Sida:Östgötars minne.djvu/686

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
6709—6718
1877.

6709. Erik Gustaf Johan Planck. F. i Vårdsbärg 1858 1811; frldr Martin Gustaf P., landtbrukare, o. Ida Hollertz. Fil. kand. 81. Lärare vid Beskovska skolan i Sthlm 82—90; lärov.-adjunkt i Linköping 89; utn. kollega vid Östermalms allm. läroverk i Sthlm 02.

Gift 84 m. Hulda Eugenia Elmblad, f. 58. — Barn: Margareta Elisabet, f. 85; Birger Gustaf, f. 88; Yngve Magnus, f. 90, d. 91; Ida Emilia Maria, f. 93; Erik Gunnar, f. 97.

6710. Johan Salomon Lindby [Johansson]. F. i Veta 1857 219; frldr Per Johan Johansson, kronolänsman, o. Karolina Jakobsdotter. Prl.-ex. 78; hofr.-ex. 82. V. hhöfd. 86; länsbokhållare i österg. län 86; landskamrer 01. Bitr. ombudsman vid Österg. ensk. bank 90; ombudsman 99—1900.

Gift 88 m. Nanny Jeanna Sigrid Charlotta Ehrengranat, f. 58.

6711. Karl Peter Tollin. F. i Nykil 1853 104; frldr Per Johan Pettersson, handlande, o. Maja Margareta Karlsdotter. Med.-fil. ex. 79; med. kand. 83; med. lic. i Sthlm 87. E. prov.-läkare i Öster-Våla distr., Västm. län, 96; provinsialläkare i Slite distr., Gotl. län, 1900.

6712. Lage Mathias Augustinsson. F. i Jönköping 1857 254; frldr Carl August A., prost i Kvillinge, o. Beata Kristina Elisabet Kulberg. Prl.-ex. 78; stud. i Lund 86; hofr.-ex. 89. Advokat o. inkasserare i Oskarshamn, sed. i Kalmar.

6713. Gustaf Albert Valdemar Johnsson. F. i Norrköping 1856 14; frldr Johan J., landtbrukare, o. Maria Kristina Sundqvist. Med.-fil. ex. 79; med. kand. 86. Delegare i gård o. bosatt i Norrköping.

6714. Gustaf af Geijerstam. F. i Hed, Västm. län, 1858 51; frldr Johan Gustaf af G., folksk.-instruktör i Österg., sed. rektor i Kalmar, o. Alma Augusta Katarina Möller. Fil. kand. 79. Vitter författare (romaner, noveller, dramer). Tidningsman; medarb. i »Fyris» i Upps. 82, i »Aftonbladet» (afd. för teater, litteratur o. konst) 84—86, i »Dagens Nyheter» 91—93. Litteratör vid Södra teatern i Sthlm 88—90, vid Göteborgs teatrar o. ekon.-direktör där 90—91; litterär ledare af Gernandtska bokförlaget i Sthlm fr. 97.

Gift 1) 85 m. Eugenie Sophie Hortense Valenkamph, f. 64, skådespelerska, d. 1900; 2) 02 m. Maria Biörck, f. 73. — Barn i 1:a g.: Ernst Gustaf, f. 86; Gösta, f. 88; Sven Gustaf Eugen, f. 92, d. 98.

6715. Johan Oskar Linde. F. i Linköping 1852 25; frldr Carl Johan Carlsson, landtbrukare, o. Johanna Carlsson. Mog.-ex. 76; fil. kand. 86; folksk.-lär.-ex. 90. E. o. aman. vid Upps. stifts konsist. 87; folkskollärare i Visby 95.

6716. Gotthard Vilhelm Emanuel Lancén. F. i Västervik 1859 83; frldr Anders Vilhelm L., lärov.-adjunkt [5743], o. Erika Julia Sofia Drangel. Stud. till 81. Landskontorist i V.-norrl. län 92; tf. 94, ord. häradsskrifvare i Medelpads östra fögderi 97; bosatt i Sundsvall.

Gift 97 m. Anna Lucia Berg, f. 64.

6717. Johannes Agaton Lindhagen. F. i Ekeby 1858 11; frldr Fredrik Israël L., kyrkoherde [5388], o. Agnes Beata Teresia Blom. Stud. till 79. Skådespelare vid Fröbergska sällskapet. Emigr. till Nord-Amerika 94; artist (målare, tecknare); bosatt i Chicago fr. 96.

6718. Knut Fredrik Åman. F. i Gamleby 1857 59; frldr Johan Fredrik Å., garfvare, o. Maria Gustava Ottilia Sofia Vigren. Jur.-fil. ex. 79; jur. stud. till 85. Advokat i Västervik; stadsfiskal i Örnsköldsvik 94.

Gift 95 m. Elisabet Vilhelmina Vallberg, f. 69. — Barn: Knut Erik Joakim, f. 96; Nils Gustaf Salomon, f. 98.


— 644 —