Sida:Östgötars minne.djvu/49

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
70-82
1612-1614.


70. Johannes Haraldi Vallerstadius. F. i Vallerstad 1592; fad. kyrkoherde. Stud. i Upps. 1612, sed. i Helmstedt o. Wittenberg; prv. 23. Rektor i Norrköping 22; kyrkoherde i Vallerstad o. Järstad 27; prost 45. D. 1653 712.

Hans söner kallade sig Vallerius.

71. Christophorus Nicolai Duræus. F. i Tuna 1593; fad. kyrkoherde. Stud. 1612. Kyrkoherde i Tuna 20, i Skeninge, Allhelgona o. Bjälbo 40; prost 40. D. 1642 213.

72. Nicolaus Emundi. F. 1585. Stud. 1612; prv. 15. Kollega i Sköfde 20, i Linköping 24; rektor i Vadstena 24; kyrkoherde i Rappestad o. Sjögestad 34; prost 40. D. 1653 911.

Hans barn kallade sig Figrelius och en son blef adlad Gripenhjelm [373].

73. Sveno Laurentii Cirrhæus. F. i Hof. Stud. 1613; fil. doktor 17; prv. 20. Akad.-adj. i Upps. 16; lektor i Linköping 28; tillika konsist.-notarie 30. D. i Linköping 1632.

74. Magnus Benedicti Phœnix. F. i Odensvi 1591; fad. B. Cornukindius,. kyrkoherde. Stud. 1613. Kollega i Söderköping.

75. Christophorus Laurentii Grubbe [adl. 1645; förut Grubb]. F. i Linköping 1593 306; fad. rådman. Stud. 1613. Skrifvare i furstl. kansliet på Vadstena slott 16, i Kgl. kansliet 19; sekreterare på Kalmar slott o. i dess län 21 samt vid svenska kansliet i Tyskland 33; borgmästare (just.-präsident) i Kalmar 36; tillika häradshöfding i Ölands Södra mot 41; afsk. 72; v. landshöfding i Kalmar län 65—72. Egare af Föllingsö i Kisa o. Stjärnemo, Kalmar län. D. där 1681 248.

»Vir studiis ac moribus clartssimus». Bland hans efterlemnade skrifter märkes en ordspråkssamling, som utan tvifvel är den yppersta i sitt slag inom hela 1600-talets litteratur. — Hade i sina båda giften 25 barn.

76. Jonas Laurentii Cirrhæus. F. i Hof 1593. stud. 1614; prv. 16. Kommin. i Hof o. Appuna 29; kyrkoherde i Lillkyrka 39. D. 1653.

77. Nicolaus Olavi Ljurenius [Vetensis]. stud. 1614; prv. 20. Kommin. i Kvillinge 27; kyrkoherde i Gårdeby 38; afsk. 65. D. 1669, begr. 145.

78. Eskillus Olavi. stud. 1614.

Möjligen också Ljurenius och broder till näst föregående.

79. Henricus Isaci Vadstenensis. stud. 1614. Antagl. underlagman i Östergötland. D. 1635, begr. i Vadstena.

80. Andreas Erici Boræus [Nordanväder]. F. i Linköping 1590; fad. länsbokhållare. Stud 1614; prv. 14. Krigspräst; fältprost 30; kyrkoherde i Svanhals o. Kumla 32; prost 34. D. 1639 kort före 1411.

Klagade i konsistorium 1633, att han var fördjupad i skuld och hade mycket måst lida af sin svärmoder och sina svågrar samt i stor lifsfara för deras hotelsers skull. Nic. — Anklagades 1636 att hafva med ett yxskaft slagit en enka samt 1639, att han från prädikstolen kallat sina åhörare svinhundar m. m. H.

81. Ericus Laurentii Brask. F. i Västervik 1592; fad. kyrkoherde. Stud. 1614: prv 25. Kollega i Linköping 25; kyrkoherde i Östra Tollstad o. Sya 34; prost 64. D. 1672.

82. Johannes Georgii. F. i Vadstena. Stud. i Upps. 1614, sed. i Wittenberg.

— 7 —