Sida:Östgötars minne.djvu/50

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
83-95
1615-1616.


83. Carolus Gustavi Banér. F. i Lännäs, Örebro län, 1598 1710; fad. riksråd (halshuggen i Linköping 1600). Stud. 1615. Kammarherre 24; öfverkammarherre 25. Guvernör i Marienburg 26; statssekreterare 28; v. guvernör i Preussen 31. Egare af Örby, Hufvudnäs, Västanå o. Verpel. D. i Elbingen 1632 114.

84. Israël Gotskalci. Stud. 1615; prv. 16. S. m. adjunkt. D. trol. som sådan.

85. Zacharias Johannis. F. i Eksjö 1597; fad. barberare. Stud. 1615; prv. 22. Pädagog i Eksjö 22; kyrkoherde där 32; prost 43; kontr.-prost. D. 1681 103.

86. Olavus Pauli. Stud. 1615.

87. Nicolaus Benedicti Retzius. F. i Odensvi 1594 2110; fad. B. Cornukindius, kyrkoherde. Stud. 1615; prv. 18. Amir.-pråd. 20; kyrkoherde i Tryserum o. Hannäs 27. D. 1653 2412.

R. inberättade till domkapitlet, att i hans församling fanns en piga, 48 år gammal, som haft närmare umgänge »med satan», och förfrågade sig, huru med henne handlas skulle. Vidare härom se Håhl. — Enkan efter R. hade vid sin död 61 afkomlingar.

88. Israël Botvidi Vongorosander. F. i Vånga 1589 812; fad. kyrkoherde. Stud. 1615; prv. 20. Kyrkoherde i Vånga 32. D. 1655 134.

Hans barn kallade sig Vangelius eller Vangel.

89. Henricus Nicolai. Stud. 1615.

90. Jonas Laurentii. F. 1588; fad. kyrkoherde i Hvarf. Stud. 1615; prv. 20. V. pastor i Hvarf o. Styra 35; kyrkoherde där 36. D. 1652.

Hans barn antogo namnet Gyræus, sedan Hvarf.

91. Johannes Beronis Fallerius [Phaleræus]. F. i Veta 1588. Stud. 1615. Kyrkoherde i Vimmerby o. Pelarne 24; prost 41. D. 1645.

Anklagades för flere ämbetsfel.

92. Botvidus Nicolai Gothovius [Flötlingius, Flötingius, Foslingius]. F. i Söderköping 1590 7. Stud. 1615; prv. 16. Kyrkoherde i Skällvik o. S:t Anna 25, i Västra o. Östra Ed 35; prost 53; afsatt 56; restit. 57. Riksdagsman 44. D. 1688 411.

Afkunnade lysning för sig själf, när han för tredje gången vid 87 års ålder skulle gifta sig. Af ordalagen därvid (se Vimmerby tidn. 1892) finner man, att han måtte varit en råbarkad skräflare. — Anklagades för slagsmål, smädligt tal samt flere ämbetsfel, hvarför han erhöll sträng varning. »En orolig och besynnerlig man.» Om honom se vidare Håhl.

93. Nicolaus Andreæ Juringius. F. i Jönköping 1590 11; fad. stadsfogde. Stud. i Upps. 1615, i Rostock 16; prv. 20; fil. doktor primus i Wittenberg 22. Hofpräd. hos härtig Carl Filip; förste hofpräd. hos pfalzgr. Johan Kasimir 23; kyrkoherde i Ekeby o. Rinna 26, i Jönköping 48; kontr.-prost 39. D. 1653 274

J. var föreslagen till biskop i Växjö stift 1651. — Från hans dotter Katarina, g. m. Petrus Svenonis Vadstenius [555], härstammar yngre släkten Juringius.

94. Magnus Petri. F. i Allhelgona 1594. Stud. 1615; prv. 27. Krigspräst 16; kyrkoherde i Hjorted 32, i Svanhals o. Kumla 41. D. 1670 34.

Säges blifvit »kungl. hofmusicus» 1617.

95. Haqvinus Johannis. Fad. kyrkoherde i Sund. Stud. 1616.

Prädikobiträde i Sund. D. där före 1630.

— 8 —