Sida:Östgötars minne.djvu/552

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


I

5739—5743 1847.

tullk.-distr. 68; tullförvaltare i Marstrand o. chef för kustbevakn. i Marstrands tullk.-distr. 85; afsk. 1901.

Gift m Hildegard Augusta Lovisa Lange, f, 37. — Barn: Hildegard Anna Lovisa, f. 71; Adolf Rikard Lange, f. 73, sjökapten, d. genom snöskred i Norge 1900; Signe Maria, f. 80; Vendela Emilia, f. 81.

5739. Carl Johan Leonard Lönnberg. F. i Linköping 1828 "/?; frldr

Johan L., färgare, o. Maria Kristina Jansdotter. Fil. kand. 54; fll. doktor 54. Duplikant vid Linkpgs gymnasium 54—55. Landtbrukare på Ringstad i östra Eneby 55 o. egare däraf samt af Grimstad i Kvillinge 61—70; landtbr-förvaltare å Munkebo i Skeda 90. Riksdagsman i Bondeståndet 62 o. 65,, i Andra kammaren för Björkekind, östkind, Lösing, Bråbo o. Memming 67— 69; statsrevisor 67; kommunalman.

Gifjt 55 m. Matilda Lovisa Jakobina Stenhammar, f. 37, författarinna. — Barn: Signe Carolina Matilda, f. 57. g. m. Oskar Fredrik Vladimir Petterson, godsegare: Elin Hildegard Maria, f. 58, g. m. Ernst Georg Asklund, fabrikör; Ejvor Johanna Ulrika, f. 60; Gerda Sofia Leonora, f. 62, d. 62; Carl Mattias Engelbert, t 64, d. 66; Axel Johan Ejnar, f. 65, docent [6947]; Gustaf Kristian Ingolfi f. 67, lasar.-låkare [7045]; Dagmar Ingegerd Lovisa, f. 68.

5740. Hjalmar Leonard Petersson. F. i Linköping 1828 85s; frldr Samuel Erik P., prost [4 3 54], o Katarina Lovisa Duse. Stud.-ex. 49; kameralex. 5L Råkensk.-förare vid Lifränte.- o. kap.-försåkr.-anstalten i Linköping 52. Exped.- kronofogde i Åkerbo, Bankekind o. Hanekind 56; kronofogde i Björkekind,. Östkind o. Lösing 59, i Gullbärg, Bobårg o. Valkebo 79. Egare af Bärstad o. Gärstad i Rystad samt arrendator af o. bosatt å Brunnby i Vreta kloster.

Gift 60 m. Clara Augusta Charlotta Petersson, f. 39. — Barn: Amalia Augusta Lovisa, f. 60. g. m Karl Johan Qvarnströin. kvrkoherde [6638]; Sigrid Maria, f. 64. d. 76; Erik Gustaf Hjalmar, f. 66, v hhöfd. [6972]; Elsa Katarina Augusta, f. 72, d. 77.

5741. Axel Edvard Vilhelm von Goes. F. i Rök 1828 169; frldr Per

Axel v. G., kapten, o. Fredrika Juliana Augusta Kristina von Kothen. Stud. i Lund 49; kameralex. 53. E. o. landskontorist i Linköping 54; bokhållare, sed. förste bokhållare, vid östg. hypot.-förening 56; tit. notarie. D. i Linköping 1882 19/&. — Ogift.

Ordentlig och plikttrogen i tjänsten. I sin fleråriga nitiska verksamhet såsom tjänsteman i frimurarlogen förvärfvade han genom sitt öppna, glada och oegennyttigt välvilliga sätt många vänner. »Helt och hållet känslomänniska, hämtade han hufvudsakligen från sitt goda hjärta och mänuiskovänliga sinnelag ingifvelser för sitt görande och låtande.»

5 7 42. Erling Ribbing. F. i Rogbärga, Jönk. län, 1831 27b; frldr Bengt R., ryttmästare [4 311], o. Augusta Kristina Schmiteriöw. Furir vid Svea lifgarde 49; underlöjtn. 50; löjtn. 54; utex. fr. Mariebärgs art.-lärov. 56; kapten o. reg.-kv.-måstare 61; major i armén 66, vid reg. 73; öfv.-löjtn. i armén 75,. vid reg. 79; afsk. 85; öfverste i armén 82; afsk. 92. Gen.-stabsofficer 58; adjut. hos Konungen 72. Kammarherre hos prinsessan Eugenia 59; kab.- kammarherre 79; tf. 85, ord. ståthållare på Ulriksdals o. Haga slott 91. Fullm. i Riksbanken fr. 90. Husegare i Sthlm 60; egare af Skärsätra, Sthlms län, 74-86. D. i Sthlm 1893 l2b.

R. var en skicklig militär samt hyste äfven intresse för andra än rent militära frågor. Sårskildt gjorde han sig känd för mycken duglighet på det ekonomiska omområdet.

Gift 58 m. Antoinetta Christina Lagerbjelke, f. 29. — Barn: Bengt Axel Engine f. 59, ryttmästare.

5 74 3. Ander8 Vilhelm Lancén. F. i Gammalkil 1821 lu; frldr Anders Lantz, fanjunkare, o. Maria Elisabet Viman. Stud.-ex. 48; fd. kand. 54; fil. doktor 54. Lärov.-adjunkt i Västervik 58. Kommunalman. D. i Västervik 1884 15io.

— 510 —