Sida:Östgötars minne.djvu/582

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
5926—5932
1854.

det samhälle, där han verkade, torde få personer ha åtnjutit en så allmän aktning och ett så rotfäst förtroende som han.

Gift 78 m. Agnes Carolina Beckman, f. 55, d. 95. — Barn: Daniel Leonard, f. tv. 79, fabr.-elev; Birger Elof, f. tv. 79, fabr.-elev, d. 98; Bengt Alexander, f. 81, fil. stud. [7414]

5926. Axel Sebastian Philip Printzensköld. F. i Askeryd 1836 236; frldr Carl Fredrik P., öfverste, o. Gustava Vilhelmina von Krusenstjerna. Kadett å Karlbärg 49—50. Kansliex. 58. E. o. kanslist i Landtförsv.-dep. m. fl. ämb.-verk 59—66. Kammarjunkare 66. Landtbrukare på Tunarp i Askeryd 66—79. E. o. aman. i Kammarkolleg. 79, i Domänstyrelsen 83; amanuens i Civildep., hos Försäkr.-inspektören, 86; tillika försäljningsman vid Stämpelpapperskontoret i Sthlm 92. Kamrer vid Riksd:s statsutskott fr. 85; kanslibitr. vid statsrevisionen 84—89 o. 91—1901.

5927. Mattias Bernhard Christian Victorin Rosenblad. F. i Vadstena 1836 248; frldr Christian Valdemar R., kapten, o. Vendela Altéa Kristina Victorin. Kansliex. 56; prl.-ex. 57; hofr.-ex. 59; kameralex. 59. E. o. kanslist i Civildep. 56, i Just.-rev.-exped. 59; e. o. notarie i Svea hofr. 59; tit. kgl. sekreterare. Godsegare o. landtbrukare; arrendator af Spång i Kristbärg 64; egare däraf 77-80, af Egelstorp i Tjällmo 68—76, af Bölnorp i Kristbärg o. af Kungskvarn i Ledbärg några år fr. 81. Medarb. i »Stockholms dagblad» 84—90. Bosatt i Linköping.

Gift 66 m. Helja Odencrantz, f. 43, d. 89. — Barn: Nils Johan Christian Victorin, f. 67, löjtn., d. 97; Helja Eleonora Altéa, f. 68, g. m. Ernst Otto Gabriel af Sillén, kammarherre o. revisor; Brita Lovisa, f. 70, g. m. Johan Alfred Lidbäck, sågv.-disponent; Märta, f. 71; Erik Mathias, f. 74, d. 74.

5928. Vilhelm Alfred Segerhammar. F. i Locknevi 1834 89; frldr Nils S., organist, o. Ulrika Charlotta Hesselman. Landtmät.-ex. 58. V. komm.-landtmätare i Gefleb. län 63; e. storskifteslandtmätare i Kopparb. län 66; afvittr.-landt-mätare i Västerb. län 67; komm.-landtmätare där 74. Bosatt i Grisbacka i Umeå landsförs. D. där 1888 246.

Gift 80 m. Sigrid Karolina Eriksson, f. 58.

5929. Fredrik Anton Edvard von Röök-von Block. F. i Jonsbärg 1837 22; frldr Lars Adolf Fredrik Gustaf v. R.-v. B., kammarherre, o. Beda Sofia Ridderborg v. Block. Fil. stud. till 57. Godsegare; inneh. af Broxviks fideik.-egendom i Jonsbärgs m. fl. s:nar 84. D. i Kalmar 1887 3l5. — Ogift.

Var ett stort original och en godmodig, men ej särdeles begåfvad man.

5930. Oskar Josef Askenbeck. F. i Linköping 1836 95; frldr Josef A., kopparslagare, o. Charlotta Fredrika Schierman. D. som stud. i Linköping 1856 44. - Ogift.

5931. Johan Alfred Berselius. F. i Norrköping 1832 2210; frldr Johan Adolf B., kronofogde, o. Lovisa Gustava Durling. Kameralex. 55. Tf. revisor i Kammarkolleg. jordebokskontor 58; tf. kammarskrifvare i 2:a prov.-kontoret 59. D. i Klintedal i Kvarsebo 1860 2510.

Gift 60 m. Sofia Helena Josefina Melin, f. 27.

5932. Christofer Retzius-Ekvall. F. i Rogslösa 1835 207; frldr Christofer Per Ludvig E., kontrollör [4538], o. Hedvig Christina Pahl. Telegrafassistent 57, tjg. under olika tider i Göteborg, Vänersborg, Sandhamn, Karlsborg o. Söderköping; afsk. 78. Ingeniör, bosatt i Motala flere år. D. i Linköping 1899 296.

R.-E. hade ett ovanligt spekulativt hufvud, och på de mest skilda områden drefs hans outtröttliga ande att göra rön och uppfinningar, af hvilka likväl de flesta icke

— 540 —