Sida:Östgötars minne.djvu/461

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
5012—5021
1824.

5012. Carl Gustaf Egnell. F. i Västra Tollstad 1805 234; fad. prost [3561]. Hofr.-ex. 29. V. hhöfd.; rådman i Linköping; afsk. Landtbrukare på Haninge i Västra Tollstad. D. där 1870 212.

5013. Per Johan Egnell. F. i Västra Tollstad 1806 248; fad. prost [3561]. Prv. 31. Fångpräd. i Sthlm 38; kyrkoherde i Askeryd o. Bredestad 50. D. 1875 l911.

5014. Philip Vilhelm Rydbom. F. i Söderköping 1805 247: fad. traktör. Ingeniör. D. i Linköping 1833 122.

5015. Johan Fredrik Grevell. F. i Söderköping 1806 71: fad. Gustaf Johan, andre landtmätare. Prv. 30. Lasar.- o. hosp.-präd. i Linköping 35—42; slottspräd. 39—54; lärare vid Linköpings folksk.-semin. 43—45; kommin. i S:t Lars 46; tillika reg.-pastor vid Första lifgr.-reg. 53; afsk. 71; kyrkoherde i Kristbärg 60, i Klockrike o. Brunneby 70; kontr.-prost 71. D. 1883 246.

Som prädikant och talare var G. mycket omtyckt, hvartill utom det oftast anslående innehållet hans vackra, klangfulla röst och i öfrlgt lyckliga framställningssätt ganska väsentligt bidrogo. Det för honom karaktäristiska var »decorum» så väl i yttre som inre mening. Han hade en ståtlig gestalt och ett artigt, belefvadt skick: var en fridens man ända därhän, att han för att afvända strid stundom kanske gick nog långt i efterlåtenhet.» Sthr m. fl.

5016. Nils Peter Helmer. F. i Ringarum 1803 2512; fad. inspektor. Kameralex. 29. K. o. landskontorist i Österg. län. Landtbrukare på Distorp i Rystad; tit. sekreterare. D. på Distorp 1817 141.

5017. Johan Carl Åkerhjelm, frih. F. i Axbärg, Örebro län, 1807 217; fad. generaladjutant. Kansliex. 26; hofr.-ex. 27. Attaché i Florens 29. Förvaltare å Dylta o. Kafö, Örebro län, 32: godsegare o. landtbrukare å Ökna, Söderm. län, 42. Kammarherre 36. Landshöfding i Örebro län 56; afsk. 76. Riksdagsman i Första kammaren för Örebro län 70—74; ordf. statsrevisor 45-53. D. å Ökna 1879 1311.

Å. var en i ämbetet nitisk och skicklig samt för länets angelägenheter intresserad man och representerade på ett utmärkt sätt. Tog mycket verksam del i det politiska lifvet och bivistade som ledamot af Riddarhuset från 1840 alla ståndsriksdagarna, vid hvilka han användes i olika utskott. I enskilda umgänget var han välvillig och tillmötesgående samt den allra gästfriaste värd.

5018. Samuel Hjertsäll. F. i Ekeby 1802 29; fad. Anders Gustaf, postmästare o. frälsekamrer. Prv. 28. Brukspräd. vid Finspång 35; kyrkoherde i Frinnnryd 59. D. 1861 110.

5019. Johan Adolf Sevén. F. i Östra Eneby 1806 236; fad. Samuel, rådman i Örebro. Fil. kand. 36; fil. doktor 39. Skriftställare. D. i Kristianstad 1870 2312.

S. arbetade mest med öfversättningar; författade och utgaf uppsatser om Emanuel Svedenborg och hans drömmar.

5020. Knut Axel Johan Gyllenkrok. F. i Regna 1807 1510; fad. major. Hofr.-ex. 28. V. hhöfd. 34; tit. häradshöfding 37; e. civilnotarie i Göta hofr. 42: kanslist 45; notarie 45; v. adv.-fiskal 50; häradshöfding i Västra h:d, Jönk. län, 51; afsk. 82. Egare af Uppåkra, Jönk. län. D. där 1886 11.

5021. Magnus Adolf Pontin. F. i Torpa 1806 298; fad. prost [3583]. Fänrik vid Första lifgr.-reg. 28; löjtn. 34; kapten 48; major vid reg. 59, i armén 68. Arrendator vid olika tider af Sunnanå o. Falla i Torpa, Olstorp i Västra Ryd samt Stagstorp o. Börstorp i Ljung. D. på Börstorp 1887 27.

P. var en liten kry »kärngubbe, en krigsman »af gamla tvärsäkra stammen» samt en väldig jägare och fiskare. Ifrig trädgårdsodlare, har han lemnnt efter sig många minnen af

— 419 —