Hoppa till innehållet

Sida:Östgötars minne.djvu/577

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
5896—5901
1852.

5896. Ture Fredrik Lidman. F. i Linköping 1833 1511; frldr Sven Fredrik L., domprost [4145], o. Ebba Margareta Annerstedt. Kansliex. 62; kameralex. 62. Tf. kanslist i Statskontoret 71—77; sekreterare vid Sthlms stads drätselnämnd 75. D. i Sthlm 1889 307. — Ogift.

L. var en skicklig och samvetsgrann tjänsteman, som städse med nit och god urskilning fullgjorde sina åligganden. Älskvärd och sympatisk i sitt umgängessätt samt begåfvad med ett lifligt, ännu på äldre dagar ungdomsfriskt och gladt sinnelag, förvärfvade han en stor vänkrets.

5897. Vilhelm Erik Aspegrén. F. i Balkåkra, Malm. län, 1827 2711; frldr Gustaf Georg A., inspektor, o. Kristina Charlotta Gröndahl. Stud. i Lund 47. Föreståndare för Råby räddn.-institut, Malm. län, 51—53. — Teor. o. prakt. teol. ex. i Upps. 54; prv. 54. Kommin. i Söderköping 60; tillika brunnspräd. 61—69, 72—75 o. lasar.-präd. 66—76; kyrkoherde i Motala stads- o. landsf. 75; afsatt 84. Rotemansbitr. i Sthlm; v. husvärd; siffergranskare i Järnv.-styrelsen. D., själfm., i Sthlm 1892 3012.

Gift 61 m. Karolina Eleonora Hessel, f. 36. — Barn: Johan Gustaf Vilhelm, f. 62, stadsingeniör; Ebbe Leonard Hessel, f. 63, d. 76; Fritz Albert Elis Israel, f. 65, ingeniör; Erik Georg Bernhard, f. 67, köpman; Gerda Maria Eleonora, f. 70, lärarinna; Lars Emil Sixtus, f. 72; Set Leonard Canutus, f. 77; Bengt Ebbe Emanuel, f. 79.

5898. Sten Emil Grapengiesser. F. i Sthlm 1834 243; frldr sten Vilhelm G., bankkommissarie, o. Emilia Gustava Vulff. Fil. stud. till 67. Bokhållare i Allm. hypoteksbanken i Sthlm 70 o. tf. revisor 86. D. i Sthlm 1897 286.

G. var både till det yttre och inre en mycket egendomlig man. Den högväxta, smala, tunna, på senare åren något böjda gestalten med sitt långa, stripiga, öfver en del af ansiktet nedkammade hår föreföll, då han ljudlöst skred fram på gatan, som en dyster förbiskymtande skugga. Sedan han efter flere års ganska grundliga studier för filosofiska graden ej lyckats vinna det afsedda högsta betyget i matematik, återvände han till föräldrahemmet, etablerade sig som fullkomlig enstöring och ville under åratal ej gå ut eller umgås med någon, icke ens med sina närmaste. Folkskygg och inbunden var han ock hela lifvet igenom. Med kamraterna i det verk, där han tjänstgjorde, inlät han sig föga eller intet; vitsordas dock trots egenheterna som en skicklig och i sina åligganden samvetsgrann tjänsteman.

Gift 80 m. Maria Sofia Johansson d’Estelle, f. 39, d. före mannen.

5899. Fredrik Vilhelm Metzén. F. i Linköping 1832 125; frldr Karl Johan M., prost [4624], o. Hedvig Amalia Sjöström. Fil. kand. 62; fil. doktor 63; teor. teol. ex. 65; prakt. teol. ex. 65; prv. 66. Lärov.-adjunkt i Norrköping 63; tillika präd. vid Arbetshuset där 72; kyrkoherde i Skeninge, Allhelgona o. Bjälbo 75; kontr.-prost 91—1902. Riksdagsman i Andra kammaren för Vadstena, Skeninge, Söderköping, Motala o. Gränna 87—90.

Gift 67 m. Elvira Amalia Wavrinsky, f. 46. — Barn: Sally, f. 68, g. m. Johan Anders Danckwardt-Lillieström, förvaltare; Karl, f. 70, d. 73; Rut, f. 71; Eskil, f. 75, civilingeniör.

5900. Johan Viktor Sjöberg. F. i Göteborg 1836 262; frldr J. F. S., fabrikör, o. C. F. Hammarstrand. Stud. till 61. Tidningsman; medarb. i »Göteborgsposten» 63—79, dess krönikör, teater- o. musikkritiker fr. 64; medarb. i »Dagens nyheter» fr. 80; red.-sekreterare 86; red. af teater- o. musikafd. fr. 91. Öfversättare för teatern.

5901. Carl Johan Stefan Vennermark. F. i Östra Husby 1833 286; frldr Carl Johan V., landtbrukare, o. Annette Bagge. Landtbrukare i Österg.; fabrikör i Norrköping. E. o. kammarskrifvare i Gen.-poststyrelsen 67; postexpeditör i Sthlm 74. D. där 1888 183.

»En redbar karaktär och ett angenämt umgängessätt hade förskaffat honom aktning och tillgifvenhet så inom som utom postkåren.»

Gift 58 m. Carolina Beata Constantia Jonson, f. 37.


— 535 —