Sida:Östgötars minne.djvu/584

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

5939 — 5946 1854.

5939. Bernhard Emanuel Calén. F. i Landeryd 1834 244; frldr Göran Gideon C., komminister [4458], o. Beata Sofia Stuart. Med.-fil. ex. 56; med. kand. 63. Tjg. läkare vid Utö grufvor, Sthlms län. D. där 1870 /181. - Ogift.

5940. Per Adolf Tjellln. F. i Tjällmo 1835 ll3; frldr Abraham Jonsson, torpare, o. Lovisa Zachrisdotter. Teor. o. prakt. teol. ex. 57; prv. 58. S. m. adjunkt, anst. i Hagebyhöga 58, i Törnevalla 61; tj:ledig för sjuklighet 63. D. i Linköping 1863 2210. - Ogift.

5941. Evald Henning Teodor Stenhammar. f. i Häradshammar 1836 183; frldr Christian S., prost [4150], o. Anna Charlotta Kernell. Fil. kand. 63; fil. doktor 66; teol. kand. 74; prv. 75; teol. doktor 93. Lärov.-adj. i Linköping 65; afsk. 69; docent i Upps. 74 o. teol. fak:s notarie 75; tjg. e. o. hofprädikant 76—77; domk.-syssloman i Linköping 76; kyrkoherde i Vreta kloster o. Stjärnorp 76; kontr.-prost 88.

Gift 66 m. Anna Charlotta Holmberg, f. 47. — Barn: Hedvig Charlotta, f. 67, d. 67; Hedvig, f. 69: Christian, f. 70, e. o. landskontorist [7224]; Elisabet, f. 72; Anna Sofia, f. 73, g. m. Gustaf Adolf Krantz, kommin. [6968]; Karin Charlotta, f. 79, lärarinna; Kerstin Teodora, f. 83.

5942. Axel Fredrik Ahlstedt. F. i Vadstena 1834 175; frldr Jonas Leonard A., kyrkoherde [4730], o. Helena Sofia Lindhagen. Kameralex. 57. Tf. revisor i Kammarkolleg. jordebokskontor 64; häradsskrifvare i Västerb. läns l:a fögderi 71. Bosatt på Ön i Umeå landsf. D. i Sthlm 1874 32. - Gift.

5943. Per Genserik Hanner. f. i Linköping 1836 152 frldr Carl H., orgelbyggare, o. Maria Katarina Nordqvist. Prl.-ex. 57; hofr.-ex. 61; kameralex. 61. V. notarie i Sthlms rådsturätt 62. Kst. kammarskrifvare i Riksg.-kontoret 76; kst. kassabokhållare 79; revisor 84; afsk. 1901. Redogörare vid Storkyrkoförs. fattigvård fr. 67.

Gift 64 m. Sofia Augusta Asklund, f. 36. — Barn: Carl Nikolaus, f. 65. revisor; Axel Erik, f. 66, styrman; John Viktor, f. 69, banktjänsteman.

5944. Axel Teodor von Goës. F. i . Rök 1835 87; frldr Henrik Edvard Teodor v. G., sjukhusläkare, o. Henrietta Sofia v. Goës. Med.-fil. ex. 55; med. kand. 60; med. lic. 64; med. hedersdoktor i Köpenhamn 79. Guvernem.- o. garnisonsläkare å S:t Bartelemy 65; afsk. 70; provinsialläkare i Boxholm 71, i Visby 79, i Kisa 85; afsk. 95. Järnv.-läkare 73—79; läkare vid Kisa länslasarett 85-87. Naturforskare; skriftställare. D. i Sthlm 1897 208.

Under sin vistelse på S:t Bartelemy företog v. G. vidsträckta undersökningar öfver Karaibiska hafvets natur och hopbrakte därifrån betydliga samlingar, hvilka sedermera öfverlemnats till naturhistoriska riksmuseet. Var medgrundare af den ansedda medicinska tidskriften »Eira» samt en af Svenska provinsialläkareföreningens stiftare och mest verksamme medlemmar. I umgänget human och kamratlig. Under den något skrofliga och vårdslösa ytan bodde vänfasthet och mycken humor.

Gift 67 m. Gertrud Adriana Ulrich, f. 45. — Barn: Sigurd Teodor, f. 68, tf. v. konsul [7060]; Auda Ina Sofia, f. 70, d- 76; Sigrid Elise Ulrika, f. 73, g. m. Karl Gustaf Filibert Humbla, reg.-läkare; Tora Ina Sofia, f. 77, d. 90; Lilly Dagmar Tekla, f. 86.

5945. Fredrik Veckman. F. i Lunda, Söderm. län, 1837 l32; frldr Johan Fredrik V., folkskollärare, o. Ulrika C. Sjutare. D. som stud. i Uppsala 1854 3011.

5946. Axel Vilhelm Nycander. F. i Fägre, Skarab. län, 1836 1213; frldr Gustaf Fredrik N., kapten o. direktör, o. Brita Helena Soop. Nivellör vid Statens— 542 —