Sida:Östgötars minne.djvu/443

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs
4834—4842
1820.

teol. doktor 44. Docent i Upps. i fil. fak. 33, i teol. fak. 39; andre teol. adj. o. kyrkoherde i Uppsala-Näs 39; prost 43; led. af Upps. domkapitel 43; förste teol. adjunkt samt kyrkoherde i Hagby o. Ramsta 49. D. i Uppsala 1859 51.

S. hade ett ypperligt hufvud och ett oerhördt minne, så att han på mycket kort tid kunde »slå i sig» stora kvantiteter af vetande. Han var ock onekligen både lärd och mångsidig, men hvad som fattades honom, det var en jämnare hållning, en trognare ihärdighet i det han hade för händer; han var en bland dem, som häldre inhösta kunskapens frukter än använda dem till sitt och andras gagn. En professur var hans mål, men det nådde han aldrig, och orsaken därtill var kanske i främsta rummet den karaktärens slapphet, som med åren alltmera gjorde sig hos honom gällande och som slutligen till sina följder medförde så väl moralisk som ekonomisk ruin. Någon afgjord kallelse för prästämbetet egde han icke, utan synes hans håg företrädesvis varit riktad på ästetiska sysselsättningar. Han var konstkännare, sångare och musiker, hvilket senare visade sig äfven däri, att han vurmade på fioler af alla möjliga slag. De finnas, som draga i tvifvelsmål, om det under senare tiden stod riktigt till i hans hufvud. Mtz.

4834. Samuel Herman Calén. F. tv. i Västra Eneby 1800 185; fad. fänrik [3784]. Prv. 24. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Ekeby 31; tj:fri för sinnessjukdom 35. D. på Vadstena hospital 1854 2812.

4835. Anders Johan Aschan. F. i Rappestad 1799 263; fad. komminister [3623]. Landtbrukare på Örvad i Västra Stenby. Postmästare i Gagnef, Kopparb. lån, 1830; tj:fri 61; afsk. 71. D. i Falun 1873 231.

4836. Johan Adolf Graver. F. i Kvillinge 1800 15; fad. jägmästare [3593]. D. som stud. på Malmö i Kvillinge 1821 212.

4837. Vilhelm Magnus Kugelberg. F. i Jönköping 1801 167; fad. Johan Niclas, rådman o. direktör. Hofr.-ex. 22. V. hhöfd. 26; tit. häradshöfding 31: e. civilnotarie i Göta hofr. 33; kanslist 39; afsk. 67. Delegare i Borg i Västra Harg o. östra Tollstad samt egare af Jära, Jordanstorp o. Ekebärg, Jönk. län. D. i Jönköping 1884 92.

4838. Olof Axel Tauvon. F. på Sveaborg, Finland, 1803 299; fad. Israël, kamrer vid örlogsflottan, slutl. bosatt i Vadstena. Jur.-fil. ex. 24; jur. kand. 26; jur. lic. 27; jur. doktor 27. Hofkamrer hos prinsessan Sofia Albertina 27. Adv.-fiskal i Arméns pensionskassa 33; afsk. 49. Sekreterare o. ombudsman vid Konungens hospital 33; afsk. 39. Ombudsman i Direktionen öfver hypotekskassan för bruksegare 34; afsk. 58. Adj. led. i Kammarrätten 37; tit. kammarrättsråd 38; kammarrättsråd 41; präsident i Statskontoret 58; afsk. 70. D. i Sthlm 1877 111.

»Förenade med mångsidig ämbetsmannabildning stor kunskap i den administrativa förvaltningen» samt var i sin krafts dagar en framstående och särdeles arbetsam man. Mycket hög frimurare. Anj.

4839. Anders Fredrik Lundgren. F. 1801 3110; fad. tulluppsyningsman i Linköping. Hofr.-ex. 25. E. o. kanslist i Just.-rev.-exped.; auskultant i Svea hofr. 28.

4840. Jonas Hultman. F. 1799 912; fad. bonde i Tryserum. D. som stud. i Sthlm under resa till Uppsala 1826 98.

4841. Carl Magnus Ljungblad. f. 1801 101; fad. inspektor i Vist. Stud. trol. till 24.

Om honom står antecknadt: »ad castra Bacchi.» Ä.

4842. Lars De Rées. F. i Vimmerby landsf. 1798 310; fad. Daniel Jonsson, bonde. Prv. 1822. Slottsprädikant i Linköping 33; tillika hospitalsprädikant 34. D. 1835 2910.

Var en synnerligen framstående prädikant. S.

— 401 —
Östgötars Minne.26