Hoppa till innehållet

Sida:Östgötars minne.djvu/430

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
4710—4720
1817.

Prv. 1821. Reg.-pastor vid Första lifgr.-reg. 30; kyrkoherde i Loftahammar 53. D. 1854 2310.

4710. Carl Johan Luthström. F. 1799; fad. landtbrukare i Veta.

4711. Johan Adolf von Roxendorff, frih. F. i Älfvestad 1800 1311: fad. major. Hofjunkare; kammarjunkare. D. 1846 97.

4712. Johan Gustaf Hellenstjerna. F. i Misterhult 1802 84; fad. sergeant. Sergeant vid Kalmar reg.; afsk. Landtbrukare på Barlöt, Kalmar län. D. i Mönsterås 1872 2212.

4713. Jonas Holmqvist. F. i Gryt 1797 89; fad. Magnus Andersson, bonde. Prv. 1821. Komminister i Styrestad 32. D. 1838 114.

4714. Vilhelm Fredrik Tersmeden, frih. [1819]. F. i Sthlm 1802 307; fad. präsident. Fanjunkare vid Lifreg. dragonkår 20; kornett 20; löjtn. 23; ord.-officer hos Konungen 23; ryttm. 27; afsk. 30. Gods- o. bruksegare; delegare i Ramnäs, Västm. län, samt egare af Strömsverken o. Franshammar, Gefleb. län. Riksdagsman i Första kammaren för Västm. län 66—74; fullm. i Riksg.-kontoret 60 o. ordf. där 63—65; kommunalman. D. på Österby, Upps. län, 1879 45.

T:s allmänt erkända duglighet på det ekonomiska området och oberoende ställning förskaffade honom en stor mängd förtroendeuppdrag. Han blef fullmäktig i Järnkontoret redan 1829 och ordförande där 1835; förordnades till ledamot i kommittén för representationens ombildning 1846; ordförande i finanskommittén 1858, i Hypoteksbankens styrelse 1861, i Västmanlands läns landsting 1869—73 och i länets hushållningssällskap 1869. Som ledamot af Riddarhuset bivistade han alla riksdagarna 1828—66 och var under denna tid samt därefter i Första kammaren medlem af flere olika utskott. N. fbok.

4715. Johan Peter Nelander. F. i Norrköping 1801 101; fad. adv-fiskal. Hofr.-ex. 20. Kanslist vid Norrköpings rådsturätt 23; kämn.-notarie 23; v. hhöfd.; stadsnotarie i Norrköping 27; tit. häradshöfding 37; just.-rådman 39; borgmästare i Västervik 42; afsk. 70. D. i Västervik 1874 45.

4716. Seth Frans Becker. F. i Norrköping 1802 31; fad. rådman [3792]. Hofr.-ex. 20. Kanslist i Poststyrelsen 27; afsk. 28; tit. notarie. D. i Norrköping 1849 912.

»For utrikes; återkom i början af 1830-talet och vistades sedan hos sin broder.»

4717. Fredrik Vilhelm Pihlgren. F. i Västra Harg 1796 1311; fad. Fredrik, löjtnant. Underofficer; fanjunkare vid ett af Lifgr.-regementena; slutl. underlöjtnant i armén. Egare af Helgeslätt i Västra Harg. D. 1843 2111.

4718. Hans Gustaf von Fersen, grefve. F. i Sthlm 1802 512; fad. excellens o. öfverstekammarherre. Kansliex. 21. Fanjunkare vid Lifreg. husarkår; kornett vid Lifgardet till häst 21; löjtn. 25; afsk. 29; ryttm. i armén 29; ord.-officer hos Konungen; adjutant 36; major i armén 36. Godsegare; innehafvare af Ljungs dåv. fideik.-egendom samt egare af Steninge, Sthlms län. D. i Sthlm 1839 154.

Utlefvad i sitt 37:e år, slöt han ätten på manssidan.

4719. Sven Ludvig von Sydow. F. i Häsleby 1801 155; fad. Nils Ludvig, magasinsförvaltare i Jönköping. Hofr.-ex. 21. V. hhöfd.; tit. häradshöfding 29; e. civilnotarie i Göta hofr. 30; fiskal 33; assessor 34; hofrättsråd 49; afsk. 75. D. i Jönköping 1882 155.

4720. Johan Axel Cedercreutz, frih. F. i Dingtuna, Västm. län, 1801 281; fad. öfverjägmästare. Hofr.-ex. 20. Fänrik vid Första finska inf.-reg. 21, vid

— 388 —