Sida:Östgötars minne.djvu/554

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


5750—5754 1848.

egare i Brusaholm i Ingatorp 53—60-talet samt egare af Marianelnnd i Håsleby fr. 64; gårdsegare i. Linköping. Riksdagsman i Andra kammaren för Norra o. Södra Vedbo 70—72; kommunalman. D. i Linköping 1882 1$/n S. deltog med kraft och intresse i sin orts allmänna angelägenheter. Så var han cn af de mest oförtrutne för kämpar ne för Nässjö—Oskarshamns järnvägsbyggnad. Framstående bruks- och fabriksidkare; af sina underhafvande på det högsta afhållen för sitt humana behandlingssätt. Redlig, gladlynt och vänsäll.

Gift 64 m. Ulrika Maximiliana Hammarskjöld, f. 28. — Barn: Matilda Katarina Ulrika Charlotta, f. 55, g. m. Carl Axel Revel, sta t.-inspektor; Carl Arvid Christian, f. 56, civilingeniör; Hedvig Ulrika Carolina, f. 57, d. 85; Ulrika Vilhelmina, f. 58: Helena Didrika Ulrika Elisabet, f. 59, d. 86; Lovisa Ulrika, f. 61, g. m. Tor Gereon Engström, landtbrukare; Anna Ottilia Maximiliana, f. 63, g. m. Johan Adolf Stånggreu. kapten; Nils Erik Christian Maximilian, f. 65, fil. doktor [7000], d. 1900; Johan Christian Emanuel, f. 68, advokat [7116]; Carolina Ulrika Amalia, f. 69, g. m. Karl Edvard Palmi. läkare [6996]; Christian Otto Pontus Herman, f. 71, d. 84; Carl Magnus Christian August, f. 72, sjöman, d. 89.

5 7 50. Carl Adolf Ludvig Lagergren. F. i Vinnerstad 1830 M7; frldr Nils L., prost [3 98 2], o. Maria Katarina Stockhaus. Stud.-ex. 49. Emigr. till Amerika 50 o. därifrån till Australien 53; återk. till Sverige 60; landtbrukare i österg.; litteratör i Sthlm. D. dår 1893 84i2.

Författade bland annat och utgaf från trycket »Sjöbris och landvind», en skildring på vårs af lians vidsträckta resor.

Gift 68 m. Nanny Fredrika Sååf, f. 43. — Barn: Anna Vilhelmina Maria, f. €9, d. 75.

57 51. Johan Gu8taf Kinander. F. i Nykil 1825 17/«; frldr Per Magnus K., hemmansegare, o. Helena Katarina Gustafsdotter. Stud.-ex. 50; teor. teol. ex. 54; prakt. teol. ex. 57; prv. 58. Komminister i Fornåsa o. Lönsås 69. I>. 1891 185.

»En fridens man, enkel och hjärtlig till sitt väsen.»

Gift 71 m. Sahi Alida Meurling, f. 36. — Barn: Karl Fredrik, f. 74, d. 74.

57 52. Nil8 Magnus Berggren. F. i Norrköping 1824 us; frldr Gert B., fabriksarbetare, o. Maria Nilsdotter. Stud.-ex. 50; dim.-ex. 52; prv. 53. Komminister i Ingatorp o. Bällö 62. D. i Eksjö 1897 134.

Gift 67 m. Carolina Lundqvistf f. 37, d 90. — Barn: Karl Magnus Gerhard, f. 68, d. 70; Nils Gustaf Gotthard, f. 70, tf. kronofogde [7101]; Carl Sigfrid Bernhard, f. 71, provisor [7157]; Klas Magnus Zadoch f. 73, d. 78; Carolina Ester Maria, f. 75; Jakob Teodor Gunnar, f. 77, provisor.

57 5 3. Olof Gu8taf Dalström. F. i Linköping 1827 15s; frldr Olof D., timmerman, o. Anna Margareta Lindholm. Dim.-ex. 50; prv. 50. Komminister i Askeby 61; tj:fri 91. 1). på Gasstorp i Svinstad 1895 isn.

Gift 1) 62 m. Kristina Margareta Janzon, f. 37, d. 67; 2) 90 m. Sofia Kristina östman, f. 39, d. 95. — Barn i l:a g.: Anna Margareta Elisabet, f. 63, g. m. Carl Bergstrand, kyrkoh.; Julius Jonas Gustaf, f. 64, d. 70; Torsten Filip Ossian, f. 66. d. 66; Alfhild Ester Maria, f. 67.

57 54. John Peter Mellner [Petersson]. F. i Mellby 1828 3/&; frldr Peter Carlsson, landtbrukare, o. Maria Jonsdotter. Kameralex. 52. E. o. landskontorist i österg. län 52. öfverfl. till Finland 56; notarie i finska huliållnsållskapet i Åbo 57—76; tillika föreståndare för en permanent landtbr.- o. industriutställning där; landtbrukare o. delegare i Liljevik, Tavastland, 76. Återfl. till Sverige 77; handlande i Sthlm några år fr. 84; fortf. bosatt dår.

Gift 59 m. Anna Matilda Berg fors, f. 33. — Barn: I*er Emil Reinhold, f 59. handlande, d. 93; Johanna Maria Matilda, f. 61, fil. kand., lärarinna; Anna Malva Ingeborg, f. 63. handlande; Carl Allon Albin, f. 67, praktis. läkare; Axel Ivar Severin, f. 70, d. 70.

— 512 —