Sida:Östgötars minne.djvu/518

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
5497–5503
1838.

toret 52; afsk. 53. Kammarskrifvare i Styrelsen öfver rikets fängelser 45; afsk. 52; kammarförvant i samma styrelse 53; landträntmästare i Malm. län 57; afsk. 78. D. i Malmö 1885 18.

K. åtnjöt i sin krafts dagar anseende som en mycket pålitlig tjänsteman. Måste på grund af sjuklighet taga afsked från tjänsten.

5497. Claës Herman Ålund. F. i Örebro 1819 77; fad. borgmästare [4173]. Stud.-ex. 40. Landtbrukare i Närike; tjänsteman i försäkr.-bolaget Skandia i Sthlm 61; afsk. 76; sed. anst. å advokatkontor, slutl. tillfälligt biträde i nämnda bolag. D. i Sthlm 1891 259.

5498. Johan Vilhelm Röhman. F. i Vadstena 1819 85; fad. Johan Peter, rådman o. garfvare. Stud.-ex. 39; hofr.-ex. 44. Auskult. i Svea hofr. 44; v. notarie 45; v. häradshöfding. Landtbrukare o. egare af Arnebärga i Örbärga 52—67, sed. bosatt i Vadstena. Advokat o. inneh. af juridisk byrå i Sthlm 76 D. där 1890 89.

5499. Fredrik Vilhelm Adelsvärd, frih. F. i Gred bäck, Skarab. län, 1819 209; fad. hofmarskalk [4002]. Kansliex. 40. D. i Sthlm 1841 1910.

5500. Carl Gustaf Nils Leijonhjelm, frih. F. i Vreta kloster 1820 246; fad. öfv.-löjtnant. Kansliex. 40. Notarie i Riddarhuskansliet 44; andre sekreterare i Utrikeskab. 45; förste sekreterare 53; afsk. 56. Kammarherre hos Drottningen 46; öfverstekammarjunkare 73. Bruks- o. godsegare å Svartå, Örebro län. Kommunalman. D. på Svartå 1876 308.

L. innehade inom sin ort i många år de viktigaste och mest hedrande förtroendeuppdrag och var en af de män, hvilka på ett synnerligen aktningsbjudande sätt uppfyllt de förpliktelser, som medfölja en hög samhällsställning och lyckliga ekonomiska omständigheter.

5501. Carl Gustaf Ell. F. i Sthlm 1818 1410; fad. Gustaf, kontorsskrifvare. Kameralex. 45. Kst. kammarskrifvare i Kammarrätten 55; afsk. 58. Kammarskrifvare i Gen.-poststyrelsen 56; revisor 58; bokhållare 64; kamrer 69; förvaltare af Postverkets frimärkesförråd 75; afsk. 83. D. i Sthlm 1893 248.

E. var i tjänstutöfningen nitisk och plikttrogen; en flärdfri och vänsäll man. — Donerade till Civilstatens pensionsinrättning en fond till beredande af förhöjning i pensionerna åt enkor och barn efter tjänstemän i Generalpoststyrelsen och vid Stockholms postkontor.

5502. Erik Sixten Norbeck. F. i Sthlm 1820 68; fad. revisor, tit. kgl. räntmästare [4432]. Jur.-fil. ex. 40; kameralex. 42; hofr.-ex. 42. Regementsskrifvare vid Svea art.-reg. 44; afsk. 75. Kopist i Landtförsv.-dep. 57; tf. 60, ord. kanslist 64; afsk. 86; prot.-sekreterare i K. M. kansli 71. Sekreterare vid Timmermansordens hospital 50; redogörare vid Mariebärgs art.-läroverk 58—65. D. i Sthlm 1891 291.

5503. Hjalmar Josef Holmgren. F. i Västra Ny 1822 2212; fad. kyrkoherde. Fil. kand. 45; fil. doktor 45. Docent i Upps. 47; tillika lärare vid Upps. lyceum 47—50; tf. lärare vid Teknol. instit., sed. Tekniska högskolan, i Sthlm 55; professor 57. Lärare vid Sthlms högskola 78. Fullm. i Riksg.-kontoret 70—78; censor vid mog.-examina flere år. Matematisk författare, botanist. D. på Väddö, Sthlms län, 1885 298.

H. var en mycket framstående vetenskapsman och lärare, och det länder honom särskildt till förtjänst, »att han icke stelt fasthållit vid den äldre riktning inom matematiken, som härskade ännu under hans studietid, utan med intresse följt den storartade rörelse, som gifvit en så karaktäristisk prägel åt det matematiska forskningsarbetet i våra dagar.» Hans föredrag utmärkte sig för stor klarhet och reda, vetenskaplig halt samt förmåga att intressera åhörarne. Vid sidan af sin egentliga verksamhet

— 476 —