Sida:Östgötars minne.djvu/555

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


1848

5755 — 5760

57 55. Carl Frityf Lundborg. F. i Herrestad 1831 9t; frldr Johan L., prost [3 90 7], o. Johanna Lovisa Maechel. V. lä rov.-kollega el. extra lärare

57-61; lärov.-kollega i Eksjö 61, i Söderköping 63. D. där 1882 81A — Ogift.

Var en tillbakadragen och »nflgot enstörig» man. Sthr.

5 7 56. Knut Hjalmar Kalén. F. i Kumla 1827 6i; frldr Magnus K., prost .4 247], o. Anna Helena Vichius. Stud. i Lund 49; teor. o. prakt. teol. ex. 54: prv. 55. Kommin. i östra Stenby 63; kyrkoherde dår 80. D. 1896 t7it.

Gift 64 m. Carolina Sandström, f. 40. — Barn: Knut Ragnar, f. 65, banktjänsteman; Anna Carolina, f. 66, g. m. Karl Oskar Appelgren, landbrukare; Ida Helena Maria, f. tv. 69, d. 76; Bror Elof Magnus, f. tv. 69, kassör; Nils Fredrik, f. 71, bruksbokhållare; Sigrid Sopa, t. 75; Emma Gärda Maria, f. 77, d. 78; Viktor Gottfrid, f. 79, e. o. postexpeditör.

5757. Carl Herman Berggren. F. i Edshult 1829 %>; frldr Johan B., skräddare, o. Katarina Margareta Vallberg. Stud.-ex. 50; prl.-ex. 52; kameralex. 52. E. o. kammarskrifvare i Kammarkolleg. 52; bitr. å häradsskrifvarekontor i österg.; e. o. landskontorist i Linköping på 60-talet. Intagen å Sthlms stads allm. försöijn.-inråttning 73; afgången 74. D. på 1870-talet. — Ogift.

Ehuru inskrifven i ämbetsverk i Stockholm, kom B. att kvarstanna år efter år i rppsala, och medellös, som han var, råkade han i fullständig misär, hvarur man upprepade gånger, men alltid förgäfves, sökte lyfta honom. Så undergick han om våren 1862 på landsmäns bekostnad en reningsprocess i badhuset vid Dombron, hvarefter han ifördes en ny beklädnad från topp till tå, och de gamla trasiga plaggen kastades i ån, hvilket sedan föranledde till antagandet, att någon dränkt sig, och därmed följande efterforskningar. Begaf sig efter ofvannämnda anställningar i Östergötland omsider till Stockholm, där han förföll till yttersta armod och måste tagas om hand af myndigheterna.

5 7 58. Clae8 Axel Göhle. F. i Brunneby 1827 uio; frldr Johan Daniel G., magasinsförvaltare, o. Ulrika Beata Vestling. Med.-fil. ex. 50; med. kand. 54; med. lic. 58. Andre stadsläkare i Strängnäs 61; provinsialläkare i Tanum, Göteb. län, 68, i Söderköping 81. Badlåkare i Gråbbestad, Göteb. lån, flere

år. D. i Söderköping 1890 B1i.

G. var under sin krafts dagar en mycket eftersökt läkare. Åt många fattiga patienter lemnade han kostnadsfri vård och sökte äfven på annat sätt lindra deras nöd. I umgänget blid och anspråkslös. Under senare åren af sin lefnad var han sjuklig och tjänst fri.

Gift 61 m. Ingeborg Amanda Kristina Livner, f. 41.

57 59. Carl Fredrik Djurberg. F. i Björnlunda, Söderm. län, 1831 *lb; frldr Fredrik August D., prov.-läkare i Söderköping, o. Dorotea Kristina Mellström. Med.-fil. ex. 51; med. kand. 61; med. lic. 70. Distr.-låkare i Färna, Västm. län, 71; stadsläkare i Torshälla 72; afsk. 73; stadsläkare i Vaxholm 74; distr.- låkare i Edsbårg, Örebro lån, 75; afsk. 76; tf. prov.-läkare i Piteå 76; prov.- läkare i Silbodal, Vårml. län, 77, i Skog, V.-norrl. län, 78; tj:fri. I). pä

Vångelsta, Upps. lån, 1881 "/i. — Ogift.

D. kan med skål räknas till våra största original, och många historier om honom äro bevarade till kommande tider. Lutfn, trygg, lat och godmodig, tycktes han hysa den mest afgjorda likgiltighet för allt i världen med undantag af aftontoddyn. Han var sluten och fåordig; endast en snabbt öfvergående blixt i ögat förrådde den humor, som dolde sig bakom hans allvarsamma uppsyn. En bland hans mest framträdande egenheter var den snörflande nåston, hvarmed han uttalade sina sparsamma omdömen och som betydligt förhöjde deras komiska verkan. Till sitt yttre var D. en mörklagd, högväxt, kraftigt bygd man af ovanlig kroppsstyrka, i hållning och sått påminnande om en gammal militär. Se vidare Thord Bonde, »Våra öfverliggare.»

57 6 0. Ludvig Alexander Soldin. F. i Norrköping 1826 19ii; frldr Alexander Ludvig S., klädesfabrikör, o. Hanna Eliasson. Stud. i Bern; med. o. kir.

Östgötar* Minne.

— 513 —

33