Sida:Östgötars minne.djvu/728

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
7105—7115
1888.

öfverläkare vid ett hospital i Kanton, Syd-Dakota, 93 o. egare däraf 02; läkare i Förenta staternas armé under spansk-amerikanska kriget 98.

Gift 95 m. Edit Olsen, f. 72. — Barn: Rut Margareta Lovisa, f. 96; Hjalmar, f. 97; Helene Constantia, f. 99.

7105. Patrik Emanuel Holmvall. F. i Älfvestad 1869 1612; frldr Anders Johan H., snickare o. gårdsegare, o. Margareta Johansson. Teol.-fil. ex. 90; teor. teol. ex. 93; prakt. teol. ex. 94; folksk.-lär.-ex. 94; prv. 94. S. m. adj. i Linköpings stift 94; folkskollärare i Lit, Jämtl. län, 96; afsk. 01;i folksk.-inspektör i Härnösands stift 98—99 o. fr. 01.

Gift 96 m. Hanna Aurora Katarina Virén, f. 67. — Barn: Margit Aurora, f. 99; Hilding Jonas Patrik, f. 01.

7106. David Joakim Palmqvist. F. i Linköping 1868 203; frldr J. Fredrik Larsson, vaktmästare, o. Anna Maria Johansdotter Slätt. D. som stud. i Sthlm 1893 112. - Ogift.

Ingick i Frälsningsarmén och befordrades där till »stabskapten».

7107. Karl Emil Tengvall. F. i Vimmerby 1870 1811; frldr Josef August T., prov.-läkare, o. Selma Karolina Ekman. Jur.-fil. ex. 90; hofr.-ex. 96; kansliex. 97. E. o. landskanslist i Göteb. län 97.

7108. Albert Molin. F. i Ystad 1870 510; frldr Axel Vilhelm M., rektor i Norrköping, o. Hedvig Elisabet Augusta Ringius. Med.-fil. ex. 89; elev vid Tekn. högskolan 90. D. i Norrköping 1891 282.

7109. Carl Maurits Vejle [Petersson]. F. i Linköping 1869 811; frldr Petrus Petersson, bastrumslagare, o. Maria Sofia Henriksson. Fil. kand. 92; fil. lic. 98; disp.-prof för fil. grad 02. V. lektor vid Sjökrigsskolan fr. 98.

Gift 98 m. Margareta Dorotea Carolina Wolff (fr. Tyskland), f. 62.

7110. Nils Jakob Anjou. F. i Vadstena 1869 277; frldr Carl Teodor A., hosp.-läkare [5630], o. Inga Maria Molin. Fil. kand. 95. E. lärare vid Norrmalms h. latinläroverk i Sthlm fr. 98.

7111. John Anders Landström. F. i Östra Eneby 1869 297; frldr Karl Anders L., lasar.-syssloman, o. Maria Lovisa Motander. Med.-fil. ex. 89; med. kand. i Sthlm 94; med. lic. 1900. Amanuens vid Seraf.-lasarettet 99, vid Sabbatsbärgs sjukhus i Sthlm 02.

7112. Olof Gustaf Nyström. F. i Söderköping 1870 68; frldr Nils Engelbrekt N., lasar.- o. stadsläkare, o. Charlotta Kristina Vilhelmina Lind. Jur.-fil. ex. 89. Sinnessjuk o. intagen å Vadstena hospital 90. D. där 1902 251. — Ogift.

7113. August Georg Nordfeldt [Svensson]. F. i Vinnerstad 1871 279; frldr Karl August Svensson, landtbrukare, o. Anna Nordgren. Stud. till 89. Rotemansbitr. i Sthlm 90; e. o. tjänsteman i Stat. centralbyrån 94—95, i Öfverståth.-ämb. för uppbördsärend. 97—01, vid Sthlms stads fattigv.-nämnd 99; registrator där 02. Tj:man i Sv. telegr.-byrån 97—1900.

7114. Gustaf Adolf Månsson Hassler. F. i Flistad 1868 224; frldr Johan Magnus Månsson, hemmansegare, o. Brita Sofia Larsdotter. Med.-fil. ex. 89; med. kand. i Sthlm 93; stud. i Lund 93; med. lic. 97. Praktis. läkare i Hör, Malm. län, 97, i Motala 1900.

7115. Erik Valdemar Lindeberg. F. i Väderstad 1867 235; frldr Hugo Fredrik L., kronofogde [5894], o. Hilda Amalia Georgina Schröder. Teol.-fil.

— 686 —