Sida:Östgötars minne.djvu/449

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
4893—4904
1821.

4893. Carl Denis Crusenstolpe. F. i Jönköping 1804 149; fad. vice präsident. Hofr.-ex. 23. E. o. notarie i Göta hofr. 23. D. 1828 84.

C. var yngre broder till den bekante skriftställaren Magnus Jakob Crusenstolpe.

4894. Carl Gustaf Ryberg. F. i Kristbärg 1801 83; fad. kyrkoherde [2985]. Prv. 25. Kommin. i Mjölby 32; kyrkoherde där 53; prost 60. D. 1873 92.

4895. Carl Vilhelm Ringborg. F. i Norrköping 1805 1411; fad. Jöns, köpman. Kansliex. 25; hofr.-ex. 27. Kanslist vid Norrköpings rådsturätt 23; notarie vid kämnärsrätten 28; afsk. 35; e. o. kanslist i Just.-rev.-exped. m. fl. ämb.-verk 35; tit. adv.-fiskal 36. Ombudsman i Krigskolleg. 37—39. Kopist i Just.-kanslärsexped. 38; sekreterare 40; afsk. 45; exped.-sekreterare i K. M. kansli 43. D. i Norrköping 1881 275.

R. egnade sig vid sidan af ämbetsgöromålen och sedermera under hela sitt lif åt ganska omfattande studier i historia, biografi, statistik och statsrätt, i hvilka ämnen han efterlemnade rikhaltiga anteckningar och samlingar. Författade och öfversatte åtskilliga skönlitterära arbeten så väl i bunden som obunden form. Utgaf under striden om representationsförslaget af år 1863 tre småskrifter mot detsamma, om hvilka De Geer i sina »Minnen» säger, att de väckte mycket uppseende och voro skrifna med en varm öfvertygelse och i en lågande stil, som ej kunde förfela att göra intryck. R. var en ärans man som få, varm fosterlandsvän och sanningsälskande, men sträng i åsikter och orädd samt »hade sitt hufvud för sig,» därför ofta missförstådd. — Sina samlingar af böcker, manuskript, kartor, musikalier och gravyrer skänkte han till Norrköpings allm. läroverk.

4896. Per Adolf Lindgren. F. i Vist 1802 2811; fad. Olof, bokhållare. Bokhållare på Karlströms bruk i Kristbärg; bruksinspektor på Godegård 29—31; därefter bosatt å Tuttorp i Svinstad. D. »tämligen ung.»

4897. Johan Gustaf Hertzman. F. i Å 1801 173; fad. Anders, kronofogde. Kameralex. 27. Stadsfiskal i Örebro. D. där 1838 3010.

4898. Martin Fredrik Enhörning. F. 1798; fad. fältväbel i Tjärstad.

4899. Fredrik Cassel. F. i Sthlm 1803 284; fad. dispachör [3778]. Hofr.-ex. 23. V. dispachör i Sthlm. D. där 1830 29.

4900. Bengt Ture Oxenstjerna, frih. F. i Köpenhamn 1804 25; fad. envoyé. Kansliex. 25. Fänrik vid Smål. inf.-bat. 24; kornett vid Lifgardet till häst 30; löjtn. 33; ryttmästare 38; kapten vid Västg. reg. 38. D. på Ingelsby, Skarab. län, 1846 243.

4901. Carl Erik Grefberg. F. i Ringarum 1801 281; Lars Peter, bruksförvaltare. Hofr.-ex. 27. Magistratssekreterare i Söderköping; afsk. D. där 1845.

4902. Nils Vilhelm Frösén. F. i Kärna 1803 237; fad. Lars Persson, bonde. Prv. 26. Kyrkoherde i Målilla o. Gårdveda 43; kontr.-prost 54; utn. kyrkoh. i Askeby 67. D. 1868 125.

4903. Henrik August Tisell. F. i Tjällmo 1803 128; fad. brukspatron [3288]. Kornett vid Smål. husarreg. 23; löjtn. 28; ryttm. vid reg. 48, i armén 50; major 50; afsk. 54. Godsegare å Medhamra i Hagebyhöga 28—60-talet; sed. egare af Samuelsbärg vid Motala. D. där 1879 64.

4904. Bleckert Adolf Berndes. F. 1801 3011; fad. Johan Adolf B. (förut Elgelin), kronofogde, tit. assessor, i Västra Ny. Hofr.-ex. 25. E. o. notarie i Svea hofr. Landtbrukare o. delegare i Säter i Motala landsf.; godsegare å Tubbetorp i Stenum, Skarab. län. D. där 1875 63.

— 407 —