Sida:Östgötars minne.djvu/51

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
96-109
1616-1618.


96. Sigfridus Henrici. Stud. 1616.

97. Andreas Anundi. Stud. 1616.

98. Benedictus Benedicti Orosander. Fad. rektor i Linköping. Stud. 1617. Kyrkoh. i Målilla o. Gårdveda 27; afsatt; krigspräst vid Östg. inf.- o. kav.-reg.; kommin. i Målilla o. Gårdveda 35, i Slaka 41, kyrkoherde i Hallingebärg 61. D. 1662 96.

O. var krigspräst »med officerarnes missnöje.» Klagade öfver sina förluster under kriget hvarför honom beviljades ett sammanskott af flere prosterier.

99. Nicolaus Jonæ. Prv. 1610; stud. 17. Kyrkoherde i Vist 22. D. 1639.

Inkallad för domkapitlet, förmanades han »fliteligen att tillse huru thet tilgår i hans församling, at icke någre låge förklädde, hvilket är en stygg ting och förargelig.» H.

100. Johannes Petri Frank. Stud. 1617; prv. 20. Krigspräst. D. 1623 283.

101. Johannes Laurentii [Ölstaensis]. Stud. 1617; prv. 22. Komminister i Risinge (22). D. före 1635.

102. Hemmingus Laurentii. Stud. 1617; prv. 20. Komminister i Björkebärg och Ledbärg (24).

103. Canutus Matthiæ Neokylander. F. i Nykil 1590; fad. M. Cuprimontanus, kyrkoherde. Stud. 1617; prv. 22. Kommin. i Nykil 18; kyrkoherde i Vikingstad 28; prost 54. D. 1667 192.

104. Birgerus Olavi Beccander. F. i Gammalkil 1600. Stud. 17; fil. doktor 25; stud. utrikes; prv. 28. Lektor i Linköping 28; kyrkoherde i Asby 29; kontr.-prost 31. Riksdagsman. D. 1667 174.

Var depositor 1624 (se under n:r 1). — Underskref riksdagsbesluten 1635 och 40.

105. Olavus Sebastiani Bjæsse. F. i Linköping 1593; fad. guldsmed. Stud. 1617; prv. 20. Kommin. i Linköping 20; kyrkoherde i Mogata o. Borrum 34. D. 1654.

Hans fyra söner kallade sig Mogatæus.

106. Laurentius Petri Grubbe [adl. Stjernfelt 1629, men bibeh. namnet Grubbe]. F. i Linköping 1601 211; fad. Peder Mattsson, assessor. Stud. 18; fil. doktor utrikes. Kgl. sekreterare 25; häradshöfding i Kinda 28; sekreterare af Staten 34; tillika häradshöfd. i Hattula, Finland, 34; resident i Hamburg 35; assessor i Kommerskolleg. 37; underståthållare i Sthlm 37; assistansråd o. gen.- kommissarie vid sv. armén i Tyskland; krigsråd; öfverste; tillika häradshöfding i Sjuhundra, Sthlms län, och Tuhundra, Västm. län, 42. Egare »till Ry o. Utala samt Näbben i Lemsals socken i Lifland, Skeppshusen, Wirner o. Stangern». D. 1642 2310.

G. var öfverste för ett regemente svenske soldater, hvilka han anförde, då han stupade i slaget vid Leipzig.

107. Magnus Botvidi. Stud. 1618.

108. Andreas Petri Normolander [Dretting, Rymonius]. F. i Gammalkil 1599. stud. 1618; prv. 20. Kommin. i Gammalkil 30; kyrkoherde i Hof o. Appuna 41; prost 55. D. 1665 2412.

Hans söner kallade sig Rymonius.

109. Jonas Johannis Tremulander. F. i Rystad 1597. Stud. 1618; prv. 32. Kommin. i Östra Tollstad o. Sya 32; kyrkoherde i Hallingebärg 44—61. D. i Söderköping 1671.

»Cæcus, surdus et herniacus obiit in nosocomio.» Bj.

— 9 —