Sida:Östgötars minne.djvu/647

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


1868. 6390 — 6396

tidning» o. »Ronneby tidning» 78; tillika boktryckare o. egare af länstryckeriet i Karlskrona m. fdial i Ronnebv 78.

%r

Gift 79 m. Betsy Albertina Larsson, f. 58. — Barn: Gunnar Abraham, f. 80. fil. stud.; Aina. f. 84.

6 390. Adolf Botvid Cassel. F. i Linköping 1847 *8/?; frldr Isak C., sadelmakare, o. Anna Charlotta Lomberg. Teol.-fil. ex. 70; stud. i Lund 79: teor. o. prakt. teol. ex. 80; prv. 81. Komminister i Orlunda 89.

Gift 81 m. Ester iMura Valborg Runnell, f. 55. — Barn: Rut Valborg Elisabet. f. 82; Ester Naémi, f. 84; Rolf Isak Valdemar, f. 85; Erik Eskil Ragnar, f. 86; Karl Helge Laurentius, f. 89, d. 92; Astrid Charlotta Angelika, f. 93; Torgny, f. tv. 93, d. 94; Folke, f. tv. 93, d. 94; Ejvor Ingegärd Hermione, f. 98.

6 391. Karl Johan Petersson. F. i Risinge 1841 20n; frldr Per Gustaf Carlsson, hemmansbrukare, o. Anna Greta Persdotter. Mog.-ex. 64; fil. stud. till 71; utex. fr. Karlstads folksk.-semin. 77. Folkskollärare i Ingatorp 78; afsk. 01.

Gift 82 m Maria Dorff, f. 53. — Barn: Folke Per Eskil, f. 85, d. 93; Gerda Maria, f. 86, d. 93; Ingrid Margareta, f. 88: Anna Maria, f. 90, d. 91: Karl, f. 91; Magnusf f. 94; Bengt, f. 97.

6392. Per August Amman [Andersson]. F. i Risinge 1844 2Bu; frldr Anders Petter Persson, hemmansbrukarc, o. Emilia Engström. Teor. o. prakt, teol. ex. 70; prv. 70. Kommin. i Vånga 74; kyrkoherde i Hult o. Edshult 76, i Tryserum o. Hannäs 80. Folksk.-inspektör 87—92.

Gift 75 m. Anna Sofia Olsson, f. 43. — Barn: Arvid Efraim Augustinus, f. 715. fil. kand [7289]; Anna Antelia Augusta, f. 77, d. 83; Naémi Sofia Mariana, f. 79, fil. stud. [7447]; Ingeborg Katarina Elisabet, f. 82, d. 83.

6 393. Evald Ludvig Schmidt. F. i Sthlni 1848 21n; frldr Andreas Nikolaus S., prost [513 3], o. Lovisa Vilhelmina Tholander. Aflarsagent i Gefle 73; brunnskamrer vid Medevi 76, vid Ramlösa 78—80; boktryckare i Helsingborg 81; disponent vid Jönköpings litografiska aktiebolag 89; arrendator af

bolagets litogr. anstalt o. tryckeri 96. D. i Jönköping 1897 11r».

S. egde rik musikalisk begåfning och hängaf sig redan i unga dagar ät musikens konst, som för honom utgjorde ej blott ett ädelt nöje utan fast mera ett lifsvilkor. 1 sältskapslifvet var han ock därför samt pä grund af sina i öfrigt vinnande egenskaper högt uppburen. I sitt yrke hade han vunnit god insikt, och under hans tid utgingo från Jönköpings litografiska anstalt många värdefulla tryckalster.

Gift 75 m. Hildur Anna Margareta Vetterström, f. 48. — Barn: Magnus, f. 76, underlöjtn.: Nils Evald Henrik, f. 77, faktor; Ester, f. 78; Dick, f. 80, d. 85.

6394. Gerhard Nilson. F. i Motala 1842 "/9; frldr Carl Peter N., kamrer, o. Sofia Poppelman. Stud. af Gästr.-Helsinge nation 61; jurid. prl.-ex. 63; med.-fil. ex. 66; med. kand. 74. Tf. prov.-läkare på fl. st.; badläkare i Grabbestad, Göteb. län, 82; sjukgymnast i Sthlm 91. I). där 1898 */t. - Ogift.

6395. Karl Fredrik Dusén. F. i Sund 1849 7?: frldr Jakob Fredrik 1)., kronolänsman [5301], o. Anna Brita Petersson. Fil. kand. 77; fil. lic. 82; fil. doktor 87. Aman. vid Upps. botan. trädgård 78 -88; docent i Upps. 87: lektor i Kalmar 88. Författare i botanik.

6396. Karl Johan Östling. F. i Norrköping 1846 "/u: frldr Johan Fredrik Ö., poliskonstapel, o. Anna Ringdahl. Mog.-ex. 67; jur. prl.-ex. 69; jur. stud. till 73 o. därefter utesluten ur nationen. Emigr. till Nord-Amerika 76 o. trol. död där.

Gjorde sig skydlig till förfalskning af reverser för län i Målareprovinsernas enskilda banks afdelningskontor i Uppsala och i Riksbanken. Häktades i Stockholm den