Sida:Östgötars minne.djvu/733

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
7158—7167
1889.

91; teol. stud. till 97. Apot.-elev i Östersund 97, i Söderhamn 98; farm. kand. 01.

7158. Gustaf Carl Adolf Lindencrona. F. i Linköping 1871 1812; frldr August Gustaf Alvarez L., landskamrer, o. Valborg Adelin Hasselrot. Prl.-ex. 90; hofr.-ex. 94; kansliex. 94. E. o. notarie i Svea hofr. 94, i Göta hofr. 95; tf. domh. i Ölands doms. 97—98; e. o. tj:man i Öfverståth.-ämb. för polisärend. 98; aman. i Civildep. 1900; v. auditör i Första Svea trängkår 1900. Kanslist i Riksd.s Första kammare fr. 01.

7159. Albert Laurentius Johannes Engström. F. i Lönnbärga 1869 125; frldr Lars Erhard E., järnv.-stat.-inspektor, o. Antigonia Margareta Lindner. Mog.-ex. 88; elev vid Valand i Göteborg 92. Tidningsman o. artist; tecknare i »Söndags-Nisse» 94—96; redaktör o. utgifvare af »Strix» i Sthlm 97.

Gift 94 m. Sigrid Malin Fredrika Sparre, f. 68. — Barn: Sigrid, f. 96, d. 1900; Malin Birgitta, f. 97; Ala Sigrid-Lita, f. 01.

7160. Per Gustaf Johannes Malmberg. F. i Ringarum 1870 75; frldr Per Fredrik M., landtbrukare, o. Hilda Karolina Josefina Vikström. Teol.-fil. ex. 92; teor. teol. ex. 98; prakt. teol. ex. 99; prv. 99. S. m. adjunkt i Linköpings stift, senast anst. som past.-adj. i Eksjö fr. 1900; reservpastor vid Kalmar reg. 02.

7161. Per Magnus Reinhold Janzon. F. i Edshult 1868 94; frldr Gustaf Petersson, hemmansegare, o. Lisa Katarina Magnusdotter Janzon. Teol.-fil. ex. 90; teor. o. prakt. teol. ex. 93; folksk.-lär.-ex. 93; prv. 94. Komminister i Stjärnorp 98.

Gift 98 m. Matilda Naëmi Gustafsson, f. 69. — Barn: Ingrid Margareta Katarina, f. 02.

7162. Gustaf Alfred Gustafson. F. i Mellby 1866 26; frldr Karl Gustaf Johansson, hemmansegare, o. Inga Sofia Petersdotter. Teol.-fil. ex. 91; teol. stud. till 98. Baptistprädikant i Uppsala o. å andra ställen.

7163. Johan Melker Victorin. F. i Brunneby 1871 36; frldr Johan V., postmästare, o. Hedvig Karolina Eichhorn. Mog.-ex. 88; prl.-ex. 90; hofr.-ex. 98. E. o. notarie i Svea hofr. 98; e. biträde i postverket 98; e. o. tj:man i Gen.-poststyrelsen 99. Praktis. jurist 1900 o. inneh. af jurid. affärsbyrå i Köping 02.

7164. Jakob Axel Albin Jakobsson. F. i Hägerstad 1870 164; frldr Jakob Viktor J., hemmansegare, o. Anna Elisabet Andersdotter. Med.-fil. ex. 91; med. kand. 99; stud. vid Karol. instit. M.

7165. Sven Erik Lönborg. F. i Kristbärg 1871 163; frldr Per Ludvig L., folksk.-lärare, o. Augusta Fredrika Forsander. Fil. kand. 91; fil. lic. 96; fil. doktor 97. Docent i Upps. 97; tillika e. o. lärare vid Upps. allm. läroverk fr. 99.

Gift 97 m. Augusta Charlotta Nordberg, f. 62, d. 1900. — Barn: Sven Gunnar, f. 99, d. 1900.

7166. Per Axel Erik Brogren. F. i Stjärnorp 1871 286; frldr Jon Vilhelm B., kyrkoherde [5814], o. Karolina Lovisa Ulrika Petersson. Fil. kand. 93; fil. stud. till 97. Skriftställare, bosatt i Landskrona, sed. i Båstad, Krist. län.

Gift 01 m. Karin Rezelius, f. 65.

7167. Johan Gustaf Schreiber. F. i Linköping 1869 146; frldr Emil Carl Gustaf S., rådman o. auditör, o. Kristina Malvina Fagergren. Fil. stud. till

— 691 —