Sida:Östgötars minne.djvu/450

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
4905—4913
1822.


4905. Carl Bergvall. F. i Ringarum 1800 2811; fad. Carl Johansson, bonde. Prv. till Visby stift 26. Kommin. i Dalhem, Ganthem o. Halla 44; kyrkoherde i Barlingbo o. Ekeby 51; prost 58. Riksdagsman 59, 62, 65. D. i Garde prgd 1900 24.

Vid sin död nära hundraårig, var B. prästerskapets senior i stiftet från 1891 och i hela riket från 1895.

4906. Teodor Magnus Edenholm. F. 1802 1011; fad. bonde i Östra Ed. D. som stud. i Uppsala 1823 64.

1822.

4907. Sven Brunau. F. i Hägerstad 1799 232; fad. Jonas Svensson, bonde. Prv. 1824. Komminister i Säby 39. D. 1861 21.

4908. Per Soldan Ridderstad. F. i Rådmansö, Sthlms län, 1805 11; fad. understallmästare. Hofr.-ex. 27. E. o. kanslist i Just.-rev.-exped. 27; e. o. notarie i Svea hofr. 28. Kammarjunkare 30. Godsegare; inneh. af Riddersholms fideik.-egendom, Sthlms län. D. där 1869 2412.

4909. Carl Philip Armfelt, frih. F. 1806 117; fad. generalmajor på Skogaholm, Örebro län. Fänrik vid Närikes reg. 24; löjtn. 30; kapten 39. D. i Örebro 1845 199.

4910. Carl August Armfelt, frih. F. 1810 27; fad. generalmajor å Skogaholm, Örebro län. Fänrik vid Närikes reg. 28; löjtn. 33; kapten 48; afsk. 60. D. i Motala 1870 3011.

4911. Henrik Vilhelm Vult von Steijern. F. i S:t Per 1806 65; fad. major. Kansliex. 23. Sergeant vid Arméns flotta 14; underlöjtn. 21; adjut. hos Riksståthållaren i Norge 29—31; premierlöjtnant vid Flottan 31; afsk. 38; adjut. hos chefen för Förvaltn. af sjöärend. 36—37. Disponent vid Motala verkstad 40—42. Gods- o. bruksegare; eg. af Sviestad i Landeryd, af Lemneå bruks- o. landtegendom i Tjällmo 68, delegare i Nordsjö o. Karlsby med Karlströms bruk i Kristbärg. Riksdagsman i Andra kammaren för Finspånga län 70, 71; kommunalman. D. i Sthlm 1871 174.

V. v. S:s mångsidiga förmåga togs i anspråk på flere områden. Så biträdde han under åren 1849—52 chefen för sjöförsvarsdepartementet vid uppgörandet af förslag till förändrad organisation af försvarsverket till sjös: var ledamot af kommittén för utarbetande af förslag till rikets stambanelinier 1855. Som bruks- och jordegare samt kommunalman verkade han under en lång följd af år nitiskt, kraftigt och oegennyttigt inom sin ort. Han egde ett öppet, redbart, friskt och frimodigt väsen, paradt med humanitet, orubblig karaktärsfasthet och brinnande fosterlandskärlek. I politiskt hänseende var han frisinnad och varm vän af representationsreformen, för hvars genomförande han med sin vanliga energi arbetade. Som familje- och husfader en efterföljansvärd föresyn.

4912. Johan Fredrik Svartling. F. i Norrköping 1802 84; fad. Carl, mjölnare. Prv. 27. Kommin. i S:t Per 43; kyrkoherde i Vimmerby o. Pelarne 57. D. 1876 246.

4913. Gustaf Erik Kartheus. F. i Norrköping 1794 123; fad. Samuel Kindgren, klensmed. Stud. i Lund 1822, i Upps. senare; landtmät.-ex. 17; hofr.-ex. 29(?). Komm.-landtmätare i Malm. län 24; andre landtmätare i Gotl. län 28; afskedad 41. D. antagl. i Paris.

Reste »för sin hälsa» till Paris 1838, men lät sedan aldrig vidare höra af sig hvarför han efter tre år afskedades från tjänsten.

— 408 —