Sida:Östgötars minne.djvu/721

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
7036—7043
1886.

uppmärksamheten på honom. Varmt intresserad för konst och kulturhistoria, beslöt han egna sig åt museiverksamhet och erhöll ofvannämnda anställning, däri han dock endast en kort tid förunnades att verka, men länge nog för att visa, att hans gedigna kunskaper och administrativa fallenhet skulle med tiden gjort honom där oersättlig.

1886.

7036. Herman Fredrik Georg Lüsch. F. i Uppsala 1864 173; frldr Johann Christian Philip L., tegelbruksarrendator (tysk), o. Johanna Petterson. Mog.-ex. 85; fil. kand. 88; teor. teol. ex. 93; prakt. teol. ex. 93; folksk.-lär.-ex. 93; prv. till Härnösands stift 93. Föreståndare o. förste lärare vid Gustafsbärgs barnhus invid Uddevalla 94; prädikant vid Göteborgs ålderdomshem samt vid Allm. o. Sahlgrenska sjukhuset 01.

Gift 99 m. Anna Matilda Zachau, f. 63.

7037. Ernst Reinhold Törnell. F. i Norrköping 1865 2411; frldr Herman Teodor T., konditor, o. Karolina Charlotta Rahm. Mog.-ex. 84; prl.-ex. 87; hofr.-ex. 91. E. o. notarie i Svea hofr. 91; amanuens i Just.-rev.-exped. 92 o. i Eckl.-dep. 99; e. o. tjänsteman i Väg- o. vattenbyggn.-styrelsen 98.

7038. Axel Fredrik Lundvall. F. i Mörlunda 1864 257; frldr Axel Fredrik L., prost [5484], o. Sofia Karolina Ugarph. Mog.-ex. 85. D. som fil. stud. i Rystads prgd 1887 154. - Ogift.

»En kärnfast personlighet, bottenärlig och hjärtegod allt igenom, aktad och värderad.»

7039. Hans Joachimsson. F. i Svinstad 1867 92; frldr Nils Henrik J., landskamrer [5853], o. Hilma Stånggren. Mog.-ex. 85; prl.-ex. 86; hofr.-ex. 89. Ombudsman vid Boxholms bruks aktiebolag fr. 89; v. häradshöfding 94; tf. domhafvande, senast i Tveta, Vista o. Mo, Jönk. län, fr. 01.

7040. Axel Gustaf Enoch Vilhelm Östlund. F. i Linköping 1864 29; frldr Per Anton Ö., sergeant, o. Anna Karolina Ringnér. Mog.-ex. 84. Volontär vid Första lifgr.-reg. 84; sergeant i Gotl. inf.-reg. 87; underlöjtn. 88; löjtnant 95. Bosatt i Linköping.

7041. Josef Martin August Alson. F. i Hult 1865 1411; frldr August A., kyrkoherde [6032], o. Anna Fredrika Rebecka Vinbladh. Mog.-ex. 85; teol.-fil. ex. 88; teor.-teol. ex. 91; prakt. teol. ex. 92; prv. 92. S. m. adjunkt i Linköpings stift, senast anst. som past.-adj. i Västra Tollstad 98; tj:ledig för sjukdom fr. 98 o. bosatt i Väfversunda kommin.-gård.

7042. Karl Ivar Gustafsson. F. i Edshult 1860 2212; frldr Johan Petter G., kronolänsman,, o. Kristina Maria Samuelsdotter. Mog.-ex. 83; fil. stud. till 87; elev vid Gymnast. centralinstit. Emigr. till Nord-Amerika; massör i Denver, Col., sed. i Homburg fr. 92 (somrarne) o. i London (vintrarne). Husegare i London.

Gift 93 m. Louise Heginold (fr. Elsass).

7043. Carl Hultin. F. i Ryssby, Kronob. län, 1865 28; frldr Otto Maximilian H., e. jägmästare [6007], o. Hedvig Lundqvist. Mog.-ex. 85. Stationsskrifvare vid Nässjö Oskarshamns järnväg 90, vid Härnösand-Sollefteå järnväg i Härnösand 93. Emigr. till Cap, Afrika, 96; militär.

H. deltager å boernas sida i sydafrikanska kriget; blef tagen till fånga af engelsmännen under slaget vid Elandslaagte den 21 oktober 1899, men rymde genom att kasta sig i sjön och kom efter en äfventyrlig färd omsider till Pretoria, hvarifrån han åter begaf sig till fronten. Se Aftonbladet 1900, n:r 77.


— 679 —