Sida:Östgötars minne.djvu/46

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
29-43
1604-1607.

29. Johannes Jonæ Stijgh [Methodorus]. F. i Styrestad 1583; fad. kyrkoherde. Stud. 1604; kyrkoherde i Styrestad 18; v. prost 37. D. 1643 311.

30. Petrus Jonæ Bjugg [Sudercopensis]. F. i Söderköping 1587. Stud. 1604; fil doktor i Wittenberg 15. Hofpräd. hos härtig Johan 13; kyrkoh. i Vårdsbärg 18: prost 27; tillika lektor i Linköping vid gymnasiets inrättande 28; förste teol. lektor 38; kyrkoh. i Söderköping o. Skönberga 39; biskop i Viborgs stift 42. Riksdagsman 1642. D. 1656, begr. 291.

B. var en »lärd, behagelig och försigtig man.» Br.

31. Magnus Michaëlis [Tåbyensisj. Stud. 1604; prv. 08. Kollega i Söderköping; kyrkoherde i Östra Ny o. Rönö 18. D. 1627.

32. Olavus Jonæ Stijgh. Fad. kyrkoherde i Styrestad. Stud. 1604; prv. 08. Kyrkoherde i Skällvik o. S:t Anna 11.

33. Claudius Johannis Prytz. F. i Arboga 1585 185; fad. prost i Söderköping. Stud. 1605; prv. 05. Hofpräd. hos härtig Johan på Stegeborg 13; kyrkoherde i Högby o. Hogstad 19, i Norrköping o. S:t Johannes 39; prost 39. D. 1658 188.

Då P. var hofprädikant, röjde han en trollpacka, som bodde i ett af härtigens torp och som hade »förgjort» både härtigen och härtiginnan, »at de voro lika som ifrån sina sinnen.» Trollpackan blef dömd att lefvande brännas, och då hon skulle kastas på bålet, som mycket häftigt brann, fattade hon tag i prästens kläder i afsikt att rycka honom med sig i elden, hvilket dock af bödeln, ehuru med möda, hindrades. — P:s båda söner blefvo borgmästare i Stockholm och den ene adlad med bibehållet namn.

34. Johannes Erici Gothus. Stud. i Upps. 1605, i Hamburg 06. Rektor i Norrköping 09. D. 1617.

35. Johannes Andreæ Slakovius. F. i Slaka 1589; fad. kyrkoherde. Stud. 1605; prv. 09. Kyrkoherde i Slaka 17, i Vårdsbärg 39. D. 1653.

36. Claudius Andreæ. F. i Östra Eneby 1585; fad. kyrkoherde i Kimstad. Stud. 1605; prv. 09. Kyrkoherde i Östra Eneby 15. D. 1635.

Hans barn kallade sig Enærus eller Een (Ehn).

37. Nicolaus Nicolai Ljurenius. stud. 1605; prv. 09. Kollega i Jönköping: komminister i Säby 33. D. efter 1642.

38. Daniel Laurentii Sudercopensis. F. 1586; fad. fogde på Stegeborg. Stud. i Wittenberg 1602, i Upps. 05; fil. doktor utrikes; prv. 12. Rektor i Söderköping 14; lektor vid Linköpings katedralskola 25; förste teol. lektor o. kyrkoh. i Skeda 28; kyrkoherde i Vadstena, S:t Per o. Strå 34. D. 1640 144.

39. Ericus Haqvini [Smolandus]. Stud. 1606; prv. 23. Komminister i Ljung o. Flistad. D. efter 1644.

40. Laurentius Stephani. stud. 1606; prv. 11. S. m. adjunkt. D. antagl. som sådan.

41. Laurentius Andreæ. »F. i Åtorpet.» Stud. 1607.

Torde möjligen blifvit präst i Kalmar stift, slutl. kyrkoherde i Persnäs o. Föra; död 1650.

42. Arvidus Laurentii. Stud. 1607.

43. Ericus Johannis Prytz. F. i Arboga 1587; fad. prost i Söderköping. Stud. 1607; prv. 11; stud. i Greifswald 15; fil. doktor i Wittenberg 16. Rektor

i Norrköping 18; kyrkoherde i Kuddby 21. D. 1637 169.

— 4 —