Sida:Östgötars minne.djvu/396

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
4350—4361
1808.

4350. Jonas Falkenholm. F. i Norrköping 1794 142; fad. bryggare. E. o. kammarskrifvare vid tullverket i Sthlm 1816; kammarskrifvare 24; kontrollör 25; tullförvaltare 38; tit. öfverinspektor 38; afsk. 67. Musiker. D. i Sthlm 1869 61.

Redan från ungdomen var F. en särdeles utmärkt idkare af musik och ansågs som en af våra mest framstående amatörer på fiol. Denna talang förvärfvade honom ett högt anseende och samlade i förening med en redbar karaktär, naturlig kvickhet och ett ända in i ålderdomen ungdomsfriskt väsen kring honom en talrik krets af vänner.

4351. Carl Vidén. F. 1792 297; fad. landträntmästare i Vasa [3257]. Stud. i Åbo 1811; hofr.-ex. 11. V. hhöfd. 15; kanslist i Vasa hofr. 19. D. i Gamla Karleby 1820 136.

4352. Carl Hedmark. F. i Vimmerby 1789 254 fad. kollega [3632]. Fil. doktor 1818; prv. 28. Kollega i Linköping 19; förste apolog. 22; konrektor 26; rektor 30; kyrkoherde i Rök o. Heda 32; prost 37. D. 1855 91.

Vänfast, godhjårtad, öppen, gästfri, välgörande i tysthet; nitisk pastor. Genom hans verksamhet och ej obetydliga enskilda uppoffringar uppfördes Röks prydliga kyrka. Donerade äfven en fond till pensionering af åldrige och sjuklige skollärare i Rök m. m.

4353. Per Kastman. F. i Vimmerby 1788 210; fad. prost [3420]. D. som stud. i Alingsås 1809 202.

4354. Samuel Erik Petersson. F. i Trehörna 1790 245; fad- prost [3536]. Fil. kand. 1812; fil. doktor 12; prv. 23. Kollega i Norrköping 18; konsist.-aman. i Linköping 21; kyrkoherde i Normlösa o. Härbärga 29; prost 33; kontr.-prost 54. d. 1865 282.

P. »var en välvillig och hjälpsam man, bemärkt såsom pastor och kontraktsprost, synnerligen duglig i expeditionsväg.» Pti.

4355. Fredrik Drotty. F. i Linderås 1785 98; fad. Anders Göransson, bonde. Stud. i Greifswald 1810; fil. kand. 11; fil. doktor 11; prv. 15. Kollega i Vadstena 15; apolog. i Linköping 17; kommin. i S:tLars 21; kyrkoherde i Kristbärg 23; prost 33. D. 1856 199.

4356. Anders Vårlin [Våhlin]. F. i Vårdsbärg 1785 267; fad. Måns Persson, bonde. Fil. doktor 1815. Kollega i Söderköping 18. D. där 1823 712.

4357. Anders Olai. F. i Pelarne 1787 139; fad. Olof Månsson, bonde. Med.-fil. ex. 1812; med. kand. 14; med. lic. 16; med. doktor 17; kir. mag. 18. Bat.-läkare vid Kalmar reg. 18; regementsläkare vid Smål. husarreg. 48; afsk. 56. D. på Månsarp i Pelarne 1858 282.

4358. Zachris Juringius. F. i Horn 1789 2911; fad. prost [3045]. Hofr.- ex. 1812. Auskult. i Svea hofr.; v. hhöfd.; magistr.-sekreterare i Gefle 26. D. där 1828 298.

4359. Samuel Teodor Östman. F. i Törnevalla 1789 1112; fad. Johan Peter, v. reg.-fältskär. Prv. 1812; fil. doktor i Greifswald 15. Komminister i Törnevalla 19, i Östra Husby 23. D. 1830 912.

4360. Samuel Hessel [Hesselgren]. F. i Linköping 1790 109; fad. lektor [3451]. Prv. 1814. Komminister i Skärkind 35. D. 1871 77.

4361. Jonas Forssbeck. F. 1787 135; fad. Magnus, godsegare o. landtbrukare i Vikingstad. Hofr.-ex. Öfverjägmästare i Österg. län 1817; tj:fri 49; tit. hofjägmästare. Godsegare o. landtbrukare på Duseborg i Gammalkil 29. D. på Sörstad i Vikingstad 1850 255.

F. var en af ortens driftigare och skickligare landtbrukare.


— 354 —