Sida:Östgötars minne.djvu/568

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
5835—5840
1851.

Augusta Åkerman. Med.-fil. ex. 58; med. kand. 64. D. på Ullabärg, Söderm. län 1876 223. — Ogift.

Hade under åren 1858—66 flere kortare förordnanden som läkare. Sjuklighet hindrade honom att afsluta studierna.

5835. Carl Ludvig Videgren. F. i Klockrike 1828 304; frldr Johan Olof V., landtbrukare, tit. sekreterare [4662], o. Lovisa Ulander. Stud. i Lund 49. D. som stud. Uppsala 1852 34. — Ogift.

5836. Carl Axel Petersson. F. i Pelarne 1829 1712; frldr Johan Axel P., komminister [4461], o. Mariana Adelina Eleonora Hårdh. Stud. i Lund 52; teor. o. prakt. teol. ex. 55; prv. 55. Lärare vid Palmgrenska skolan i Västerlösa 56; kommin. i Höreda o. Mellby 64; kyrkoherde i Kristbärg 79. D. 1896 104.

Gift 56 m. Ebba Beata Fredrika Rahm, f. 31. — Barn: Karl Gustaf Maurits, f. 59, häradsskrifvare [6819]; Ellen Beata Maria Adelina, f. 62; Axel Edvard Ambrosius, f. 64, bokhandlare; Axel Otto Heribert, f. 67, provisor; Axel Henrik Isidor, f. 69, bryggmästare.

5837. Carl Fredrik Petersson. F. i Väderstad (Harstad) 1830 178; frldr Peter Nilsson, hemmansegare, o. Anna Maria Hansdotter. Stud.-ex. 52; teor. o. prakt. teol. ex. 56; prv. 57. Kommin. i Normlösa o. Härbärga 61; kyrkoherde i Tåby 74. D. 1901 39.

Gift 61 m. Anna Lovisa Vilhelmina Grevillius, f. 28. — Barn: Carl August P:son Sederblad, f. 62, distr.-läkare [6847], Ivar Klas, f. 64, d. 79; Herman Fredrik P:son Sederblad, f. 66, tandläkare.

5838. Måns Henrik Hultin. F. i Rumskulla 1830 149; frldr Carl Magnus H., kapten, o. Emilia Sofia Constantia Vänman. Med.-fil. ex. 55; med. kand. 63. Stip. i fältläk.-kåren 55; tf. läkare på fl. st.; läkare å emigr.-ångf. »Ernst Merck» till Nord-Amerika 64. Vitterlekare. D. 1869 177. — Ogift.

H. egde en originel humoristisk begåfning, utmärkt genom en särdeles varm känsla och ett lifligt sinne för det löjliga. Under signaturen Måns Månsson skref han ypperliga kåserier samt noveller och visor, hvilka senare han med sin skrofliga röst själf föredrog. Inom studentvärlden var han med sin förmåga att sprida glädje omkring sig och uppfinna nya nöjen synnerligen populär, men af naturen hade han snarare ett enstörigt än sällskapligt lynne. »Måsse» var en trygg, lugn, bottenärlig och vänfast man; han egde en stark kroppsbyggnad och blef med åren väl mycket korpulent. Lat, opraktisk, nöjd med det minsta möjliga och i stånd att umbära alla bekvämligheter, gick han i förakt för det yttre stundom längre än som anses förenligt med verklig själfaktning. Drunknade vid segling å Ekoln i Mälaren nära ön »Gröna jungfrun», dit hans lilla hund »Lappa» räddade sig. — H:s »Valda skrifter» äro utgifna af A. Flodman 1875.

5839. Johan Fredrik Victorin. F. i Kristbärg 1831 242; frldr Per Henrik V., brukspatron [4378], och Hedvig Lovisa Vestring. D. som stud. på Kvarn i Kristbärg 1855 311. — Ogift.

V. var en mycket lofvande naturforskare, specielt ornitolog, samt skicklig tecknare. Företog 1853 i vetenskapligt syfte en resa till Syd-Afrika, hvarifrån han året därefter återkom, medförande rika samlingar. I följd af klimatets beskaffenhet hade han emellertid tagit skada till sin hälsa och dukade snart under för sjukdomen.

5840. August Philip Andersson. F. i Stora Malm, Söderm. län, 1831 194; frldr Carl Gustaf A., inspektor, o. Kristina Katarina Kullgren. Stud. i Lund 52; teor. teol. ex. 55; prakt. teol. ex. 57; prv. till Linköpings stift 57. Kommin. i Stora Malm, Strängnäs stift, 61; kyrkoherde där 66, i Julita 68. D. 1897 233.

Gift 66 m. Hedvig Vilhelmina Funch, f. 41. — Barn: Elin Maria, f. 67; Gerda Sofia Emelie, f. 69; Karl Filip Leopold, f. 70, banktjänsteman; Karl Edvard August, f. 77, kontorist.

— 526 —