Sida:Östgötars minne.djvu/535

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


1843.

5629 — 5638

60; nu»jor 74; afsk. 78; öfverste loj t nan t i armén 78; afsk. 90. D. i Sthlm 1895 3%.

5629. Carl Vilhelm Engelbrecht. F. i sthlm 1824 7i*; fad. Carl Magnus, apotekare i Norrköping. Med.-fil. ex. 45; med. kand. 49; med. lic. 51; med. doktor 51: kir. mag. 51. Stadsläkare i Söderköping 52, i Norrköping 55; förste stadsläkare 62; afsk. 90, läkare vid Norrköpings centralfängelse, sed. tvångsarb.- anstalt, 81; afsk. 98. Gårdsegare i Norrköping 63 o. fortfarande bosatt där.

5630. Carl Teodor Anjou. F. i Husby-Lvhundra, Sthlms län, 1823 uit; fad. prost i Norrköping. Med.-fil. ex. 46; med. kand. 50; med. lic. 52; kir. mag. 53; med. doktor 55. Aman. o. underläkare vid Allm. barnhuset i Sthlm 52—54; bitr. hosp.-läkare i Vadstena 54; tillika stadsläkare där 54 o. brunnsintendent vid Medevi 69—72; öfverläkare vid Göteborgs hospital å Hisingen 72. D. 1883 2%.

A. förvärfvade sig ett mycket aktadt namn som läkare för sinnessjuka. Hik erfarenhet i förening med ett människovänligt sinnelag gjorde honom synnerligen lämpad för hans svara kall.

5 631. Magnus Hollertz. F. i Sthlm 1824 */:>; fad. bankkassör [4 3 2 9]. Kameralex. 46. Kammarskrifvare i Gen.-tullstyrelsen 54; kammarförvant 58; tf. kamrer 63. I). antagl. 1864 10a.

H. försvann ofvannämnda dag, efterlcmnandc en kassabalans af omkr. 18,000 kr.T och beröfvade sig efter all anledning lifvet genom dränkning.

563 2. Lars Herman Kinnander. F. i Skeda 1827 108; fad. prost [4237]. Fil. kand. 51; fd. doktor 51; dim.-ex. 53; prv. 54. Fångpräd. i Linköping 55; afsk. 58; tillika konsist.-amanuens 55; afsk. 59; kyrkoherde i östra Skrukeby o. Lillkyrka 74; tj:ledig o. bosatt i Gränna flere år. 1). där 1885

5633. Lars Erland Träskman. F. i Kuddby 1825 Ä7i; fad. komminister 3*9 0^. Sinnessjuk. I). på Lundby i Häradshammar 1887

5 6 34. Carl Ulrik Sevon. F. i Sthlm 1824 7»; fad. Ulrik Efraim, fanjunkare i Häradshammar. Med.-fil. ex. 45; med. kand. 51; med. lic. 53; kir. mag. 55. Stadsläkare i Söderköping 56; tillika lasaretts läk a re 65. I), i Söderköping 1867

5635. Jakob Gabriel Axel Broman, f. i Söderköping 1825 fad. prost.

Fil. kand. 49; fil. doktor 51; teol. kand. 56; prv. 58; teol. doktor 77. Teol.

fak:s notarie 56; tillika docent i Upps. 58; lektor i Örebro 59, i Linköping

61: tillika kvrkoherde i Landervd 61; kvrkoherde i Skärkind 76; kontr.- ♦ 'fr- '

prost 78. Sekreterare i Linköpings stifts bibclsfdlskap 62 77 o. i dess missionssällskap 62—75. Inspektor för Linköpings folksk.-seminarium 66—77.

5636. August Teodor Dandenelle. F. i Atvid 1825 1,: i; fad. prost [37351. Med.-fil. ex. 46; med. kand. 54; med. lic. 57. Bruks- o. distr.-lnkare vid Ätvidabärg 62: provinsialläkare i Kisa 73. 1). där 1875 uYii.

563 7. Frans Öquist. F. i Hök 1821 *7t; fad. Håkan, landtjägare. Kameralex. 45; prl.-ex. 45; hofr.-ex. 48. V. hhöfd.; advokat i Norrköping 57; tillika borgersk.-sekreterare 57; sekreterare hos Norrköpings stadsfullmäktige o stadens ombudsman 63. D i Norrköping 1880 37i.

Särdeles dugande och driftig tjänsteman; som enskild sakförare mycket anlitad.

56 3 8. Carl Anders Ljungholm. F. i Kullerstad 1825 17S; fad. byggmästare. Kameralex. 45. Tulluppsyningsman i Visby; öfveruppsvningsmna 52: tit. kontrollör 52. Kontorsskrifvare vid Gotl. nat.-beväring 52; tillika tygförvaltare 56--63; fältkamrer o. kassör 68; afsk. 85. Kamrer vid Hiks — 493 —