Sida:Östgötars minne.djvu/429

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


1817.

4700—4709

4700. Johan Peter Ekenmark. F. i V i by 1796 "/»; fad. Erik> sekreterare. Sergeant vid Andra lifgr.-reg.

£. och en annan landsman, C. G. Strömbeck, voro upphofsmån till ett om natten till 16 okt. 1818 passeradt slagsmål på en af stadens källare och gator, hvarför de fa Ides till ansenliga böter. Då E. sedermera natten emellan 19 och 20 maj 1819 föröfvat åtskilliga illgärningar i grannskapet af staden samt under hela sitt vistande vid akademien gjort sig känd för en liderlig och låtjefull vandel, utströks han enhälligt och för alltid ur nationen. Nat.-prot.

4701. Per Erik Rudebeck. F. i Rystad 1796 19ia; fad. kornett [347 9]. Fil. kand. 1824; fil. doktor 24; prv. 27. Docent i Uöps. 26; kyrkoherde i Hedvigs förs. i Norrköping 28, i Vist 31, i Stora Åby o. Ödeshög 53; prost 41; kontr.-prost 62. D. 1862 27i*.

R. var en på sin tid mycket omtyckt prådikant. I hans prädikningar röjde sig ett allvar samt en kraft och frimodighet, som misshagade en och annan. I Stora Åby »hade illasinnade personer under företrädarens tid tillstålt många stygga uppträden, men det lyckades R. att genom sitt försiktiga och värdiga förhållande återställa ordning.» Pti.

4 7 02. Carl Augustin Schröder. F. i Kullerstad 1797 *8s; fad. Nils Joachim, kapten o. tullförvaltare. Fil. doktor 24; prv. 30. Kollega i Vimmerby 27, i Söderköping 30 (tilltr. ej), i Linköping 30; rektor i Vadstena o. kyrkoh. i Orlunda 40; kyrkoherde i Väderstad o. Harstad 54; prost 58; kontr.- prost 61. D. 1870 12i.

4 703. Nil8 Ulrik Lindgren. F. 1797 1i0; fad. bokhållare i Svinstad. Jur. kand. 1820; jur. lic. 22; jur. doktor 27. V. häradshöfding. D. på Tuttorp i Svinstad 1837 20s.

4 704. Jonas Janzon. F. i Björkö, Jönk. län, 1798 28i, fad. Johannes Månsson, bonde i Mellby. Prv. 1821. Kommin. i Stjärnorp 30, i Västra Eneby o. Kisa 43; kyrkoherde i Adelöf 51, i Säby 61; kontr.-prost 56—77. Riksdagsman 44, 47, 59, 62, 65. D. 1885 24s.

J. egde mindre vanlig begåfning; var en särdeles uppburen prådikant, hvars föredrag utmärkte sig för ett kraftigt bildspråk i åkta biblisk anda. En sårskild ryktbarhet vann han som en af nykterhetsrörelsens ifrigaste främjare på 1840-talet. Som riksdagsman ådagalade han stor fyndighet i repliken och lätthet att på ett anslående sått yttra sina tankar; åtnjöt bland ståndsbröder det största anseende och mottog flere förtroendeuppdrag. Till sitt yttre var J. en liten, undersåtsig man med pigga och lifliga Ögon samt bibehöll alltjämt den enkle allmogemannens prägel.

470 5. Lars Vållers. F. i Linköping 1797 Mii; fad. Johan Våhlander, arbetskarl. Prv. 1820. Slottspräd. i Linköping 36; kommin. i Åtvid 39; tit. hofprädikant 41; kyrkoherde i Gladhammar o. Västerrum 52. D. 1859 192.

4 706. Per Olof Moberger. F. i Västervik 1799 25; fad. rektor [34 2 5]. Prv. 1822. Kommin. i Kvillinge 38, i Rök o. Heda 41, i Vikingstad 49; kyrkoherde i Våsterlösa 61. D. 1873 V* 4 70 7. Carl Peter Hägerström. F. i Flistad 1798 */«; fad. Johan Carl, hemmansegare. Prv. 1821. Lärare vid Ebersteinska skolan i Norrköping 32; kommin. i Normlösa o. Härbärga 38, i Hof o. Appuna 54; kyrkoherde i

Östra Tollstad o. Sya 58. D. 1863 li%.

H. såges varit en from man och god prådikant.

4 7 08. Chri8tofer Huldt. F. i Vimmerby 1800 20i; fad. kyrkoherde [3 9 3 8]. Hofr.-ex. Lånsnotarie i Västerb. län; tillika v. borgmästare i Umeå; borgmästare dår 25. D. i Umeå 1832 28s.

47 09. Carl Rydvall. F. i Västra Ryd 1798 fad. Jan Jönsson, bonde

— 387 -