Sida:Östgötars minne.djvu/567

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
5827—5834
1851.

drinkare, men förstörde sig och sin kassa på sötsaker och ville ej arbeta; satt på bysis.» — Blef afskedad från befattningen i följd af sin olämplighet och sina »underligheter.»

5827. Jakob Melker Svartz. F. i Jonsbärg 1833 169; frldr Carl Jakob S., ryttmästare [4521], o. Eva Charlotta Jederholm. Landtbrukare på Sörbyholm i Häradshammar. D. i Norrköping 1875 1811. — Ogift.


1851.

5828. Sven Johan Kristofer Rydell. F. i Eksjö 1832 168; frldr Gustaf Adolf R., v. auditör [4435], o. Charlotta Margareta Munthe. Kameralex. 54. Kronolänsman i Kalmar län. D. 1860.

5829. Carl Olof Christian Johan Nordenfalk. F. i Västra Ed 1833 152; frldr Johan N., justitiestatsminister, o. Maria Risellsköld. Prl.-ex. 52; hofr.-ex. 56; kameralex. 56. V. hhöfd. 59; exped.-chef i Sjöförsv.-dep. 70—82; assessor i Svea hofr. 73; landshöfding i Hallands län 83; afsk. 1902. Egare af Blekhem i Törnsfall. Inspektor för Halmstads allm. läroverk 84—94. Riksdagsman i Första kammaren för Hall. län fr. 97.

Gift 80 m. Sofia Christina Augusta Emilia Piper, f. 56.

5830. Evert Reinhold Mauritz Taube von Block. F. i Konungsund 1834 24; frldr Otto Lorents Evert T., kapten, o. Emilia Wolffelt. Furir vid Första lifgr.-reg. 51; underlöjtn. 53; löjtn. 61; kapten 74, i reserven 86; afsk. 88. Tf. bevakn.-befälhafvare vid Borghamns kronoarb.-station 84—89. Godsegare o. landtbrukare å Rafnäs i Konungsund 58—64; arrendator af Skrukarp i Kristbärg 67—76; egare af Täcktöborg i Klockrike 76—86; inneh. af Broxviks fideik.-egendom i Jonsbärgs m. fl. socknar i Österg. o. Söderm. län 89. Kammarherre 93. Kommunalman. D. på Broxvik 1895 1412.

Några månader efter T:s död uppkom ett rykte, att han skulle blifvit mördad genom gift, hvilket ledde till närmare undersökning af förhållandet samt en uppseendeväckande rättegång, däri en mängd personer voro inblandade; men saken kunde aldrig fullt utredas och måste efter en tid nedläggas.

Gift 64 m. Anna Betzy Talena Maria von Röök, f. 41. — Barn: Sofia Emilia Katarina Vilhelmina, f. 65, d. 66; Elisabet Sofia, f. 67; Maria Emilia, f. 68, g. m. Georg Axel Emil Silfversvärd, godsegare; Gustaf Otto Evertson, f. 69, d. 70; Evert Carl Jakob, f. 70, sjökapten o. reservunderlöjtn.; Anna Emilia Ulrika, f. 72, d. 83; Betzy Alma Augusta, f. 73, g. m. Carl Otto Almström, löjtn.; Lars Otto Mauritz, f. 74, agronom; Gösta-Fredrik, f. 76, d. 88; Magnus Reinhold, f. 83, volontär.

5831. Frans Johan Bohman. F. i Vimmerby 1833 149; frldr Carl Oskar B., postiljon, o. Albertina Söderlund. Med.-fil. ex. 52; med. kand. 57; med. lic. 61. Provinsialläkare i Skog, V.-norrl. län, 62. D. där 1863 61. — Ogift.

Verksam och driftig samt utrustad med goda kunskaper, skulle B. ej förfelat att på ett värdigt sätt fylla sitt kall, om en längre lifstid blifvit honom beskärd.

5832. Carl Gustaf Österdahl. F. i Kisa 1831 119; frldr Daniel Ö., fanjunkare, o. Ulrika Svensdotter. Landtmät.-elev 54. Landtmät.-aus kultant i Gefleb. län 56; afförd 97.

5833. Nils Carl Nordström. F. i Norrköping 1832 184; frldr Gustaf Magnus N., borgerskapssekreterare [4536], o. Fredrika Amalia Lagergren. Jur. prl.-ex. 52. E. o. kammarskrifvare 65; kontorsskrifvare vid postverket, sed. postexpeditör, i Sthlm 74. D. där 1900 2412. — Ogift.

5834. August Vilhelm Marcks von Würtemberg. F. i Sthlm 1833 163; frldr Gotthard Vilhelm M. v. W., uppbördskommissarie, o. Katarina Lovisa

— 525 —