Hoppa till innehållet

Sida:Östgötars minne.djvu/47

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
44-58
1607-1610.


44. Birgerus Joannis Kylander. F. i Gammalkil. Stud. 1607; fil. doktor antagl. i Wittenberg; prv. 18. Konrektor i Linköping 23; lektor där vid gymnasiets inrättande 28; afsk. 30; krigspräst i Tyskland. D. där 1631.

45. Johannes Johannis Arendt. F. i Vadstena 1589; fad. borgmästare. Stud. 1607; prv. 15. Kyrkoherde i Västra Husby 24. D. 1635 178.

46. Ericus Nicolai Hillenius. F. i Eksjö 1584. stud. 1607; prv. 10. Kyrkoherde i Svinstad 19; prost 42. D. 1651.

47. Ericus Jonæ Drysander. F. i Ekebyborna 1589; fad. kyrkoherde. Stud. 1607; prv. 08. Kollega i Linköping 17; kommin. i Hof o. Appuna; kyrkoherde i Ekebyborna 20. i Väderstad o. Harstad 43. D. 1653.

48. Johannes Petri. Stud. 1608.

Kanske denne är Jonas Pedersson, underlagman i Östergötland, assessor i Svea hofr. 1624; tjänstgjorde 1635 i maj, men i september samma år var han död.

49. Ericus Ingelli Husbyensis. Stud. 1608; prv. 08. Komminister i S:t Olai förs. i Norrköping 22.

50. Laurentius Petri Ask. Stud. 1608; prv. 10. Kommin. i S:t Olai förs. i Norrköping 12; kyrkoherde i Örtomta 19; i Törnevalla 42; kontr.-prost 39. D. 1656 65.

51. Petrus Benedicti [Norcopensis]. Stud. 1608.

52. Ericus Johannis Falck. F. i Söderköping 1587; fad. rådman i Linköping enl. andra: ryttmästare). Stud. 1608. Pastor vid svenska o. finska förs. i Narva; prost i Allentacha, Lifland, 41. D. 1641.

53. Henricus Petri Hammerus [Hammerius]. F. i Linköping. Stud. 1609. D. 1617.

Studerade för Joh. Messenius. — »Är förmodeligen samme Henric Hammar, som i Härtig Carls slagtarbänck för sin papistiska tro säges blifvit illa medfaren, hvaraf han sedan dödde i fängelset.» Br.

54. Nicolaus Svenonis Cnatingius. F. i Skeppsås 1588 32; fad. kyrkoherde. Stud. 1609; prv. 14. Sacellan i Sköfde 14; skv.-präd. vid Östg. kav.-reg. 16; kyrkoherde i Västerlösa 22; v. kontr.-prost 45. D. 1672 243.

Bivistade som skvadronsprädikant lifländska och polska krigen. Efterlemnade egenhändiga anteckningar, hvilka under titeln »Cnattingiska slägtminnet» ännu finnas i behåll. A.

55. Olavus Andreæ Siakovius [Gothus]. F. i Slaka; fad. kyrkoherde. Stud. 1609; prv. 13. Kyrkoherde i Väderstad o. Harstad 25. D. 1641.

56. Johannes Laurentii Brask. F. i Västervik 1588; fad. kyrkoherde. Stud. 1609; prv. 22. Kommin. i Söderköping 15; kyrkoherde i Veta o. Viby 29; kontr.-prost 43. D. 1656 4

Hans barn kallade sig Prytz efter morfadern.

57. Jonas Petri Gothus. F. i Linköping 1587 72; fad. borgare. Stud. 1610; prv. 13; stud. i Giessen, Jena o. Wittenberg i 3 år; fil. doktor. Konrektor i Linköping 17; lektor 23; tillika kyrkoh. i Rystad 23; förste teol. lektor 34; biskop i Linköpings stift 37. D. i Sthlm 1644 1312.

»Han egde i hela landet och i synnerhet hos stichtets prästerskap mycket förtroende, kärlek och anseende såsom en lärd, försigtig, varsam och tillika ljuflig man.» — Var gift med en dotterdotter till konung Erik och Agda Persdotter.

58. Haqvinus Jonæ. Stud 1610; prv. 35. Komminister i S:t Lars, sed.

i Linköping 43, i S:t Olai förs. i Norrköping 45. D. 1650 1412.

— 5 —