Sida:Östgötars minne.djvu/627

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


1863. 6236 —6245

62 3 6. Albin Jakob Pontus Bagge. F. i Långlöt, Kalmar län, 1844 frldr Fredrik Ulrik B., kyrkoherde, o. Anna Engel Rothlieb. Fil. kand. 71. Lärov.-ad- junkt i Nyköping 76; tillika lårov.-bibliotekarie 78. D. i Nyköping 1887 9/«. - Ogift.

B. var en ganska originel man, grundlig i hvad han företog sig både i fråga om arbete och förströelser; ihärdig och karaktärsfast. — Egde ett vackert bibliotek.

623 7. Axel Olof For8eliU8. F. i Svinstad 1844 6is; frldr Per Olof F.* prost, o. Anna Elisabet Herlén. Fil. stud. till 73. Stationsskrifvare vid Statens järnv.-trafik 75; bokförare vid Bärgviks o. Ala nya aktiebolag, Gefleb. län, fr. 81; bosatt i Bärgvik.

6238. Gustaf Vilhelm Burén. F. i Stjärnorp 1843 8A; frldr Axel Vilhelm B., godsegare [5061], o. Matilda Teodora Sundius. Jurid. prl.-ex. 64; elev vid Alnarps landtbr.-institut 68; utex. 70. Godsegare: Sätra i Rök 70, Götvik i Ekeby 70, Laggarp i Åsbo 70 o. Hageby i Tingstad 84, allt till 87; tit. brukspatron; agent i Södertälje 87, i Sthlm 90. Poststationsföreståndare i Ke fl inge, Malm. län, 97.

Gift 71 m. Agda Maria Haij, f. 49.

62 3 9. Frans Gustaf Andersson. F. i Linköping 1837 18/:>; frldr Anders Olofsson, fiskhandlare, o. Margareta Jakobsdotter. Stud.-ex. 61; kameralex. 64. E. o. landskontorist i Österg. län 64; kontroflör i Motala.

6 240. Axel Vilhelm Lilje80n. F. i Vist 1842 %; frldr Johan L., smides niästare, o. Kristina Katarina Jansdotter. D. som stud. i Vist 1865 ai- ~ Ogift.

«

6 241. Axel MagnU8 Vinbladh. F. i Askeby 1841 **/*; frldr Magnus V., komminister [4 819], o. Hilma Sofia Ulrika Backe. Teor. teol. ex. 67; prakt, teol. ex. 68; prv. 68. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Herrestad 78; tj:ledig för sinnessjukdom 78 o. intagen på Konradsbärgs hospital. D. där 1882 *55- — Ogift.

6242. Per Fredrik Ljungborg. F. i Skönbärga 1845 l5s; frldr Carl Bengtsson, hemmansegare, o. Kristina Katarina Svensdotter. Fil. stud. till 64. Gårds- . egare i Söderköping. D. där 1871 9i.

Gift 70 m. Lovisa Gabriella bfatilda Blohm, f. 49, d. 85, omg. m. Frans August Konstantin Svahn, sjökapten. — Barn: Gertrud Gabriella Ulrika, f. 70, g. m. Gösta Branders, finsk bokhandlare.

624 3. Conrad Gustaf Simeon Marström. F. i Kullerstad 1842 17s; frldr Carl Abraham M., bruksförvaltare, o. Gustava Lovisa Jern. Stud.-ex. 62; fil. kand. 69; fil. doktor 72. Lärov.-adjunkt i Strängnäs 72; tillika studiedirektor vid stadens elem.-läroverk för flickor 92. Egare af Sörby, Blek. län; gårdsegare i Strängnäs.

Gift 78 m. Amalia Teodora Hårdh, f. 48, d. 83. — Barn: Eva Marie Louise, f. 79; Berta Erika, f. 81; Karl Adam Lennart, f. 82.

6244. Johan Philip Löfgren. F. i Sthlm 1841 17io; frldr Johan Peter L., postiljon i Linköping, o. Maria Charlotta Schmidt. Stud.-ex. 61; elev vid Konstakad. i Sthlm 70, vid Upps. univ:s ritskola 71—75, vid Tekn. skolan i Sthlm 93. V. lärov.-adj. i Linköping 62—64. Tf. 79, ord. teckningslärare vid Linköpings allm. läroverk 95; tf. 79, ord. teckn.-lårare vid Linköpings folksk.-seinin. 84.

6245. Carl Martin August Dalström. F. i Linköping 1841 7n; frldr Olof I)., timmerman, o. Anna Margareta Lindholm. Stud.-ex. 61; fil. stud. till 73. Bokhållare i Sthlm omkr. 76-88. 1). i Askeby kommin.-gård 1893 5i*. — Ogift.

D. saknade ej begåfning, var umgångsam och oförarglig, hade ingen böjelse för öfverdådigt lefnadssätt, men i följd af sin totala brist på energi och verksamhetslust kunde han ej vinna någon framgång i lifvet. Under långa tider hölls han uppe af f. d. kamrater och slutligen måste en broder försörja honom.

— 585 —t