Sida:Östgötars minne.djvu/628

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


6246 — 6252 1863.

6246. Karl Emil Sundblad. F. i Godegård 1843 10i»; frldr Carl Gustaf S., organist, o. Maria Charlotta Rosendahl. Elev vid Ultuna landtbr.-institut 74: utex. 76. Landtbrukare o. arrendator af Bärgsäter i Motala landsf. 78. Skriftställare o. frivillig medarb. i tidningar.

Gift 78 m. Anna Teresia Alfrida Isceus, f. 54. — Barn: Signe Anna Maria, f. 80, d. 82; Sven Gustaf Alfred, f. 81, d. 82; Astrid Dagmar Matilda, f. 82; Helga Linnea Alfrida, f. 84; Dag Erik Torvald, f. 86; Nanna Turid Gudrun, f. 90.

6 247. Gu8taf Ringborg. F. i Norrköping 1845 ta/«; frldr Ludvig Edvard R., grosshandlare, o. Katarina Elisabet Svartz. Kameralex. 64. Handelskontorist i Norrköping, Hamburg o. Liverpool 64 -70; disponent vid Nya Marmorbruksaktiebolaget i Norrköping 69; utrikeskorresp. vid Göteb. ensk. bank 70; kamrer vid Skand. kreditaktiebolagets afd.-kontor i Norrköping 71; tillika direktör 72—84: verkst. direktör i Holmens bruks- o. fabr.-aktiebolag 72— 86: grosshandlare i Norrköping 87- 92; disponent vid Värmbols fabr.-aktiebolag 87—88. Gårdsegare i Norrköping 89. Godsegare o. landtbr. å Herstabärg i Kvillinge 93 samt egare af Fridhem där 88, Gransjötorp i Simonstorp 92—97, Sjögestad i Vreta kloster 93, Älgutsboda i Kvillinge o. Huggebo i Krokek 97. Kommunalman.

Gift 85 m. Maria Josefina Lundgren, f. 63. — Barn: Marie-Louise, f. 86, d. 87; Hildegard Maria, f. 87; Mår la Karin Maria, f. 89; Lilly Maria, f. 91; Karin Sara Maria, f. 92; Olga Maria, f. 93; Signe Maria, f. 99; Hans Gustaf; f. 1902.

6 24 8. Fredrik Emil Hultner. F. i Asbv 1842 3/<r> frldr Fredrik Lorens H., prost [4 7 6 9], o. Anna Margareta Linck. Teor. teol. ex. 67. Landtbrukare o. arrendator af Ty ttorp i Vreta kloster 71—79; inspektor å Borrums egendom i Borrum 78, å Krusenhof i Kvillinge 82; kom missionär o. åkeriegare i Norrköping 90.

Gift 73 m. Emilie Ulrika Schullström Kernell f. 43. — Barn: Anna, f. 75; Ida. f. 76. kontorist; Erik. f. 78, tekn. stud.; Ester, f. 85, d. 85.

6249. Johan Abraham Björklund. F. i Uppsala 1844 28g: frldr Johan Gustaf B., slaktarmästare, o. Sofia Charlotta Lindström. Tidningsman: medarb. i »Samtiden» o. »Stockholms Dagblad» 72, i »Nya Dagligt Allehanda» 72; red.-sekreterare dår 78- 83; souschef 84; hufvud redaktör o. utgifvare af »Nya Dagligt Allehanda» 91; tillika red. af Sveriges allm. handelsförenings månadsskrift fr. 94 o. utg. af * Allehanda» 99.

Gift 1) 74 m. Helena Augusta Rundstedt, f. 45, d. 77; 2) 78 m. Hedvig Dorotea Rundstedi f. 40. — Barn i l:a g.: Ivar, f. 74. d. 85; i 2:a g.: Anna Helena, i. 79; Signe Hedvig Sofia, f. 81; Elsa Maria, f. 83.

6 3 50. Johan Axel Norbeck. F. i Sthlm 1844 frldr Axel Henrik N., kapten [4582!, o. Hedvig Augusta Billing. Stud. lill 66. Underlöjtnant vid Första lifgr.-reg. 68; afsk. 70. Godsegare o. landtbrukare å Förråd i östra

Skrukeby. I). där 1883 5/«.

Gift 69 m. Hedvig Charlotta Ottiliana Bodin, f. 43, d. 72. — Barn: Karl Olof Axel. f. 70, kassör [7148].

6251. Carl Alfred Åberg. F. i S:t Lars 1843 ,9ik frldr Carl Vilhelm A., källarmästare, o. Sofia Andersson. Elev vid Ultuna landtbr.-institut 65: utex. 67. Landtbr.-inspektor vid Magda, Söderm. län, 68; landtbrukare o. arrendator af Edeby i Hölö, Söderm. län, fr. 70.

Gift 70 m. Anna Augusta Landström. f. 46. — Barn: Ellen Sofia. f. 71: Karl hugnar, f. 72; Anna Elisabet, f. 76.

6 252. Carl Markus Jonzon. F. i Linköping 1842 fridr Carl J-i fanjunkare. o. Lovisa Ahlstedt. Stud.-ex. 61. E. o. kammarskrifvare i Gen.-post- styrelsen 71; amanuens 74.

— 586 —t