27u.

433 5. Clae8 Gustaf Borre. F. i S t Johannes 1786 *%; fad. Georg Claésson B., sjökapten. Prv. 1810. Kyrkoherde i Åsbo 22; prost 44; kontr.-prost 48-61. D. 1869 5io.

4336. Ander8 Tigner. F. i Tingstad 1789 10s; fad. Magnus Andersson, bryggare. Prv. 1814. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Söderköping 22. D. där 1826

433 7. Jona8 Ekenstedt F. i Norrköping 1789 6it; fad. Christian, stadsfysiker. Med.-fil. ex. 1811; med. kand. 16; med. lic. 19; kir. mag. 20; med. doktor 22. Bat.-läkare vid Västerb. reg. 21; tillika landtlåkare i Skellefteå 21; prov.-läkare dår 32; afsk. 50. D. i Degerbyn vid Skellefteå 1875 8s.

4 33 8. Per Georg Maechel. F. i Sthlm 1793 17/*; fad. Herman Georg, godsegare, tit. öfverdirektör, i Kvillinge. Handelsbokhållare i Västervik. D. där 1834 ll4.

4339. Carl Didrik Maechel. F. i Sthlm 1794 139; fad. Herman Georg, godsegare, tit. öfverdirektör, i Kvillinge. Landtbrukare; arrendator under olika tider af Ekeby i Kvillinge, af Mem i Tåby, Hösterum i Mogata, Loddby i Kvillinge o. Borrum i Borrum; förvaltare på Trystorp, Örebro län, 40— 53; sed. bosatt i Tångeråsa, samma län. D. 1860 8/*.

»Var cn duktig och driftig förvaltare.»

4340. Edmund Leonhard de la Rose. F. i Söderköping 1793 u/*; fad.

Lorcnts Isak, borgmästare. E. o. kanslist i Just.-rev.-exped. 1809; auskult. i Göta hofr. 10; v. auditör i Lifgardet lill häst 16; auditör 17; afsk. 29; tit. öfver auditör 34. D. i Sthlm 1843 */t.

Sökte förgäfves lagmanstjänst så väl 1823 som 1836.

4 341. Olof Leydner. F. i Tuna 1786 122; fad. Jan Jonsson, bonde. Prv. 1811. Kommin. i Rogslösa o. Väfversunda 21; kyrkoherde i Östra Harg 37, i Askeby 45; prost 51. D. 1866 l9e.

L. var af ett »anspråkslöst, stilla och fromt väsende.» Pti.

— 352 —