Sida:Östgötars minne.djvu/594

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


/

1

6005—6010 1857.

Civilingeniör; nivellör vid Statens järnvägsbyggn. 57—59 o. 61—70; löjtn. vid Väg- o. vattenbyggn.-kåren 64; kapten 79; afsk. 80. Verkst. direktör i Sthlms

norra renhålln.-bolag 76—93. Bosatt i Sthlm.

Gift 78 m. Jenny Matilda Margareta Tholander, f. 35.

6005. Bernhard Alfred Olof Rudebeclc. F. i vist 1840 18i; frldr Per Erik R., prost [4701], o. Sigrid Gustava Brydolf. Stud.-ex. 56; fil. kand. 62; hofr.- ex. 65. E. o. notarie i Svea hofr. 65. Godsegare o. landtbrukare å Sandby i Hageby höga 66. Affärsjurist o. advokat i Sthlm 77. Kanslist i Riksdagens Andra kammare 77 o. 78. Husegare i Sthlm.

Gift 72 m. Hedda Olga Petronella Vetterbergh, f. 52.

6 00 6. Gerhard Fredrik Vilhelm Blomqvist. f. i Västra Eneby 1836 9ju frldr Erik Göran B., kapten, o. Lovisa Törnbom. Landtmät.-ex. 59. Landtmät.- auskultant i Gotl. län 59. Fanjunkare vid Gotl. nat.-bev.; underlöjtn. 61; löjtn. 66; kapten 74. D. i Visby 1883 ö5 Gift m. Paulina Axelina Ekblad, f. 47. — Barn: Anna Maria Lovisa, f. 71.

6007. Otto Maximilian Hultin. F. i Rumskulla 1836 */?; frldr Carl Magnus H., kapten, o. Emilia Sofia Constantia Vänman. Landtmät.-elev 58; elev vid Skogsinstit. 58; utex. 60. E. öfverjägare i Österg. län 61; tf. lärare vid Ombärgs skogsskola 61. Landtbrukare o. delegare i Ryssby, Kronob. län, 64— 69; egare af Brudbadet vid Eksjö 78—95. Byråchef, kassör o. materialförvaltare vid Nässjö—Oskarshamns järnv.-aktiebolag 69; afsk. 95. Bosatt a

Karfvetorp i S:t Johannes.

Gift 1) 64 m. Hedvig Lundqvistr f. 35, d. 76; 2) 77 m. Helfrid Rappe, f. 35. — Barn i l:a g.: Carl, f. 65, emigr. [7043]; Allvar, f. 66, löjtn. o. gymnastikdirektör: Charlotta Constantia, f. 68. g. m. Carl Johan Vilhelm Armfelt, frih. o. godsegare; Seth. f. 70, e. prov.-läkare [7143]; Constantia Catarina, f. 71, lärarinna.

60 0 8. Per Alfred Viridén. F. i Svinstad 1836 frldr Clas Christer V., komminister [4 3 7 7], o. Katarina Maria Hallgren. Landtmät.-ex. 60. Landtmät.- auskult. 60; v. komm.-landtmätare i Jönk. län 66; ko mm.- landtmätare 86. Syssloman vid Jönköpings stads arb.-inrättn. 71. D. i Jönköping 1888 13s.

»En man af ovanligt lång kroppsbyggnad, bredaxlad och bcgåfvad med stor kroppsstyrka.»

Gift 65 m. Augusta Fredrika Nissvandt, f. 41, d. 76. — Barn; Sigrid Maria, f. Kö Nils Alfred Emanuel, f. 67, sjökapten; Anna, f. 70 ; Claes Olof Torsten, f. 72. brukselev.

6 009. Knut Seve Lindmark. F. i Valierstad 1838 a8ia; frldr Gustaf Fredrik L., prost [4 2 6 9], o. Sigrid Andrietta Norberg. Stud.-ex. 56; utex. fr. Mariebärgs lärov. 61. Civilingeniör; nivellör vid Statens järnvägsbyggn. 61— 66: löjtn. vid Väg.- o. vattenb.-kåren 63; kapten 74; afsk. 74; direktör vid Argentinska repubhs ingeniörkår 67—76; arrendator af Långholms va rfvet vid

Sthlm 89. D. å Lusthusudden vid Sthlm 1892 17b.

L., som var en särdeles skicklig ingeniör. har bl. a. bygt Katarinahissen i Sthlm 81—83 samt Brunkebårgstunneln 84—86, hvilka företag äro erkända såsom mycket framstående ingeniörsarbeten. På industriens område hade han mindre framgång och måste på sista tiden kämpa med stora ekonomiska bekymmer, hvilka slutligen btefvo honom så öfvcrmåktiga, att han förkortade sitt lif.

Gift 87 m. Ebba Skogman, f. 62. — Barn: Sten, f. 88; Seved, f. 89.

6010. Knut Arvid Kastman. F. i Västerlösa 1839 7s; frldr Jonas Otto K., prost [4 6 7 5], o. Maria Gustava Cnattingius. Teor. o. prakt. teol. ex. 62; folksk.-lår.-ex. 62; prv. 73. Andre hufvudlårare vid Linköpings folksk.-semi- narium 63; adjunkt 64; föreståndare för Falu folksk.-semin. 71; rektor vid

— 552 -