Sida:Östgötars minne.djvu/277

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
3042-3053
1758.

kst. 63, ord. kammarskrifvare 64; exped.-kronofogde i Österg. län; bärgsfogde i Finspångs län 77; afsk. 1808. D. på Åby i Horn 1816 112.

3042. Anders Åkerlund. F. 1738; fad. bonde i Östra Skrukeby. Kassör vid Sthlms stadsauktionskammare; afsk. »Inhyseshjon» i Motala.

3043. Samuel Vistrand. F. i Eksjö 1739 299; fad. kyrkoherde [2093]. Auskult. i Manuf.-kontoret 61; v. notarie där. Landtbrukare på Axstad i Högby o. på Hageby källegård i Allhelgona 68; tit. sekreterare. D. å Hageby 1811 164.

3044. Anders Kullander. F. i Trehörna 1739 710; fad. kyrkoherde [2092]. Auskult. i Göta hofr. Landtbrukare o. arrendator på Linnebärg i Högby; tit. hofsekreterare. D. 1799 286.

3045. Zacharias Juringius. F. i Västra Eneby 1741 217; fad. prost [1967]. Fil. doktor 67; prv. 68. E. o. skv.-präd. vid Östg. kav.-reg. 68; kommin. i S:t Olai förs. i Norrköping 74; kyrkoherde i Horn o. Hycklinge 83; prost 88. Riksdagsman 86. D. 1817 14.

3046. Daniel Vetterling. F. i Vadstena 1738 31; fad. Johan, rådman. Volontär vid Fortifikationen 61; kadett vid Artilleriet 61; styckjunkare 61; underlöjtn. 62; afsk. Brukspatron på Brattfors, Värml. län. D. på Marielund vid Norrköping 1814 159.

V. kommenderades som underofficer till armén i Pommern 1761 och bivistade en tid fälttåget där.

3047. Christian Fredrik Rosenthal. F. i Linköping 1740 261; fad. Conrad, apotekare. Skvadronsfältskär vid Östg. kav.-reg. o. enskild praktiker. Landtbrukare o. egare af Värö i Kärna. D. där 1810 84.

3048. Carl Magnus Könsberg. F. i Högby 1740; fad. kyrkoherde [1784]. Pädagog i Sthlm o. i Norrköping. Medarbetare i »Norrköpings veckotidningar» 67—69; utgifvare af »Norrköpings Magazin» 69; korrektor på Blumes tryckeri i Norrköping 69; bokhandlare i Linköping. Soldat vid värfvadt reg. o. kasernerad på Sveaborgs fästn. 71. D. där på 1770-talet.

Utgaf från trycket åtskilliga skrifter, en del »sammelsurium.» Br.

3049. Samuel Sallberg. F. 1739; fad. Samuel, inspektor i S:t Lars. Anst. vid Amiralitetet; landtbrukare på Säby i S:t Lars. D. där 1773 43.

3050. Hans Christian Kugelberg. F. i Jönköping 1740 297; fad. Carl Henrik, rådman o. handlande. Auskult. i Göta hofr.: e. o. kanslist 62; auskult. i Svea hofr. 65; kanslist i Just.-exped. 65; afsk. — Prv. 73; fil. doktor i Lund 75. Kommin. i Rogbärga o. Öggestorp, Växjö stift, 86; kyrkoherde där 96; prost 1814. D. 1823 228.

»Af en särdeles skrupulös fromhet, men genom att väl vårda sitt ytterst ömmande samvete ändå lugn och mäktig att verka det goda, nb. bland dem, som förstodo honom.» P. Vieselgren.

3051. Botvid Vahlberg. F. 1740; fad. domk.-syssloman i Linköping [2101]. E. o. kontorsskrifvare i Riksbanken 61; tillika e. o. kammarskrifvare i Kammarrätten 65. D. 1769 13.

3052. Nils Bergström. F. 1736; fad. borgare i Vimmerby. Kanslist vid Sthlms stadsauktionskammare.

»Miseram demum, propria fortassis culpa, vitam egit.» Matr.

3053. Paul Heller. F. i Vimmerby 1737 512 fad. Per, handlande. Prv.

— 235 —