Sida:Östgötars minne.djvu/578

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
5902—5907
1853.

5902. Carl Johan Lewenhaupt, grefve. F. i Linköping 1835 210; frldr Charles Emil L., major, o. Aurora Vilhelmina af Segerström. Furir vid Västgöta-Dals reg. 52; fanjunkare 54; underlöjtn. där 55, vid Lifreg. husarkår 56; löjtn. 59; ryttm. 76, i reserven 88; major i armén 88. Ridlärare i Göteborg 88—95. Bosatt i Sthlm.

Gift 1) 63 m. Sofia Elisabet Napoleona Carolina Palmqvist, f. 39, d. 67; 2) 74 m. Julia Regina Turinna Uggla, f. 48. — Barn i 1:a g.: Carl Adam Ludvig, f. 64, sjukgymnast; Hedvig Aurora, f. 65, g. m. Josias Montgomery, kammarherre o. kanslisekreterare; Charles Emil Johan Casimir, f. 66, d. 84; i 2:a g.: Johanna Turinna (Anna), f. 75, g. m. Emil Qvensel Robert Dickson, godsegare; Ebba Carolina Louise, f. 79; Sigrid Eva Margareta Aurora, f. 81; Carl Gustaf Morits Ture, f. 84.

5903. Carl Johan Henrik Engstrand. F. i Tirserum 1833 210; frldr Per E., kyrkoherde, o. Ulrika Anna Charlotta Dandenelle. Fil. kand. 60; fil. doktor ultimus 60; prv. 73. Docent i Upps. 61; lektor i Nyköping 71, i Lund 73; kyrkoherde i Kvillinge o. Simonstorp 74. D. 1884 269.

E. hade ett klart och redigt hufvud med stor receptivitet samt egde grundliga humanistiska studier, men hans filosofiska skrifter sägas vittna mindre om själfständig spekulation än ett troget återgifvande af det filosofiska system han omfattat. Sin kyrkoherdebefattning lär han skött i allo väl. Som enskild person var han högt värderad för sin öppna, redbara, vänfasta karaktär och sitt godmodiga, flegmatiskt trygga, något originela väsen. Han var en »obegripligt naiv hedersman» och en god kamrat som få. »I hans något klumpiga fenomen bodde en skön idé.»

Gift 76 m. Henrietta Teresia Carolina Carlson, f. 47.

5904. Hjalmar Gustaf Nycander. F. i Säter, Skarab. län, 1835 273; frldr Gustaf Fredrik N., kapten o. direktör, o. Brita Helena Soop. Prl.-ex. 54; hofr.-ex. 56; kameralex. 56. V. hhöfd.; länsnotarie i Hallands län 65. D. i Halmstad 1886 1912.

Gift 71 m. Carolina Elisabet Falck, f. 27.

5905. Carl Gustaf Knut Eriksson Sparre, frih. F. i Loftahammar 1835 1412; frldr Erik Knutsson S., öfverstekammarjunkare, o. Sofie Julie Lewenhaupt. Sergeant i Smål. husarreg. 40; fanjunkare 52; underlöjtn. 55; löjtn. 64; afsk. 77; ryttmästare i armén 77; afsk. 91. Direktör vid Gotl. läns fängelse i Visby 81, vid Kronoarb.-stationen å Tjurkö 85; afsk. 91. Arrendator af Gränsö i Loftahammar 61—71; egare däraf 71—79; numera bosatt i Jämshög, Blek. län.

Gift 61 m. Mariana Carolina Aurora Sparre, f. 35. — Barn: Ingeborg Sofia Carolina, f. 62, g. m. Gustaf Erik Zethelius, kapten; Erik Gustaf Casimir, f. 63, lotskapten; Knut Gustaf Sixten, f. 66, gymnastikföreståndare.

5906. Otto August Sjögreen. F. i Ingatorp 1834 287; frldr Christian Magnus August S., bärgmästare [4408], o. Didrika Maria Elisabet Matilda Burén. Prl.-ex. 56; kansliex. 56. Tf. kopist i Civildep. 67; tf. kanslist 70; amanuens 74; kanslisekreterare 78; kansliråd o. byråchef 85; afsk. 99. Kammarskrifvare i Bruksegarnes hypotekskassa 61—84; notarie vid Vet.-akad. fr. 68. Delegare i Ryssebo i Ingatorp 71—96, Strålsnäs i Åsbo 77—90 o. Marianelund i Häsleby 83—93. Bosatt i Sthlm.

Gift 64 m. Matilda Sofia Burén, f. 38. — Barn: Didrika Sofia Karolina Matilda, f. 65; Hedvig Sofia Lovisa, f. 66, g. m. Karl Hjalmar Pontus Burén, brukspatron; Karl Pontus Kristian Otto, f. 67, löjtn.; Sixten Olof August, f. 69, f. d. advokat [7174]; Gustaf Erik Magnus, f. 71, agent, d. 98; Knut Daniel Ivar, f. 73, reservunderlöjtn., civilingeniör; Helena Sofia Augusta, f. 74, d. 88; Gunnar Henrik, f. 78, d. 88.

5907. Jon Per Fredrik Engstrand. F. i Tirserum 1832 197; frldr Per E., kyrkoherde, och Ulrika Anna Charlotta Dandenelle. Teor. o. prakt. teol. ex. 55; prv. 56. Kommin. i Tjällmo 67; kyrkoherde i Borg 81. D. 1898 272.

Gift 61 m. Vilhelmina Charlotta Söderbergh, f. 38. — Barn: Jon Gustaf Verner,

— 536 —